STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

© http://fotoklubrp.org — strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FIAP
TYTUŁY FOTO
TYTUŁY AV
KONKURSY
PATRONATINSTRUKCJE


OPŁATY

pieniądze należy wpłacić przed wysłaniem aplikacji

na rzecz FIAP:

 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o tytuł)
 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)

  na rzecz
  Fotoklubu RP:

 • 150,00 PLN(przy składaniu
      wniosku o tytuł)

 • 150,00 PLN(przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)


 • numery kont TUTAJ

  Należy OBOWIĄZKOWO przesłać mailem
  potwierdzenia
  wszystkich wpłat do
  Oficera Łącznikowego FIAP
  WNIOSEK
  O TYTUŁ FIAP

  dokumenty należy wysłać zarówno POCZTĄ, jak i MAILEM w następujący sposób:

  dokumenty wysyłane POCZTĄ:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      i podpisanego
      wniosku o tytuł
 • płyta CD lub DVD
      z portfolio (5 zdjęć)


  należy wysłać
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU


  dokumenty wysyłane MAILEM:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      wniosku o tytuł
      w formacie XLS.
 • portfolio
      (5 zdjęć)
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.
 • kopie
      potwierdzenia
      wpłat  należy przesłać
  na adres
  dkycia@poczta.onet.pl

 • WNIOSEK O
  WYDANIE KARTY
  FOTOGRAFA FIAP

  dokumenty w formie plików cyfrowych należy wysłać MAILEM (preferowane), albo ewentualnie zwykłą pocztą nagrane na płytę CD (niezalecane),
  w następujący sposób:


  dokumenty wysyłane MAILEM:
  preferowane

 • wypełniony wniosek
      w formie pliku DOC
      lub PDF
      (kod kraju P02)
 • kopia
      potwierdzenia
      wpłaty
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.

  należy przesłać
  na adres

  dkycia@poczta.onet.pl  ewentualnie w/w pliki nagrane na płytę CD można wysłać zwykłą pocztą
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU • TYTUŁY FIAP (fotograficzne) od stycznia 2013 do 31 grudnia 2015

  stare zasady obowiązujące w latach 2006-2009 [»]

  stare zasady obowiązujące w latach 2010-2012 [»]  UWAGA!

  Dokumenty dostarczone do FIAP przed 30 czerwca 2013r. będą rozpatrywane na starych zasadach (jedynie portfolio musi być przekazane w formie cyfrowej).
  Od 1 stycznia 2013r. wnioski należy składać na nowych formularzach (załączone w : Pliki do pobrania)

  Pani Dorota Kycia oficer łącznikowy FIAP przyjmuje te dokumenty do 30 maja 2013r.
  UWAGA!

  Formularze wniosków o przyznanie tytułów FIAP zostały przetłumaczone na język polski. Jednak w dalszym ciągu wymagane jest wypełnienie danych w języku angielskim lub francuskim.

  [tłumaczenie formularzy: Dorota Kycia - Oficer Łącznikowy FIAP]

  FIAP PHOTOGRAPHER'S LIFE CARD

  Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
  Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €, które należy przesłać na konto FIAP oraz 150 PLN, które należy przesłać na konto Fotoklubu RP.
  W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
  We wnioskach o odznaczenia, na stronie "A" formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  W celu uhonorowania wybitnych osób w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

  • Dla fotografów znanych ze swej twórczej pracy:
  Artist FIAP AFIAP
  Excellence FIAP EFIAP
  Excellence FIAP Bronze EFIAP/b
  Excellence FIAP Silver EFIAP/s
  Excellence FIAP Gold EFIAP/g
  Excellence FIAP Platinum EFIAP/p
  Master FIAP MFIAP

  • Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:
  Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
  Honorary Excellence FIAP HonEFIAP


  Tylko krajowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP.
  Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP. Oficjalny przedstawiciel krajowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Wszystkie wnioski muszą być zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i muszą być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


 •  Tytuł Artist FIAP (AFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence FIAP (EFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Excellence FIAP Levels (EFIAP /b , /s , /g , /p)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Master Photographer of FIAP (MFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence for Services Rendered (ESFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Honorary Excellence FIAP (HonEFIAP)  [ ROZWIŃ ]


  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

 • WAŻNE INFORMACJE
  • Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennalach pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

  • Przyjęcia serii zdjęć lub obrazów wyświetlanych (slajdy, pliki cyfrowe) jest brane pod uwagę jako 1 akceptacja.

  • Udział w biennale FIAP jest brany pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP.

  • Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP, akceptacje uzyskane na młodzieżowych salonach lub biennalach FIAP mogą stanowić co najwyżej 20% wymaganej liczby akceptacji na salonach pod patronatem FIAP, a pozostałe 80% wymaganych akceptacji na salonach pod patronatem FIAP powinny zostać uzyskane na normalnych salonach otwartych dla każdego.

  • Kiedy wniosek o nadanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi poczekać co najmniej rok zanim przedstawi nowy wniosek. Kandydat musi wysłać zaktualizowaną dokumentację, a jeśli jest taka potrzeba, również nowe prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za złożenie wniosku.

  • Na każdej fotograficznej pracy wysyłanej do FIAP powinny znaleźć się następujące dane:
   • nazwisko i imię, adres i kraj kandydata
   • tytuł pracy i rok wykonania zdjęcia
   • miejsce wykonania
   • oznaczenie tytułu FIAP oraz podpis autora
    Wszystkie te dane muszą być napisane bardzo czytelnie.

  • Akceptacje na salonach fotografii cyfrowej również są brane pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP. Jednakże (dotyczy to prac, które mają być wysłane w celu uzyskania tytułu), FIAP akceptuje tylko zdjęcia dobrej jakości, co oznacza, że odbitki muszą być wykonane z pliku, w którym dłuższy bok zdjęcia ma co najmniej 2400 pikseli .

  • Nieoprawione odbitki powinny mieć wymiar 30 x 40 cm; mniejsze odbitki muszą być zamontowane na bardzo cienkim podłożu o wymiarach 30 x 40 cm. Waga całkowita (każdej fotografii, również z cienkim podłożem) nie może przekroczyć 90 gr.

  • Bez względu na to, czy tytuł zostanie nadany, czy nie, prace stają się własnością FIAP. One staną się częścią artystycznego dziedzictwa FIAP i mogą być wykorzystane do stworzenia wspólnej kolekcji.
  • We wnioskach o uzyskanie tytułu FIAP, Serwis Tytułów FIAP nie akceptuje opisywania zdjęć jako „Bez tytułu”.
  • Każdy kandydat do tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
  • Kiedy kandydat będzie występował później o tytuł artystyczny FIAP, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona bezpłatnie. Na stronie A wniosku o uzyskanie tytułu FIAP musi być wpisany numer Karty Fotografa FIAP.
  • Dla tytułu AFIAP i EFIAP 10% wymaganej akceptacji w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP musi być zdobyte w sekcjach, w których wymagane są papierowe odbitki.
  • Narodowe federacje mają prawo dodać swoje, krajowe tytuły, do tytułów AFIAP i EFIAP, nadawanych przez FIAP(w rozsądnych granicach).
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku: Opłatę za rozpatrzenie wniosku o tytuł AFIAP, EFIAP, poziomy EFIAP, lub MFIAP należy wpłacić do Skarbnika FIAP. Kwota jest ustalana przez Zarząd FIAP.
  • Opłata ma pokryć koszty rozpatrzenia wniosku, a jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wysyłki dyplomu i odznaki.
  • Wnioski będą rozpatrywane wyłącznie po otrzymaniu wpłaty przez Skarbnika FIAP.
  • Do wszystkich prac fotograficznych prezentowanych przez kandydata należy dołączyć wykaz zawierający akceptacje, medale i dyplomy uzyskane w salonach pod patronatem FIAP. (strona D dokumentacji).
  • Federacje narodowe mają obowiązek sprawdzenia wszystkich akceptacji.
  • Jeżeli tytuł zostanie przyznany, cyfrowe pliki prac stają się własnością FIAP. Staną się częścią artystycznego dziedzictwa FIAP i mogą być użyte do stworzenia kolekcji
  • Prace fotograficzne muszą być wysłane jako pliki cyfrowe na płycie CD jako format JPG, kompresja 10, co najmniej 3600 pikseli w dłuższą stronę.
  • Nazwy plików:
   Kod Federacji FIAP lub ILFIAP numer + podkreślenie + imię + podkreślenie + nazwisko + podkreślenie + tytuł pracy + jpg Przykład: BO2_Bart_Peeters_Sunrise.jpg

   Wzmianka na płycie CD wysyłanej do FIAP: Jeżeli tylko jeden autor na płycie CD: Kod Federacji FIAP (lub numer ILFIAP) +podkreślenie + imię i nazwisko + podkreślenie + rok Przykład: BO1_Bart Peeters_2013

   Jeżeli więcej autorów na płycie CD: Kod Federacji FIAP (lub numer ILFIAP) + podkreślenie + Nazwa Federacji + podkreślenie + rok Przykład: BO1_Federation Belge des Photographers_2013
  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska] [zmiany zasad uzyskiwania tytułów artystycznych obowiązujące od 2013r.- tłumaczenie: Dorota Kycia]

  NIEKTÓRE DEFINICJE

  Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP:
  każdy salon fotograficzny zorganizowany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach "Patronat FIAP", któremu został przyznany patronat przez FIAP Patronat Service (należy podać numer Patronatu na formularzu)

  Utwór fotograficzny:
  odbitka czarno-biała, kolorowa lub zdjęcie wyświetlane (slajd, plik cyfrowy), a także zestaw odbitek lub wyświetlanych zdjęć

  Zestaw odbitek i wyświetlanych zdjęć:
  Seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć, które mają być pokazane w ustalonej kolejności i bez żadnych dźwięków, lub seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć na jeden temat i tworząca całość.

  Akceptacja:
  każda z prac fotograficznych, która została wybrana przez jury salonu w celu włączenia do wystawy lub prezentacji obrazów wyświetlanych lub do katalogu.

  Nagroda:
  Specjalne uznanie dla fotograficznej pracy przyznane przez jury salonu w formie nagrody, medalu, wyróżnienia i dyplomu.

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  O przyznanie tytułów FIAP
  należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
  :

  STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
  FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  ul. Mokotowska 9
  00-640 Warszawa

  Wszelkich informacji udziela:
  Oficer łącznikowy FIAP - Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl
  odznaka AFIAP

  odznaka EFIAP
  odznaka MFIAP

  DO POBRANIA


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  (tłum. Dotota Kycia)


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  załącznik do wniosku
  w formacie XLS
  KARTA
  FOTOGRAFA FIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska