STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FIAP
TYTUŁY FOTO
TYTUŁY AV
KONKURSY
PATRONAT

odznaka AFIAP

odznaka EFIAP

nowe zasady obowiązujące od stycznia 2013 roku znajdują się TUTAJ [»]

TYTUŁY FIAP
zasady obowiązujące w latach 2006-2009W celu uhonorowania wybitnych osób zasłużonych na polu fotografii, FIAP stworzyła poniższe tytuły:

 • Dla artystów znanych ze swej pracy artystycznej:
Artist FIAP AFIAP
Excellence FIAP EFIAP
Excellence FIAP Bronze EFIAP/b
Excellence FIAP Silver EFIAP/s
Excellence FIAP Gold EFIAP/g
Excellence FIAP Platinum EFIAP/p
Master FIAP MFIAP

 • Dla tych, których praca lub osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle.
Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
Honorary Excellence FIAP HonEFIAP


Tylko narodowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP. Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP.
Przedstawiciel narodowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Zgłoszenia muszą być wykonane na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


 •  Tytuł Artist FIAP (AFIAP)

  Tytuł Artysta FIAP (AFIAP) jest pierwszą artystyczną dystynkcją, jaką można otrzymać. Jest przyznawany autorom, których poziom artystyczny, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.

  Kandydat do tego tytułu musi:
  • Co najmniej przez pięć lat brać udział (z sukcesem) w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP. Tak więc pierwsza akceptacja FIAP musi mieć miejsce co najmniej pięć lat wcześniej.
  • Wziąć udział (z sukcesem) w co najmniej pięciu międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP, w co najmniej trzech różnych krajach (Circuit jest uznawany jako jeden salon)
  • Mieć zdobytych co najmniej dziesięć akceptacji, co najmniej pięciu różnych prac, na międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
  Kiedy zostaje przyznany tytuł AFIAP, kandydat otrzymuje dyplom oraz odznakę z zieloną emalią.


 •  Tytuł Excellence FIAP (EFIAP)

  Tytuł Wybitny Artysta FIAP (EFIAP) jest przyznawany autorom, którzy oprócz posiadania znakomitej techniki i bogatych umiejętności, mają częste akceptacje w wielu międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.

  Kandydat do tego tytułu musi:
  • Być posiadaczem tytułu AFIAP przez co najmniej trzy lata; data dyplomu jest wiążąca.
  • Wziąć udział z sukcesem w co najmniej dziesięciu międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP, w co najmniej pięciu różnych krajach (Circuit jest uznawany jako jeden salon)
  • Mieć zdobytych co najmniej pięćdziesiąt akceptacji, co najmniej dwudziestu różnych prac, na międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
  Kiedy zostaje przyznany tytuł EFIAP, kandydat otrzymuje dyplom oraz odznakę z czerwoną emalią.


 •  Excellence FIAP Levels (EFIAP /b , /s , /g , /p)

  W celu uhonorowania autorów, którzy po uzyskaniu tytułu EFIAP, nadal aktywnie uczestniczą w międzynarodowych salonach pod Patronatem FIAP i promują fotografię artystyczną poprzez swoje nowe artystyczne działania, Międzynarodowa Federacjia Sztuki Fotograficznej FIAP posiada cztery dodatkowe "EFIAP Levels" (Stopnie EFIAP):

  Excellence FIAP Bronze (Brąz) EFIAP/b
  Excellence FIAP Silver (Srebro) EFIAP/s
  Excellence FIAP Gold (Złoto ) EFIAP/g
  Excellence FIAP Platinum (Platyna) EFIAP/p

  Kandydat na powyższe "Stopnie EFIAP" musi:
  • być posiadaczem tytułu EFIAP lub poprzedniego "Stopnia EFIAP" przez co najmniej jeden rok; data dyplomu jest wiążąca.
  • od dnia przyznania tytułu EFIAP, uzyskał w międzynarodowych salonach pod Patronatem FIAP co najmniej:
  Do EFIAP/b 75 akceptacji, co najmniej 25 różnych prac
  Do EFIAP/s 150 akceptacji, co najmniej 50 różnych prac
  Do EFIAP/g 300 akceptacji, co najmniej 100 różnych prac
  Do EFIAP/p 600 akceptacji, co najmniej 200 różnych prac

  Kandydat na tytuł "EFIAP Level" musi ponadto przedłożyć poniższą liczbę fotografii:

  EFIAP/b3 fotografie,
  które otrzymały łącznie
  4 nagrody w 4 różnych krajach
  EFIAP/s4 fotografie,
  które otrzymały łącznie
  5 nagród w 5 różnych krajach
  EFIAP/g5 fotografii,
  które otrzymały łącznie
  6 nagród w 6 różnych krajach
  EFIAP/p6 fotografii,
  które otrzymały łącznie
  7 nagród w 7 różnych krajach

  Te fotografie powinny być różne od tych, które zostały przedłożone do innych tytułów.

  Rocznie może być przyznany tylko jeden "Stopień EFIAP", a każdy stopień musi być osiągnięty w określonej kolejności (Bronze, Silver, Gold, Platinum).

  Gdy tytuł EFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z czerwonym lakierem w połączeniu z charakterystycznym dodatkowym kolorem: brązowy kolor EFIAP/b, srebrny kolor EFIAP/s, złoty kolor EFIAP/g oraz czarno-platynowy kolor EFIAP/p.


 •  Tytuł Master Photographer of FIAP (MFIAP)


  [oprac. jmr]

 • odznaka MFIAP  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska