STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
REGULAMINY
WYNIKI  
Patronat
Fotoklubu RP


KONKURS

  "PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI" - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny  
nadsyłanie prac: do 28 czerwca 2010
pierwsza sesja: do 2 listopada 2009

organizator: Galeria fotografii Fotoplastykon Antoni Rut, Poznań oraz
                    Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań
strona organizatora: http://www.fotoplastykon.com.pl


Rozpoczęła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
"PRZESTRZEŃ WYOBRAŻNI".


Terminarz przebiegu konkursu

 • Odbędzie się 10 sesji konkursowych raz lub dwa razy w miesiącu począwszy od 2.11.2009. Jest to termin nadsyłania zdjęć do pierwszej sesji konkursowej.
 • Następne terminy sesji konkursowych (i tym samym nadsyłania zdjęć) to: 30.11.2009, 28.12.2009, 25.01.2010, 22.02, 29.03, 26.04, 17.05, 7.06, 28.06.2010.
 • Recenzje i zdjęcia ukażą się na stronie www.fotoplastykon.com.pl
  po 7 dniach od daty sesji konkursowej, w zakładce "Konkurs Fotograficzny
  X edycja" ( z zastrzeżeniem pkt. 11).
 • Na każdej sesji zostaną wybrane prace (z zastrzeżeniem pkt.11), z których specjalnie powołane jury zakwalifikuje prace do wystawy, katalogu oraz przyzna Nagrody i Medale Fotoklubu RP.
 • Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie Nagród i Medali Fotoklubu RP odbędzie się w sierpniu lub wrześniu 2010 r.

Nagrody

I. Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1000,- PLN
II. Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz 600,- PLN
III. Brązowy Medal Fotoklubu RP oraz 400,- PLN

Nagroda Specjalna
ufundowana przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze - drukarka Canon z funkcją druku fotografii.

3 Wyróżnienia Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej


Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat (z zastrzeżeniem pkt. 11)
 3. Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl jako plik graficzny w formacie JPG. w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 1650 x 2200 pixeli. Dopuszczalny jest inny format przy zachowaniu długości jednego z boków.
 4. Nie należy wprowadzać dodatkowej kompresji i wybrać najwyższą jakość, a optymalizację dla wykonania powiększeń i sieci wykonamy sami.
 5. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko, imię, tytuł, np.: zasa_pawel_zolta_roza, a w mailu: Żąsa Paweł "Żółta róża".
 6. Plik tekstowy w formacie MS Word, zawierający nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres mailowy oraz tytuł(y) (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków) prac konkursowych, należy dołączyć do e-maila z pracami jako załącznik lub w/w dane wstawić w jego treść. Tytuły prac nie mogą powtarzać się w kolejnych sesjach.
 7. Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB.
 8. E-maile, w których program antywirusowy znajdzie wirusy, zostaną skasowane.
 9. Prace można przekazywać również na płytach CD na adres siedziby Galerii Fotoplastykon.
 10. Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną powiększone na papierze w formacie 20 x 30 cm.
 11. Opłata za każdą pracę wynosi 10,- zł. Należy ją przesłać w tym samym terminie co prace na konto: Foto Express Fuji Fotoplastykon Antoni Rut ul. Starowiejska 5/14, 61-664 Poznań PKO BP S.A. Oddział Centrum Bankowości Elektronicznej INTELIGO 50 1020 5558 1111 1635 1900 0002 podając hasło "konkurs" oraz imię, nazwisko i adres.
 12. Na stronie internetowej przy zdjęciu podane zostanie imię i nazwisko chyba, że autor zastrzeże podawanie nazwiska i poda "godło" (2 cyfry i max. 5 liter).
 13. Organizator może wyłączyć spod obrad jury prace wykraczające poza normy etyczne.
 14. Powiększenia zdjęć zakwalifikowanych do wystawy są własnością organizatora konkursu z zachowaniem praw autorskich.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, internecie oraz publikacjach związanych z konkursem.
 16. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
 17. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 pozycja 883).ORGANIZATORZY
| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska