STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FIAP
TYTUŁY FOTO
TYTUŁY AV
KONKURSY
PATRONAT


OPŁATY

pieniądze należy wpłacić przed wysłaniem aplikacji

na rzecz FIAP:

 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o tytuł)
 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)

  na rzecz
  Fotoklubu RP:

 • 150,00 zł


  numery kont TUTAJ

  Należy OBOWIĄZKOWO przesłać mailem
  potwierdzenia
  wszystkich wpłat do
  Oficera Łącznikowego FIAP


 • DO POBRANIA


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS
  po polsku
  (tłum. Dotota Kycia)


  KARTA
  FOTOGRAFA FIAP

  formularz wniosku
  w formacie DOC
  po polsku

  nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku znajdują się TUTAJ [»]

  TYTUŁY FIAP (audio-wizualne)

  zasady obowiązujące w latach 2002-2010  UWAGA!

  Formularze wniosków o przyznanie tytułów FIAP zostały przetłumaczone na język polski. Jednak w dalszym ciągu wymagane jest wypełnienie danych w języku angielskim lub francuskim.

  [tłumaczenie formularzy: Dorota Kycia - Oficer Łącznikowy FIAP]

  FIAP PHOTOGRAPHER'S LIFE CARD

  Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
  Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €.
  W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
  We wnioskach o odznaczenia, na stronie "A" formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  W celu uhonorowania wybitnych osób znanych w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

  • Dla artystów uprawiających twórczość audio-wizualną:
  Artysta FIAP / Audio-Visual AV-AFIAP
  Excellence FIAP / Audio-Visual AV-EFIAP
  FIAP Master / Audio-Visual AV-MFIAP

  • Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:
  Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
  Honorary Excellence FIAP HonEFIAP


  Tylko krajowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP.
  Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP. Oficjalny przedstawiciel krajowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Wszystkie wnioski muszą być zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i muszą być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


 •  Tytuł Artysta FIAP / Audio-Visual (AV-AFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence FIAP / Audio-Visual (AV-EFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł FIAP Master / Audio-Visual (AV-MFIAP)  [ ROZWIŃ ]


  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

 • WAŻNE INFORMACJE
  • Kandydat, którego wniosek nie został przyjęty, może odnowić swój wniosek w następnym roku, ewentualnie z dodatkowymi informacjami i, w razie potrzeby, innymi pracami. Opłata za rozpatrzenie wniosku zostanie zatrzymana w rezerwie na wypadek, gdyby kandydat złożył wniosek ponownie.

  • Ponieważ FIAP jest federacją fotograficzną, wszystkie sekwencje audio-wizualne wykonane w celu uzyskania tytułów FIAP, muszą dawać niepodważalne dowody fotograficznych kompetencji osoby ubiegającej się o tytuł. To kryterium będzie oceniane przez Audio-Visual Service.

  • Na stronie D formularza, wnioskodawca musi wymienić 5 sekwencji, pomiędzy którymi Audio-Visual Service dokona wyboru prac, które mają zostać pobrane. Autorowi zostanie wydana Karta Identyfikacyjna FIAP do tych prac. Wnioskodawca powinien przesłać swoje sekwencje AV po otrzymaniu informacji o wyborze Komisji.
  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  NIEKTÓRE DEFINICJE

  Międzynarodowa impreza pod patronatem FIAP:
  każda audio-wizualna impreza organizowana we współpracy i zgodnie z zasadami regulaminu "Patronat FIAP" oraz "Uzupełnienia do imprez Audio-wizualnych" i ma przyznany patronat przez FIAP Patronage Service.

  Audio-Visual Service:
  serwis wyznaczony przez FIAP Directory Board

  Karta identyfikacyjna:
  zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne potrzebne do pokazu sekwencji (standardowy formularz z Audio-Visual Service).

  Akceptacja:
  każdy audio-wizualna sekwencja, która została wybrane do włączenia do publicznej prezentacji i potwierdzona przez jury imprezy

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  O przyznanie tytułów FIAP
  należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
  :

  STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
  FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  ul. Mokotowska 9
  00-640 Warszawa

  Wszelkich informacji udziela:
  Oficer łącznikowy FIAP - Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl
  odznaka AFIAP

  odznaka EFIAP
  odznaka MFIAP  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska