STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
FRP
INNE


GALERIAWYSTAWA

  Jerzy Wygoda - ZATRZYMAJCIE SIĘ TU NA CHWILĘ  
SZCZECIN, 1 - 27 września 2009
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH w Szczecinie, galeria "f" przy Kinie Zamek, wejście "A"
Wystawę można zwiedzać codziennie za wyjątkiem poniedziałków. Wstęp wolny.


O wystawie...

W tym roku mija 95 lat od rozpoczęcia się działań wojennych I-ej wojny światowej na terenach dawnej Galicji.
W 1914 r. Polski nie było na mapach. Żołnierze - Polacy walczyli w tej wojnie w trzech armiach woju-jących ze sobą na froncie wschodnim, znajdując się po obu stronach frontu. Służyli bowiem w armii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.
Tragizm losów żołnierzy Polaków najlepiej uwidacznia się w pierwszym roku wojny, kiedy na galicyjskim froncie stanęły do walki przeciw sobie wojska z najbliższych nadgranicznych garnizonów. Austro-węgierskim pułkom z zachodniej i środkowej Galicji przyszło walczyć z rosyjskimi pułkami z guberni radomskiej, siedleckiej i chełmskiej. Jesienią 1914 r. dowództwo niemieckie wysłało na pomoc słabnącej armii austriackiej oddziały mobilizowane w okolicach Poznania, Kalisza, Wrocławia, Opola i Brzegu.
Na podstawie spisów poborowych poszczególnych zaborów można przyjąć, że ogółem przez armie trzech mocarstw na wszystkich frontach przewinęło się około 3 miliony Polaków.
Do dzisiaj na żołnierskich mogiłach galicyjskich cmentarzy wojennych odczytać można polskie nazwiska. Żołnierze - Polacy są tam pochowani jako Austriacy, Prusacy i Rosjanie. Uświadomienie tego faktu naszemu społeczeństwu, a szczególnie społecznościom lokalnym, może mieć znaczny wpływ na dbałość o stan zachowania miejsca wiecznego spoczynku naszych rodaków poległych na polach bitew Wielkiej Wojny. Brak wiedzy na ten temat powoduje, że cmentarze te są traktowane jako obce: "ruskie", "niemieckie" czy "austriackie". Rycerski etos i honor, które przyświecały budowniczym cmentarzy wojennych, na których spoczęli obok siebie zgodnie przyjaciele i niedawni wrogowie, odeszły w przeszłość. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę i pamiętać, że na Galicyjskich Cmentarzach Bohaterów spoczywa około 14 tysięcy Polaków, walczących w mundurach trzech armii, na ogólną liczbę bez mała 61 tysięcy tu pochowanych.

Jerzy Wygoda AFRP - artysta fotografik z Rzeszowa.
Fotografowaniem cmentarzy wojennych zajmuje się od 1995 roku. W jego kolekcji znajduje się już 360 zdjęć, natomiast całość projektu ma obejmować łącznie ok. 500 fotogramów.
Szczecińska ekspozycja przedstawia IV część zbioru.


Głównym nurtem działalności Jerzego Wygody jest fotografia krajoznawcza. Na swym koncie posiada wiele wystaw autorskich w kraju oraz USA, Australii, Niemczech, Danii, San Marino, Austrii,...
W ubiegłym roku przygotował wystawę retrospektywną "MÓWIĘ... Wołam do Was" będącą podsumowaniem 50-lecia twórczości artystycznej i pedagogicznej.
Jest członkiem-założycielem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 1997 Kapituła FRP nadała mu tytuł honorowy i odznakę Zasłużony dla Fotografii Polskiej. Od roku 2000 jest członkiem Kapituły. Dotychczasowe dowody uznania uzupełnione zostały w 2003 r., przyznaniem Jerzemu Wygodzie Złotego Medalu Fotoklubu RP.

... więcej o Autorze [»]


GALERIA


| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska