STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
FUNDACJA
INNE SZKOLENIA


WARSZTATY
  "ALBUMINA" - droga do upowszechnienia fotografii  
Czas: 26 - 27 marca 2011
Miejsce: Warszawa,
               FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ul. Mokotowska 9
Organizator: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Prowadzący: Rafał Warzecha, znawca dawnych technik fotograficznych


Cena: 370 zł (przy wpłacie do 20 lutego),
          420 zł (przy wpłacie od 21 lutego do 12 marca)
Podwyższenie kwoty spowodowane jest zwiększonymi kosztami zakupu materiałów i narzędzi dla pojedynczych uczestników.
Kwota ta obejmuje koszty związane z zakupem materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji warsztatów, a z których będą korzystać uczestnicy.
Opłatę za uczestnictwo w warsztatach należy wnieść do 12 marca 2011 na konto bankowe podane w potwierdzeniu zgłoszenia.

Rezerwacja:
Jeżeli jesteś zainteresowany wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.pstf.pl lub prześlij na e-mail: zapisy@pstf.pl wypełniony druk karty zgłoszeniowej (do pobrania obok). Po przesłaniu formularza otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail potwierdzenie rezerwacji. Twoja rezerwacja będzie ważna przez pięć dni i w tym czasie musisz dokonać płatności za warsztaty.

ALBUMINA

Odkrycie procesu albuminowego zapoczątkowało drogę do upowszechnienia fotografii. Technika albuminowa zawładnęła światem fotografii i była najpopularniejszym procesem wśród fotografów przez 40 lat od 1855r. do 1895r. Od chwili ogłoszenia wynalazku w 1850r. do 1855r. prawie każdy kto zajmował się fotografią spróbował swych sił w albuminie. W bardzo krótkim czasie stała się dominującą techniką i taki stan rzeczy utrzymywał się do chwili rozpropagowania techniki bromowej. Produkcji papieru albuminowego na skalę przemysłową ostatecznie zaprzestano w 1929r. Jednak przez ten czas fotografia albuminowa zagościła w wielu albumach i zbiorach muzealnych co pozwoliło jej zająć drugiego miejsce wśród wszystkich technik fotograficznych, przy pomocy których była utrwalana historia (dane sprzed rozpowszechnienia się elektronicznej metody rejestracji obrazu).

Proces albuminowy w swej najprostszej odmianie nie jest skomplikowany i nie wymaga angażowania specjalistycznego i kosztownego sprzętu. Odczynniki w tym procesie również nie są zbyt wyszukane. Wystarczy kilka świeżych jaj kurzych, chlorek sodu (sól kuchenna), kwas octowy (ocet spirytusowy 10%). Wszystkie składniki miesza się ubijając białko na pianę i pozostawia na kilka dni. Po opadnięciu piany białko przesącza się przez płótno a tak otrzymany roztwór nakłada się na powierzchnię papieru. Po wyschnięciu białka papier jest gotowy do uczulenia roztworem azotanu srebra. Tak przygotowany papier kopiuje się stykowo w kopioramce razem z negatywem przy pomocy nadfioletu (najpopularniejszym i najprostszym źródłem nadfioletu jest światło słoneczne), na który jest czuły chlorek srebra. W wyniku fotolizy powstaje obraz utajony, który tak jak w każdej metodzie srebrowej wymaga wzmocnienia poprzez wywołanie oparte na redukcji jonów srebra do srebra metalicznego. Jednak papieru nie zanurza się w roztworze, lecz występuje "suche" wywołanie nadmiarem azotanu srebra w czasie naświetlania. Taki sposób ujawniania obrazu utajonego nosi nazwę wywołania fizycznego. Fotografie utrwala się w utrwalaczu na bazie tiosiarczanu.

PROGRAM

26.03.2011
godz.   9:00 - Rozpoczęcie warsztatów, informacje ogólne.
godz.   9:30 - Prezentacja techniki albuminowej i omówienie procesów
                      powstawania obrazu.
godz. 10:30 - Prace warsztatowe.
godz. 14:00 - Przerwa.
godz. 15:00 - Wykład: ALBUMINA - droga do upowszechnienia fotografii.
godz. 16:00 - Prace warsztatowe.
godz. 18:00 - Koniec pierwszego dnia warsztatów.

27.03.2011
godz.   9:00 - Rozpoczęcie drugiego dnia warsztatów - prace warsztatowe c.d.
godz. 14:00 - Przerwa.
godz. 15:00 - Wykład: oprawa i prezentacja fotografii.
godz. 16:00 - Podsumowanie wyników warsztatów, ocena i analiza wykonanych
                      prac.
godz. 17:00 - Zakończenie warsztatów

FAQ organizacyjne

Kto może wziąć udział w warsztatach?
Każdy kto ukończył 18 rok życia oraz osoby nie młodsze niż 16 lat za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką lub osoby upoważnionej.

Co się stanie gdy dokonamy wpłaty i nie będziemy mogli przyjechać na warsztaty?
Istnieje możliwość wprowadzenia osoby z listy rezerwowej jeśli tak została sporządzona, również rezygnujący uczestnik może we własnym zakresie znaleźć zastępstwo.

Ile kosztuje rezygnacja?
W przypadku wprowadzenia osoby z listy rezerwowej lub zwrotu wpłaconej sumy spowodowanej wprowadzeniem zastępstwa należy pokryć koszty manipulacyjne nie większe niż 10% ceny kursu. Jednak jeśli nie uda się nikogo znaleźć na zwolnione miejsce to koszt rezygnacji może sięgnąć 60% ceny kursu.

Czy można uregulować należność za uczestnictwo w warsztatach na raty?
Po indywidualnym uzgodnieniu będzie można uregulować należność w dwóch równych ratach, przy czym całość musi być wpłacona przed rozpoczęciem kursu.

Czy konieczna jest odzież ochronna?
Każda praca z technikami fotograficznymi niesie ryzyko trwałego zabrudzenia odzieży dlatego warto założyć takie ubrania, których ewentualne zniszczenie uczestnik akceptuje a dla pełnego bezpieczeństwa można mieć jeszcze fartuch lub inne ubranie ochronne.

Czy uczestnik powinien mieć swoje rękawice ochronne?
Organizatorzy zapewniają dwie pary rękawic lateksowych lub podobnych ale jeśli ktoś jest uczulony na lateks lub chce mieć zawsze świeżą parę powinien je ze sobą przywieźć

FAQ techniczne

Jaki jest najlepszy negatyw do dawnych technik?
Negatyw średnio lub mocno kryty o podwyższonym kontraście.

Czy używane odczynniki są niebezpieczne?
Odczynniki nie są szczególnie niebezpieczne, jednak należy zachowywać bezpieczeństwo i higienę pracy.

Czy mogą być negatywy, które były używane do techniki gumy?
Praktycznie negatyw przygotowany do każdej XIX wiecznej techniki powinien się nadawać.

karta zgłoszenia| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska