STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
REGULAMINY
WYNIKI  
Patronat
Fotoklubu RP


KONKURS

  "MY KOZIOROŻCE" - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny  
nadsyłanie prac: do 21 grudnia 2010

organizator: Galeria fotografii Fotoplastykon Antoni Rut, Poznań
strona organizatora: http://www.fotoplastykon.com.pl


Celem konkursu "My Koziorożce" jest konfrontacja postaw twórczych miłośników fotografii i zawodowych fotografów, którzy urodzili się pod znakiem "Koziorożca".


Terminarz przebiegu konkursu

Warunki udziału:

 1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących spod znaku "Koziorożca".
 2. Każdy autor może nadesłać do 3 prac. Zestawy wielozdjęciowe nie będą przyjmowane.
 3. Technika wykonania prac dowolna. Format fotografii od 20 x 30 do 30 x 45 cm. Dozwolone inne formaty z zachowaniem wielkości jednego z boków.
 4. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę w wysokości 20,- zł na konto Galerii Fotoplastykon w Poznaniu PKO BP S.A. Inteligo 50 1020 5558 1111 1635 1900 0002 z dopiskiem "My Koziorożce". Należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz adres mailowy. Dodatkowo 10,- zł za przesyłkę zwrotną.
 5. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu propagowania konkursu.
 7. Oceny prac i akceptacji dokona powołane przez Organizatora Jury.
 8. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad jury prac nieetycznych i nie spełniających warunków regulaminu.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
 10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.
 11. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach na adres: Galeria Fotografii Fotoplastykon, ul. Starowiejska 5/14, 61-664 Poznań.
 12. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator
 13. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 pozycja 883).
Terminarz:

 • Nadsyłanie prac do 21.12.2009.
 • Rozstrzygniecie do 31.12.2009.
 • Informacja o pracach nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy do 10.01.2010. na stronie www.fotplastykon.com.pl
 • Wernisaż i wręczenie Nagród 15.01.2010. w "Galerii Polan 100".
Nagrody:

 • Złoty Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Srebrny Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Brązowy Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej,
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.


ORGANIZATORZY

| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska