STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FRP
•  STATUT
•  WŁADZE
•  CZŁONKOWIE
•  PRZYJMOWANIE
•  OPŁATY
•  WYRÓŻNIENI
•  PATRONAT
•  KRONIKA
•  KALENDARIUM
•  PLIKIJerzy Fedorowicz


GALERIA
Jerzy Fedorowicz
AFRP
Białystok

członek rzeczywisty - legitymacja nr 289


KONTAKT:

TEL:
E-MAIL:
WWW:
  brak
  brak
  brak
JERZY FEDOROWICZ - nauczyciel fizyki i techniki oraz fotografii.
Odbyte studia:
I Studium Nauczycielskie w Białymstoku - Fizyka, dyplom 1965 rok, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Matematyczno - Fizyczny i Techniki - dyplom 1973 rok, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy - dyplom w 1977 r. Ponad 35 lat pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Białegostoku i województwa. Laureat nagrody Przewodniczącej Rady Miejskiej Białegostoku - Nauczyciel Animator Kultury 2001 roku. Poza pracą dydaktyczną zajmował się działalnością kulturalną i twórczą, a szczególnie w dziedzinie fotografii. Współtworzył Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 5 w Białymstoku, którym później kierował i w którym pracował jako nauczyciel fotografii. W trudnym okresie - początku lat osiemdziesiątych XX w. organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i był jego pierwszym dyrektorem. Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku powołał do życia Ogólnopolską Wystawę Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, która trwa do dzisiaj.
W latach, na przełomie XX i XXI wieku, był nauczycielem fotografii w klasach o profilu artystycznym w VII LO w Białymstoku.

Dla niego, fotografia jest skutecznym środkiem, metodą i formą w procesie kształcenia i wychowania młodzieży. Każdego roku, poza szkolną działalnością dydaktyczną, organizował dla młodzieży bardzo wiele plenerów fotograficznych i wystaw. Jego uczniowie uczestniczyli także w najważniejszych młodzieżowych imprezach fotograficznych kraju, zdobywając tam główne nagrody.

Uprawia fotografię pejzażową - głownie pejzaż z wodą, realizuje wystawy. O jednej z nich krytyk sztuki - Andrzej Koziara napisał:
"Bezbarwna ciecz bez smaku i zapachu - tak o wodzie powie przyrodnik, ale nie
Fedorowicz. Na zdjęciach Jerzego Fedorowicza, od lat fotografującego rzeki, jeziora,
strumienie i bagna, woda ma kolor tak intensywny, że nie pozostaje miejsca na
dywagacje: jest to ciecz bezbarwna, czy rzeka kolorów. (...) Na fotografiach Fedorowicza
woda przedwiośnia czy wiosny ma moc sprawczą - to woda życia. Dzięki niej kadry
fotografii rozsadza dynamika koloru, drzewa przybierają kształt krzewów gorejących
i widz nie może oprzeć się wrażeniu, że jest świadkiem cudu wiosny, kiedy
w zlodowaciałych trzcinach i pozornie martwych konarach drzew znowu zaczynają
krążyć soki życia." (...)

Hydrobiolog prof. dr hab. Andrzej Górniak o pejzażu w fotografii Fedorowicza napisał:
(...) "Innym aspektem "pamięci" dolin rzecznych jest fakt występowania unikalnych
stanów przyrody, rzadko występujących, a posiadających ładunek emocjonalny
i estetyczny u człowieka wrażliwego na piękno. (...) Często te trudne w opisie
"momenty" pogodowe z życia dolin rzecznych pozostają w pamięci ludzi obcujących
z przyrodą. Wiele z nich zapisał na fotografiach autor." (...)

Zajmuje się także fotografią dokumentalną: folklor kurpiowski i temat ulubiony - kult maryjny. Izabela Szymska, była jego uczennica, dokonując analizy twórczości (praca magisterska - "Strategie twórcze Jerzego Fedorowicza", Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny - Instytut Filologii Polskiej, Białystok 2007 r.) w rozdziale "Krzyż" pisze:
(...) "W wspomnianym czasie artysta szczególnie podejmował tematykę dokumentalną.
Nie tyle sam krzyż jako taki, ale to co się działo wokół niego, przeżycia ludzi,
podtrzymywanie tradycji stało się przedmiotem poważnego zainteresowania fotografa.
Zdjęcia rozmodlonego tłumu podczas pielgrzymek, czy mszy, fotografie rozmaitych
demonstracji i uroczystości, w których jednoczyli się Polacy były aktem niezgody twórcy
na to, co się działo. Sam wspomina, iż niejedna uroczystość kościelna prócz swego
wymiaru religijnego przypominała wielką manifestację ze śpiewaną w tle pieśnią "Boże
coś Polskę", podczas której obserwowało się bardzo głębokie przeżycia ludzi i to artystę
ogromnie fascynowało.(...) Powstały setki zdjęć, oddające nie tylko misterium krzyża
i obrazu, ale również to, jak owe misterium działa na człowieka, jak on to wszystko
przeżywa, jak to uwidacznia się w jego sylwetce, na jego twarzy. (...) Zdjęcia, które
wysyłano w świat, były jakby świadectwem historii, oddawały prawdę tamtych czasów.
W tym momencie intencja pokazywania piękna ustąpiła chęci pokazywania prawdy oraz
emocji rodzących się w sercach ludzi i samego artysty. Podczas pracy nawet znikał
strach, istniało tylko poczucie wolności i radości, głębokiego przeżycia, świadomość
misji jaką ma się do spełnienia" (...).

Obecnie już jako stypendysta ZUS-u dalej dużo fotografuje, jeszcze więcej wędkuje, odbywa spotkania młodzieżą fotografującą, a latem żegluje. Od czasu do czasu i bywa, że dość często, zajmuje się Tomkiem, Karoliną, Szymonem i Łukaszem - ukochanymi wnukami.

Zrealizowane wystawy w ostatnich latach:
 1. Moje Kurpie - gm. Baranowo, pow. Ostrołęcki, 2000
 2. Stan skupienia - Galeria De Fide Ars, Białystok 2001
 3. Palma kurpiowska - Galeria De Fide Ars, Białystok 2001 (i inne placówki województwa)
 4. Sto lat salezjanów w Polsce - kościół NMP w Różanymstoku, 2002
 5. Pielgrzym nadziei - Galeria Spodki, Białystok 2003 (i wiele innych miejsc)
 6. Punkt potrójny - Galeria Spodki, Białystok 2003
 7. IV Przegląd Fotografii Krajów Nadbałtyckich - Koszalin 2003 (zbiorowa)
 8. Św. Woda wczoraj i dziś - Dom Pielgrzyma, Wasilków 2005
 9. Impresje biebrzańskie - Galeria Sztyki, Grodno 2005
 10. Na szlaku wodnym Grodno - Augustów - Galeria MDK, III LO, Białystok 2007
 11. Kościół niezłomny - IPN Oddział Białystok, 2009
 12. Światłoczuli - Galeria Spodki, Białystok 2010 r(wystawa zbiorowa)
 13. W krainie wschodzącego słońca - Centralna Galeria Stolica, Mińsk (BY) 2010
Diaporamy i slideshow:
 1. Spektrum Gwiazdy Betlejemskiej
 2. Na strunach światła (dwa wydania)
 3. Biebrzańskie impresje (dwa wydania)
 4. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
 5. Uskrzydlona Narew
 6. Pamięci Jana Pawła II (dwa wydania)
 7. Tryptyk na skrzydłach
 8. Zima na Kresach
 9. Kościół niezłomny
 10. Pod żaglami Felicita
 11. Operacja Żagiel 2009
 12. Na szlaku wodnym Grodno - Augustów
 13. Sentymentalna podróż (o Kurpiach)
Ilustracje multimedialne do koncertów:
 1. Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy - Filharmonia Białostocka, Białystok 2003
 2. Impresjonizm w muzyce - Filharmonia Białostocka, 2004
 3. Muzyka naszych czasów - Koncert TWOgether duo, Białystok 2009
 4. Koncert muzyki współczesnej TWOgether duo (Magdalena Bojanowicz - wiolonczela, Maciej Frąckiewicz - akordeon), Białystok 2010
Wydania drukiem:
 1. "Fotografia - Czwarta F" - WOAK Białystok 2002, ISBN 83-86641-23-1
 2. "Punkt potrójny" - WOAK Białystok 2003, ISBN 83-86641-19-3
 3. "Kościół niezłomny - IPN O. Białystok, Białystok 2009,
  ISBN 978-83-927957-4-2
Informacja o ostatniej wystawie:
 • Tytuł wystawy: W KRAINIE WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA
 • Termin: 9 września 2010 r. - 9 października 2010 r.
 • Miejsce: MIŃSK (Białoruś) - Centralna Galeria STOLICA
 • Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, Narodowy Fotoklub MIŃSKGALERIA
| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska