STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
Fotoklubu RP
INNE

POLECAMY

poinformuj
Fotoklub RP
o
nadchodzącym wydarzeniu

[»]

WYSTAWY
członków oraz pod patronatem Fotoklubu RP

[1]


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 
Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "Portrety Ziemi"  
 
Gdańsk
Galeria Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Paderewskiego 11

/dodano:16.02.2018/

Galeria Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz autor serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "Portrety Ziemi" w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 18:00.

Ziemia jest naszym źródłem, domem, matką, żywicielką. Tu mamy swój początek i tu będzie nasz koniec. Jesteśmy niewiele znaczącym i krótkotrwałym bytem. Ziemia daje nam wszystko, często więcej, niż na to zasługujemy.
Projekt „Portrety Ziemi” rozpoczynam cyklem z okolic Luksoru w Egipcie. Leżące nad brzegiem Nilu skrawki uprawnej ziemi, pozwalają na czterokrotne zbiory w okresie jednego roku. Od wieków nie nastąpiły tam znaczące zmiany w sposobie upraw i zbiorów.
Cały projekt „Portrety Ziemi” planowany na kilka cykli, chciałbym zrealizować, stawiając nie tylko sobie pytanie: Jaki jest nasz stosunek do Ziemi, w jaki sposób ją pojmujemy?

Andrzej Kazimierz Wróblewski - artysta fotograf, członek rzeczywisty Fotoklubu RP. W latach 1961-1965 współpracował z Kielecką Gazetą Codzienną jako fotoreporter. W 1966 roku wstąpił do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego i czynnie uczestniczył w projektach fotograficznych pogłębiając swoje umiejętności w wielu dzledzlnach sztuki fotograficznej. Przez dłuższy okres zajmował się tworzeniem małych form rzeźbiarskich w bursztynie stanowiących unikatowe exemplum o zróżnicowanej symbolice, co w połączeniu ze srebrem nadawało głębię oraz ponadczasową pewność wartości. Od kilku lat tworzy w technikach historycznych: gumie chromianowej platynotypii.


Wystawę można oglądać do 14.03.2018r.

Zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "AKT"
     

Kutno
Centrum Teatru Muzyki i Tańca
/dodano: 06.02.2018/


Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie oraz autor serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "AKT" w dniu 11 lutego 2018 roku o godzinie 17:00.

Ciało pięknej kobiety w oczach mężczyzny – trudno o większą wspaniałość! Trudno też o większe wyzwanie. To przecież jeden z najczęściej w sztuce podejmowanych tematów. Szanse na oryginalność są w takich okolicznościach raczej znikome. Autor więc słusznie postawił na swoje emocje. Poparł je rzeźbiarską perfekcją – w operowaniu światłem, w kompozycji – bezkompromisowo dbając o najdrobniejsze nawet detale. W fotografiach Andrzeja K. Wróblewskiego próżno szukać taniej egzaltacji – jest w nich za to szlachetna harmonia piękna i prawdy. I ona właśnie stanowi o sile prezentowanej kolekcji.
Erazm W. Felcyn

Andrzej Wróblewski fotografią z przerwami zajmuje się od wczesnej młodości. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1967 roku, członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Współpracował jako fotoreporter z Kielecką Gazetą Codzienną. Fotografował i tworzył zasoby fotograficzne w rodzinnej firmie dla potrzeb reklamy, marketingu, prezentacji produktowej jak i publikacji w prasie specjalistycznej i katalogach. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, jak również publikacjach albumowych. Uczestniczył w wielu plenerach i konkursach fotograficznych i jest laureatem tychże.


Wystawę można oglądać od 11.02 do 05.03.2018r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 
Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "SANTORINI"  
 
Kutno
Centrum Teatru Muzyki i Tańca

/dodano:07.02.2018/

Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie oraz autor serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego (afrp) "SANTORINI" w dniu 11 lutego 2018 roku o godzinie 17:00.

Prezentowane na wystawie fotografie są owocem zachwytu autora niepowtarzalnym miejscem – Santorini-wyspą, na którą od 20 w. p.n.e. nieustannie powraca życie pomimo nawiedzających ją kataklizmów. Z gruntów i popiołów wulkanicznych, okruchów po trzęsieniach ziemi powstają z mozołem tworzone osady i miejsc do życia.

Zmysłowe obrazy Andrzeja Wróblewskiego dalekie są od popularnych widoków z folderów turystycznych. Autor z dużą wrażliwością fotografuje miejsca i obiekty, które na pierwszy rzut oka przybierają niemal abstrakcyjne formy. Utrwala ułamki rzeczywistości zwracając uwagę na spektakl nieustającego przemijania. Rejestruje chwile i swoje emocje wyzwolone dzięki atmosferze miejsca.


Wystawę można oglądać od 11.02 do 05.03.2018r.

Zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA DOROCZNĄ WYSTAWĘ 2017:
Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
     

Lublin
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12
/dodano: 06.02.2018/


Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga, Centrum Kultury w Lublinie oraz autorzy serdecznie zapraszają na otwarcie dorocznej wystawy fotografii członków Towarzystwa w dniu 9 lutego 2018 roku o godzinie 18:00.

Stało się już chlubną tradycją, iż w pierwszym kwartale roku Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. E. Hartwiga organizuje rokrocznie Wystawę Doroczną podsumowującą działalność artystyczną swoich członków. Wystawa jest najważniejszym przedsięwzięciem w roku będącym ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń artystycznych Lublina i regionu. Na wernisażu zaprezentowanych zostanie około 35 prac, w tym 12 fotografii autorów z różnych części Polski, którzy zwyciężyli w comiesięcznym konkursie organizowanym przez Towarzystwo. W tym roku patronat nad wystawą objął między innymi Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców z siedzibą w Warszawie. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Patroni medialni: Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza.

Kuratorem wystawy jest fotografik Łukasz Resiak

Autorzy fotografii: Beata Adamczyk, Andrzej Bojarski, Ewa Brodziak, Alicja Buczek, Mieczysław Cybulski (hon.), Aneta Fabijańska, Piotr Gołębiowski, Rafał Goral, Marek Idzikowski, Piotr Jaruga, Cezary Kowalczuk, Stanisław Kusiak, Krzysztof anin Kuzko (hon.), Karol Malec, Andrzej Mazurkiewicz, Barbara Michałowska, Marcin Michałowski, Andrzej Mikulski, Witold Nowakowski, Waldemar Nowiński, Grzegorz Pawlak, Ewa Pietras, Dariusz Prażmo, Łukasz Resiak, Mieczysław Sachadyn, Paweł Szalak oraz Wojciech Domagała, Małgorzata Piechatzek, Olga Szewczuk, Wojciech Kopytek, Kinga DrążekSerdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Witolda Biangi (afrp) "Gdańskie przedproża"
     

Gdańsk
Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk, ul. Długa 12
/dodano: 25.01.2018/


Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk oraz autor serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Witolda Biangi (afrp) "Gdańskie przedproża" do Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk, ul. Długa 12 w dniu 1 stycznia 2018 roku o godzinie 18:00.

Przedproża gdańskie

Te charakterystyczne i wyróżniające Gdańsk elementy małej architektury w historii miasta mają przypisane różne cechy od czysto użytkowych po reprezentacyjne.

Ponieważ przedproża stanowią symbol kultury oraz architektury miasta i stały się trwałym elementem tkanki miejskiej pragnę utrwalić je również na zdjęciach. Aby w pełni oddać charakter i ponadczasowość zdjęcia wykonane są starą szlachetną techniką gumy dwuchromianowej. Dzisiaj przy zalewie fotografii cyfrowej przestajemy zwracać uwagę na to, co piękne a jedynie zaśmiecamy przestrzeń bylejakością obrazu.

Aby przywrócić właściwe miejsce fotografii nie tylko, jako nośnika dokumentacji, ale również, jako sztuki wizualnego wyrazu sięganie po techniki szlachetne poza swoją wyjątkowością niesie również ładunek emocjonalny ściśle osadzony z miejscem, które jest obrazowane. Dlatego też wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska podjęliśmy decyzję o zaprezentowaniu najbardziej okazałych i najlepiej odtworzonych gdańskich przedproży. Aby przenieść odbiorcę w czasie, w których kształtował się charakter miasta postanowiliśmy w tym celu wykorzystać techniki, jakie wówczas były dostępne podkreślając tym samym tajemniczość, nostalgię i przemijający czas. Ukoronowaniem tych działań jest wystawa fotografii składająca się z 30 zdjęć wykonanych w szlachetnej technice gumy dwuchromianowej. Technika ta polega na powlekaniu papieru akwarelowego warstwą emulsji światłoczułej następnie naświetlaniu stykowym obrazu i wypłukiwaniu nienaświetlonych jej części. Dzięki temu otrzymuje się miękki lekko rozmyty delikatny obraz. Obraz, który daleki jest od idealnych pod względem technicznym zdjęciom cyfrowym, ale za sprawą swej niedoskonałości i niepowtarzalności ( nigdy nie powstaną dwa identyczne zdjęcia) jest wyjątkowy. Wyjątkowy tak jak wyjątkowe są przedproża główni bohaterowie tych zdjęć.

Wystawa będzie prezentowana w pomieszczeniach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w Domu Uphagenna. Wybór miejsca jest nie bez znaczenia, ponieważ to właśnie tu eksponowane są przedmioty, obrazy, druki etc. ściśle związane z kulturą gdańska i jego mieszkańców.Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Andrzeja Kamińskiego (afrp) "50 lat minęło czyli NOWOŚCI od kuchni"
     

Toruń
FOTOGALERIA Domu Muz, ul. Podmurna 1/3
/dodano: 07.01.2018/


Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Kujawsko-Pomorski oraz FOTOGALERIA Domu Muz serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Kamińskiego (afrp) "50 lat minęło czyli NOWOŚCI od kuchni" w czwartek 11 stycznia 2018 roku o godzinie 18:00 do FOTOGALERII Domu Muz, ul. Podmurna 1/3 .

Wystawę będzie można oglądać od 11.01 - 31.01.2018.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Michała Piotrowskiego (afrp) i Pawla Palusa Mazura
"Mezi kresbou, fotografiou a hudbou",
 
Bardejow
Galeria Polsko-Słowackiego domu, Radnickie namesti 24
/dodano: 07.01.2018/


Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy Michała Piotrowskiego i Pawla Palusa Mazura "Mezi kresbou, fotografiou a hudbou", które odbędzie się w Galerii Polsko-Słowackiego domu, Radnickie namesti 24 w Bardejowie we wtorek 9 stycznia 2017 r. o godzinie 16:00.

Antoni Rut (zdfp)(afrp) 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
fotografii, foto-grafiki i foto-rzeźby Stanisława Wojcieszaka i Antoniego Ruta
     

Środa Wielkopolska
Muzeum Średzkiego Dwór w Koszutach, Stary Rynek 16
/dodano: 12.12.2017/


Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy fotografii, foto-grafiki i foto-rzeźby Stanisława Wojcieszaka i Antoniego Ruta do Galerii Miejskiej Muzeum Średzkiego Dwór w Koszutach w Środzie Wielkopolskiej Stary Rynek 16 w piątek 15 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00.

Wystawa pod Honorowym Patronatem Związku Artystów Plastyków i Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ I PROMOCJĘ KSIĄŻKI:
„Władysław Rut – życie i twórczość”,
 
Poznań
Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, ul. Bolesława Prusa 3
/dodano: 30.11.2017/


Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy i promocję książki „Władysław Rut – życie i twórczość”, które odbędzie się w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 w sobotę 9 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00.

Antoni Rut (zdfp)(afrp) 


  ZAPROSZENIE NA 8 DOROCZNĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
członków Fotoklubu RP - Region Radomski        

Radom
Galeria "Łaźnia", ul. Żeromskiego 56.

/dodano: 30.11.2017/


Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski, "Łaźnia" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu oraz autorzy zapraszają na 8 doroczną wystawę fotografii członków Fotoklubu RP - Region Radomski.

Wernisaż wystawy odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00 w Galerii "Łaźnia", Radom ul. Żeromskiego 56.
  546


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ JUBILEUSZOWĄ:
z okazji 55 lecia Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego
oraz Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa
 
Radomsko
Galeria Muzeum, ul. Narutowicza 1
/dodano: 30.11.2017/


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego oraz Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku serdecznie zapraszają do Galerii Muzeum, ul. Narutowicza 1 w piątak 1 grudnia 2017 o godz. 19.00 na wystawę fotografii "Jubileusz 55 lat".

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
księdza Arkadiusza Wuwra i Henryka Tkocza (afrp)(afiap),
PRZESTRZEŃ i CISZA - PRZENIKANIE        

Rudy Raciborskie
Galeria w Starym Opactwie w Pocysterskim Zespole Klasztorno - Pałacowym.

/dodano: 30.11.2017/


Zapraszamy na wystawę fotografii księdza Arkadiusza Wuwra i Henryka Tkocza (afrp)(afiap), PRZESTRZEŃ i CISZA - PRZENIKANIE - w Pocysterskim Zespole Klasztorno - Pałacowym w Rudach Raciborskich. Galeria w Starym Opactwie. Listopad 2017 - Styczeń 2018.

Wernisaż wystawy odbędzie się 1 grudnia 2017 roku o godzinie 16:00.
  546


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII POKONKURSOWEJ:
"Niezwykłe zjawiska na niebie"
 
Kórnik
Kurnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6
/dodano: 30.11.2017/


Kurnicki Ośrodek Kultury, Fotoklub RP oraz autorzy serdecznie zapraszają do Kurnickiego Ośrodka Kultury, ul. Prowent 6 w czwartek 9 grudnia 2017 o godz. 18.00 na wystawę fotografii pokonkursowej "Niezwykłe zjawiska na niebie.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Michała Piotrowskiego (afrp) "25 Spojrzeń"        

Stary Sącz
"Galerii na piętrze" ZSP im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Daszyńskiego 15

/dodano: 30.11.2017/


Zapraszamy na wystawę Michała Piotrowskiego pt. "25 Spojrzeń". Wystawa ta będzie prezentowana w "Galerii na piętrze" ZSP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 15

Można ją oglądać od 23 listopada do 5 stycznia 2018 r.

Fotografia we współczesnym świecie stała się czymś tak prostym i powszechnym, że zatraciliśmy umiejętność przeżywania patrzenia na nią. W jednej sekundzie spoglądamy na ekran aparatu, a za moment na ekran telefonu nie pamiętając już o poprzedniej chwili. Dlatego w tej wystawie prezentuje tylko jeden motyw wykonany różnymi aparatami i technikami, na bardzo odmiennych materiałach. Większość użytych technik fotograficznych pochodzi z XIX wieku. Są wśród nich: talbotypia, papier solny, mokry kolodion, guma chromianowa, ambrotypia, gumoil, technika chromianowo proszkowa, cyjanotypia, odbitki srebrowe z negatywów różnego rodzaju oraz kilka odmian w/w technik. Każde zdjęcie jest indywidualnym dziełem w wielu przypadkach niemożliwym do powtórzenia.


Michał Piotrowski -Artysta fotografik Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent fotografii UMCS w Lublinie, nauczyciel, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, Fotoklubu Rzeczypospolitej, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Autor kilkudziesięciu wystaw fotograficznych w kraju i za granicą. Zajmuje się fotografią socjologiczną i artystyczną.

Więcej prac autora obejrzysz na: =>http://fotna.dlm.pl
  546


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Elżbiety Waszczuk (afrp)(zdfp) "METOPOLIS"
 
Warszawa
Galerii F10, ul. Noakowskiego 10 m. 54
/dodano: 30.11.2017/


Fundacja Fotografia dla Przyszłości, Fotoklub RP oraz autorka serdecznie zapraszają do Galerii F10 w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 m. 54 klatka VII II piętro (domofon 54)w czwartek 7 grudnia 2017 o godz. 18.00 na wystawę fotografii Elżbiety Waszczuk (afrp)(zdfp) "METOPOLIS" oraz spotkanie z autorką.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA X-lecie:
Międzynarodowego Konkursu "Tylko jedno zdjęcie",        

Jarosław
Mała Galeria MOK, PL. Mickiewicz 6,
/dodano: 12.11.2017/


Fundacja Fotografia dla Przyszłości, Fotoklubu RP oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu serdecznie zapraszają w dniu 18 listopada 2017 r. o godz. 18.00 do Mała Galerii MOK, PL. Mickiewicz 6 na otwarcie poplenerowej wystawy "Jarosław i okolice" oraz w dniu 18 listopada 2017 r. o godz. 17.00 do Mała Galerii PROJEKTOR SZYUKI (Hol kina Ikar), PL. Mickiewicz 6 na wernisaż wystawy prac pokonkursowych połączonych z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom X Międzynarodowego Konkursu "Tylko jedno zdjęcie".

Serdecznie zapraszamy
  546
  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"Dzieci gór",        

Stary Sącz
"Galerii pod Piętką", Rynek 5,
/dodano: 12.11.2017/


Michał Piotrowski (afrp) serdecznie zaprasza do "Galerii pod Piętką" - Stary Sącz Rynek 5 na wystawę "Dzieci gór".

Na wystawie można zobaczyć ponad 50 fotografii wykonanych w czasie festiwalu "Święto Dzieci Gór"

Wystawa będzie trwać od 03.11.2017 do 15.11.2017
  546


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"Wspomnienia 1918"
 
Krynica Zdrój
Galerii "Siedlisko" w Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
/dodano: 12.11.2017/


Michał Piotrowski (afrp) serdecznie zaprasza do Galerii "Siedlisko" w Centrum Kultury - Krynica Zdrój ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 na wystawę "Wspomnienia 1918".

Na wystawie będą prezentowane prace wykonane techniką chromianowo-proszkową.

Wystawa będzie prezentowana od 10 do 26 listopada 2017r. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII OTWORKOWEJ:
Pawła Janczaruka „Kraków – 48 godzin”,        

Jastrzębie-Zdrój
Galeria „Ciasna”, ul. Katowicka 17,
/dodano: 24.10.2017/


Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju oraz Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają w dniu 27.10.2017 (piątek!) o godz. 17.00 do Galerii „Ciasna” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Katowicka 17, na wystawę fotografii otworkowej Pawła Janczaruka „Kraków – 48 godzin”.

Wystawa będzie trwać od 27.10.2017 do 15.12.2017

Od 27.10. do 10.11. będzie jej towarzyszyć wystawa Pawła Janczaruka „Tryptyk śląski”

Paweł Janczaruk to artysta fotografik Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Członek Rzeczywisty Fotoklubu RP.
Organizator Warsztatów Fotowidzenia, prowadzący: Pracownię Edukacji Fotograficznej ZUTW i warsztaty „Fotograficzna Fabryczna”. Autor 40 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 500 wystaw zbiorowych, gdzie otrzymał 75 nagród.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Brązową Odznaką PFSF i Złotą Odznaką LTK.

Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach i Belgii.

Autor książek: „Wszystko, co chcę powiedzieć o otworkach”, „RetroFotografia, czyli dawne techniki fotograficzne”, „Wszystko, co wiem o technikach fotograficznych”, „To, co wiem o fotografii otworkowej”, „Zielona Góra – fotografie znalezione” i mini albumów: „Puchełki, kiedy życie było piękne – łomografie z puchełkami”, „Jest taki samotny dwór”.


  546


  ZAPROSZENIE NA WRĘCZENIE NAGRÓD I WERNISAŻ:
V międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy,        

Częstochowa
Sala Reprezentacyjna Ratusza, Plac Biegańskiego
/dodano: 20.10.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz twórcy serdecznie zapraszają 21 października 2017 r. do Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Częstochowie na uroczystość wręczenia nagród oraz wernisaż V międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy.

Serdecznie zapraszamy
  546


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII ZBIOROWEJ:
członków Jurajskiego Fotoklubu
 
Częstochowa
Galeria "Fotopobudka", ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 30.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Galeria "Fotopobudka" oraz autorzy serdecznie zapraszają 6 listopada 2017r. o godzinie 19.00 na wernisaż wystawy zbiorowej członków Jurajskiego Fotoklubu "Świadomość kadru w kontekście inspiracji jurą krakowsko-częstochowską" /część druga/.

Wystawa będzie prezentowana do 20 grudnia 2017r. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
członków Fotoklubu RP Regonu Radomskiego „Krajobraz letni”,        

Radom
Dom Kultury „IDALIN” ul. Bluszczowa 4/8
/dodano: 20.10.2017/


Dom Kultury „IDALIN” w Radomiu oraz Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Radomski serdecznie zapraszają na wystawę fotografii członków Fotoklubu RP Regonu Radomskiego „Krajobraz letni”

Otwarcie wystawy 26 października 2017 roku o godz. 18.00.
  546


  ZAPROSZENIE NA FESTIWAL:
Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju
     

Goczałkowice-Zdrój
Stowarzyszenie „Przeciw Nicości”
/dodano: 08.10.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Stowarzyszenie „Przeciw Nicości” zapraszają Festiwal Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju.

Program i terminarz Festiwalu:

- 11.10. o 14.oo - rozpoczęcie ogólnopolskiego pleneru fotograficznego towarzyszącego Festiwalowi.

o 19.15 - uroczyste otwarcie Festiwalu i wernisaż wystawy Jerzego Piątka p.t. „Smutek i urok prowincji” oraz spotkanie z Autorem - galeria Gminnego Ośrodka Kultury ul. Uzdrowiskowa 61

- 12.10. o 19.15 - wernisaż wystawy Małgorzaty Dołowskiej i Mieczysława Cybulskiego p.t. „Podlaskie krajobrazy” oraz spotkanie z Autorami - Galeria Starego Dworca w Goczałkowicach Zdroju

- 13.10. o 19.15 - wernisaż wystawy Pictorial Teamu p.t. „ Prowincjonałki polskie” oraz spotkanie z Autorami - Galeria Fotografii Piktorialnej WERANDA w Uzdrowisku (nad jaskinią solną)

- 14.10. o 19.15 - wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród - pawilon V oraz główny pasaż sanatoryjny

- 15.10. - zakończenie pleneru fotograficznego i pożegnanie gości specjalnych festiwalu


będą spotkania z wybitnymi artystami, wino, kanapki, czekoladki, soki i znakomite ciasta…a wstęp wszędzie jest wolny!

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII ZBIOROWEJ:
członków Jurajskiego Fotoklubu
 
Czestochowa
Galeria "Fotopobudka", ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 30.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Galeria "Fotopobudka" oraz autorzy serdecznie zapraszają 2 października 2017r. o godzinie 19.00 na wernisaż wystawy zbiorowej członków Jurajskiego Fotoklubu "Swiadomość kadru w kontekście inspiracji jurą krakowsko-częstochowską" /część pierwsza/.

Wystawa będzie prezentowana do 6 listopada 2017r. 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII ZBIOROWEJ:
"ZŁOTA PRAGA"
 
Toruń
FOTOGALERIA Domu Muz, ul. Podmurna 1
/dodano: 30.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski, FOTOGALERIA Domu Muz oraz autorzy serdecznie zapraszają 5 października 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy zbiorowej "ZŁOTA PRAGA".

Wystawa będzie prezentowana do 31 października 2017r.

Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania katalog wystawy: KATALOG_ZLOTA_PRAGA_100.pdf.pdf 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Antoniego Ruta "foto i grafika"
     

Czarnków
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
/dodano: 30.10.2017/


Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków zaprasza na otwarcie wystawy "Foto i Grafika" z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Antoniego Ruta. Wernisaż odbędzie się w czwartek 5 października 2017 r. o godzinie 19:00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie. Wystawa odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stowarzyszeń artystycznych: Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Polskich Artystów Fotografików, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EkoArt, Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej: =>www.fotoplastykon.com.pl.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego i przyjaciół w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka
 

Bełchatów
PGE Giganty Mocy

/dodano:22.09.2017/

Festiwal Sztuki Jabłka, któremu towarzyszy wystawa fotografii Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego i przyjaciół. Przyjaciele to fotograficy z Belgii, Bułgarii, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski ich spojrzenia na jabłko jako element zawarty w przestrzeni. 6.10.2017 godz. 16.45 w PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Bartłomieja Bałabana (afrp) "PORTRETY VI MUZ".
     

Kraków
Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b
/dodano: 22.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b oraz autor serdecznie zapraszają 29 września 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy Bartłomieja Bałabana (afrp) "PORTRETY VI MUZ". O wystawie:

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
To prawda nie potrzebna wcale mi
Gdy nie po drodze będzie razem iść
Uniosę Twój zapach snu
Rysunek ust, barwę słów
Niedokończony, jasny portret Twój
Uniosę go ocalę wszędzie (...)”
Bogusław MecSerdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Krzysztofa Muskalskiego (afrp)(afiap)(zpaf) "W hucie"
 

Częstochowa
AUTORSKA GALERIA FOTOGRAFII „CZAS PODRÓŻY”, ul. Piłsudskiego 19

/dodano:17.09.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, AUTORSKA GALERIA FOTOGRAFII „CZAS PODRÓŻY” oraz autor serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Krzysztofa Muskalskiego (afrp)(afiap)(zpaf) "W hucie.

Era mezozoiczna nie poskąpiła Jurze bogactwa. Na długości 120 km powstało wtedy obfite złoże rud żelaza. Od XIV wieku stało się ono źródłem do produkcji żelaza w okolicach Częstochowy. Powstawały kuźnice, które dawały początek nowym osadom wokół miasta, mi.in. Konopiskom, Poczesnej, Błesznu, Gnaszynowi czy Pankom. Jednak największy impuls dały Częstochowie. Na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy Bernarda Hantke w przylegającej do miasta osadzie Raków wzniesiono hutę. Była to w ówczesnej Kongresówce druga co do wielkości huta, ale za to najnowocześniejsza. Od tego czasu, mimo różnych zawirowań dziejowych, Huta Częstochowa wpisała się trwale w krajobraz samego miasta jak i Jury. Jej industrialne wnętrza niewątpliwie inspirują - nie tylko w wymiarze technologicznym ale i artystycznym…

Fotografie powstały w ramach XIII Pleneru Artystycznego FOTO-ART ISD Huty Częstochowa 2017 (komisarz pleneru Mariusz Chrząstek).

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Tomasza Kasprzyka (afrp)(afiap) "ŚWIAT ZA MURAMI"
     

Bardejov
Galeria Polsko-Słowackiego domu, Radnicne namesti 24
/dodano: 17.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, oraz autor serdecznie zapraszają od 3 października do 3 listopada 2017r.na wystawę Tomasza Kasprzyka (afrp)(afiap) "ŚWIAT ZA MURAMI".

Autor zdjęć Tomasz Kasprzyk w sobie tylko znany sposób nie tylko dostał pozwolenie na wejście do strefy niedostępnej Zakonu Klauzurowego Sióstr Bernardynek w Zakliczynie ale również zaskarbił sobie ich zaufanie i przychylność. Jego pracy towarzyszyła myśl o poszukiwaniu i uchwyceniu Ducha Zakonu …

Fotografie przedstawione na wystawie to również wielki pokłon w stronę klauzury. Uchylają rąbka tajemnicy świata zamkniętego za murami. Różne wiekowo Siostry Bernardynki ,każda ze swoją historią wniesioną razem z osobistym powołaniem i poświęceniem siebie służbie innym , każda ze swoją osobowością zamkniętą w schemacie dnia codziennego. Zdjęcia ,które bardziej skupiają się na człowieku , na pokazaniu jego życia godzina po godzinie , w różnych porach dnia i roku… To siostry zakonne są tutaj bohaterkami. Wypełniają mury klasztoru sobą tworząc swoistą atmosferę. W budynku unoszą się ich emocje, radość , skupienie , troska … Przestrzeń wokół klasztoru one pielęgnują i porządkują. Na nie przede wszystkim skierowany jest kadr fotografa wrażliwego i uważnego ,umiejącego wyłapać i zatrzymać czas z zaklętą w nim emocją i pięknem. Mury stanowią tylko tło. Czy to nie jest właściwy sposób na szukanie Ducha Zakonu ? Myślę ,że tak.

Tomkowi udało się to znakomicie, a uważny i wrażliwy odbiorca doceni szczerość i otwartość Sióstr Bernardynek z jaką wprowadziły nas , poprzez pośrednika fotografa ,w swój świat. Pozostańmy na chwilę w skupieniu , refleksji i fascynacji nad różnorodnością ludzkich postaw dotyczących sposobu na życie.

Beata WalczukSerdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Elizeusz Cieślik (afrp) "75 lat twórczości fotograficznej"
 

Poznań
Galeria WBPiCAK, ul. Prusa 3

/dodano:08.09.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców,Galeria WBPiCAK oraz autor serdecznie zapraszają w dniu 13 września 2017 o godzinie 17.00 na ul. Prusa 3 na wernisaż wystawy Elizeusza Cieślika (afrp) "75 lat twórczości fotograficznej".

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Piotra Bieńka (afrp)(afiap) "Kraków nowoczesny"
     

Kraków
Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b
/dodano: 08.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b oraz autor serdecznie zapraszają 8 września 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy Piotra Bieńka (afrp)(afiap) "Kraków nowoczesny".

Kraków – miasto pełne tradycji widocznej co krok, a jednocześnie tętniące współczesnym życiem we wszystkich jego aspektach. Starając się pokazać nowoczesną twarz tej barwnej metropolii, skupiłem się głównie na symbolicznych wycinkach – kadrach, do których obejrzenia serdecznie zachęcam.

autor

Piotr Bieniek – członek rzeczywisty ZPAF (Okręg Świętokrzyski) oraz Fotoklubu RP, posiada tytuł AFIAP. Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Serdecznie zapraszamy.

Strona autorska: =>www.PiotrBieniek.pl
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Agnieszki Ulatowskiej i Mirosława Radciniewskiego "Owady w obiektywie"
 

Toruń
Fotogaleria, ul. Podmurna 1/3

/dodano:08.09.2017/

Fotogaleria oraz autorzy serdecznie zapraszają w dniu 14 września 2017 o godzinie 18.00 na Podmurną 1/3 na wernisaż wystawy Agnieszki Ulatowskiej z Torunia i Mirosława Radciniewskiego z Chełmży "Owady w obiektywie".

Autorzy wystawy są absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII POPLENEROWEJ:
XI OPSF-KOTLINA KŁODZKA 2017
     

Toruń
Filia Galerii Ośrodka Twórczości Plastycznej Dziecka Kościuszki 41/47
/dodano: 01.09.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski, Galeria Ośrodka Twórczości Plastycznej Dziecka oraz autorzy serdecznie zapraszają 8 września 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy podsumowującej XI Ogólnopolskie Spotkania Fotografików Kotlina Kłodzka 2017

Wystawa będzie prezentowana do 10 października 2017r.

Wystawa jest zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania katalog wystawy: KATALOG XI OPSF-KOTLINA KŁODZKA 2017 - 100.pdf
-->
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego "Akt"
 

Gdańsk Wrzeszcz
Galeria GTF, Al. Wojska Polskiego 8/10

/dodano:01.09.2017/

Serdecznie zapraszamy w dniu 7 września 2017 o godzinie 18.00 do Galerii GTF na wernisaż wystawy Andrzeja Kazimierza Wróblewskiego "Akt".

Indywidualna wystawa fotografii pana Andrzeja pt. „Akt” zbudowana jest z serii nienazwanych kompozycji monochromatycznych, których tematem jest akt kobiecy. Projekt pieczołowicie tworzony jest od siedmiu lat. Jest to niezwykle emocjonalny zapis w obiektywie aparatu. Zestaw tych prac dostarcza informacji na temat przebiegu twórczych procesów. Wyobraźnia autora karmi się pejzażem kobiecego ciała, kontempluje, dokumentuje, kolekcjonuje „żywe” obrazy. Potem przetwarza i buduje z nich indywidualne kompozycje. Zauważalny jest twórczy dialog między modelką a artystą. Świadome wykorzystanie tego zjawiska jest budulcem większości prac i można sądzić, że stanowi dla niego artystyczny genotyp. (Mariusz Białecki)

ANDRZEJ KAZIMIERZ WRÓBLEWSKI artysta fotograf , członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski Stowarzyszenia Twórców. W latach 1961-1965 współpracował z Kielecką Gazetą Codzienną jako fotoreporter. W 1966 roku wstąpił do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego i czynnie uczestniczył w projektach fotograficznych pogłębiając swoje umiejętności w wielu dziedzinach sztuki fotograficznej.
Od kilku lat tworzy w technikach historycznych; gumie chromianowej i platynotypii. Od kilku lat sygnuje swoje fotografie niezależnie od kategorii i techniki wykonania jako odautorskie, ponieważ od zamysłu – projektu do całkowitego zakończenia, niezależnie od przeznaczenia, wszystko wykonuje w pracowni autorskiej (łącznie z oprawą) i ma bezpośredni kontakt fizyczny z tymi pracami. Zgłębia procedury i wymogi dla fotografii kolekcjonerskiej, starając się sprostać trudnym wymogom formalnym aby fotografia była uznana za kolekcjonerską i zapewniała trwałość archiwalną. W najbliższej przyszłości planuje zwieńczyć prowadzone projekty w technikach szlachetnych indywidualną wystawą autorską.


Wystawa czynna od 07.09 do 06.10.2017r.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Antoniego Ruta "foto i grafika"
     

Koszuty
Muzeum Średzkim Dwór
/dodano: 01.09.2017/


Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków zaprasza na otwarcie wystawy "Foto i Grafika" z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Antoniego Ruta. Wernisaż odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 18:00 w Muzeum Średzkim Dwór w Koszutach. Wystawa odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stowarzyszeń artystycznych: Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Polskich Artystów Fotografików, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EkoArt, Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Wystawa będzie prezentowana do 24 września 2017r.

Otwarcie wystawy uświetni koncert Standardów Jazzowych wykonaniu Tobiasza Gottfrieda – fortepian, śpiew, Jana Jerzego Kołackiego – kontrabas, oraz Mikołaja Kostki – skrzypce.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Grzegorza Lizakowskiego "Bieszczadzkie ścieżki"
 

Mielec
Muzeum Fotografii "Jadernówka"

/dodano:30.06.2017/

Muzeum Fotografii "Jadernówka" w Mielcu zaprasza na wernisaż wystawy "Bieszczadzkie ścieżki" autorstwa Grzegorza Lizakowskiego.

Wystawa jest podsuwaniem kilkunastu wypraw zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku lat, w jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Mroźna zima, wietrzna wiosna, upalne lato, czy złota polska jesień. Każda pora roku w Bieszczadach jest wyjątkowa, każda pora roku stawia inne wymagania, ale w zamian oferuje inne barwy i różne doznania. Zapraszam na wędrówkę bieszczadzkimi szlakami, przez cztery pory roku.

Wernisaż odbędzie się 5.07.2017 w galerii Muzeum Fotografii ul. Jadernych 19 o godzinie 18.00."

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Michała Piotrowskiego "Miniatury Jazzowe"
     

Wytrzyszczka koło Czchowa
zamku Tropsztyn
/dodano: 30.06.2017/


Zapraszamy na wystawę fotografii Michała Piotrowskiego "Miniatury Jazzowe".

Wystawa będzie prezentowana w zamku Tropsztyn ( Wytrzyszczka koło Czchowa) od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r.

Zamek jest otwarty w godz. pn-pt 9:00-17:00, sb-nd 9:00-19:00.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Andrzeja Wróblewskiego "13 fotografii Żniwowanie, Ludzie"
 

Warszawa
ul. Noakowskiego 10 m. 54, klatka VII, II piętro (domofon 54)

/dodano:30.06.2017/

Fotoklub RP i Fundacja Fotografia dla Przyszłości zapraszają na wernisaż wystawy Andrzeja Wróblewskiego "13 fotografii Żniwowanie, Ludzie" oraz prezentację prac w technice szlachetnej "gumy".

Wernisaż odbędzie się 5.07.2017 o godzinie 18.00."

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Michała Pietrzaka "Granice"
     

Wrocław
Browar Mieszczański, ul. Hubska 44
/dodano: 23.06.2017/


Zapraszamy na wystawę fotografii Michała Pietrzaka "Granice".

Wystawa będzie prezentowana w ramach festiwalu Podwodny Wrocław 2017 od 22 czerwca do 24 czerwca 2017r.

Michał Pietrzak urodzony w 1977 roku w Bystrzycy Kłodzkiej, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektonicznym oraz dydaktyką. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz video, wykorzystując te media instrumentalnie jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych, które odciskają się głęboko w formie obrazu, pozostając z nią w bezpiecznej harmonii. Jak sam mówi - fotografia nie ukazuje rzeczywistości, fotografia ją kreuje.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
"Foto i Grafika" z okazji jubileuszu 70-lecia i
50-lecia pracy twórczej Antoniego Ruta
 

Poznań
Galeria "Kolegiacki Art", Plac Kolegiackim 5

/dodano:11.06.2017/

Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków zaprasza na otwarcie wystawy "Foto i Grafika" z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Antoniego Ruta.

Wernisaż odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Galerii "Kolegiacki Art" w Poznaniu na Placu Kolegiackim 5.

Wystawa odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stowarzyszeń artystycznych: Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Polskich Artystów Fotografików, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EkoArt, Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"GÓRY W GÓRACH"
     

Polanica Zdrój
Polanicka Galeria Sztuki AKWARIUM
/dodano: 11.06.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz autorzy zapraszają na fragment wystawy poplenerowej podsumowującej X Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików - Tatry 2016.

Wernisaż wystawy 16.06.2017 o godz. 17.00 na ulicy Parkowej 15 w Polanicy-Zdrój.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Paweł Janczaruk & Anna Szafran
"BALETNICA W MIEŚCIE. Księga 1"
 

Zielona Góra
Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15

/dodano:11.06.2017/

Wystawa fotografii "BALETNICA W MIEŚCIE. Księga 1" Paweł Janczaruk & Anna Szafran 21 czerwca 2017, godz. 17.00 Muzeum Ziemi Lubuskiej al. Niepodległości 15, Zielona Góra.

„„Baletnica w oknie” przedstawia piękno ukryte w ruchach tancerki, pozbawionej scenicznego makijażu, kostiumu” - tak napisała Ania Szafran, baletnica Społecznego Ogniska Artystycznego. „Miasto pełni tu bardzo ważną rolę. Urbanistyczny krajobraz staje się sceną dla sztuki, dzięki czemu każde zdjęcie jest inne” mówi Ania. W projekcie ważna jest rola obojga nas. Ania uczestniczy również w wyborze zdjęć. Dzięki temu, z poszczególnej sesji, pozostają te najlepsze. Balet na zdjęciach możne wyglądać dobrze lub źle. Najtrudniejszym nie jest zrobienie samych zdjęć, ale wybór najlepszych, na którym baletnica prezentuje się idealnie według prawideł techniki baletowej. Dla Ani tańczenie w balecie „pozwala na zdobywanie technicznych umiejętności, niezbędnych do tworzenia”. Moim zatrzymanie tego w fotografii. Najpiękniejszym w naszym projekcie jest to, że Ania tańczy tylko dla mnie. Spektakl, którego świadkiem, widzem i rejestratorem jestem tylko ja. Ania ma również nadzieję, że: „„Baletnica w mieście” poruszy i zachwyci a w szczególności uświadomi, że posiadanie pasji to wielki skarb”.

Paweł Janczaruk: Członek ZPAF, artysta Fotoklubu RP. Prowadzący Warsztaty Fotowidzenia, oraz Pracownię Edukacji Fotograficznej ZUTW i Fotograficzna Fabryczna. Autor 38 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 500 wystaw zbiorowych, gdzie otrzymał 75 nagród. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Brązową Odznaką PFSF i Złotą Odznaką LTK. Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach i Belgii. Autor 4 książek o fotografii otworkowej oraz technikach szlachetnych i specjalnych.
Anna Szafran: Tegoroczna maturzystka. Ukończyła I LO w Zielonej Górze. Mając 7 lat rozpoczęła naukę tańca ludowego w Lubuskim Zespole Pieśni i Tańca, gdzie tańczy również obecnie. Z zespołem uczestniczyła w festiwalach w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy, Bośnia i Hercegowina, Rumunia). Tańczy balet klasyczny, pod okiem kierownika artystycznego Anieli Sidło, w Sekcji Baletowej SOA. Nagrody zespołowe: Lubuskia Gala Taneczna - PRO ARTE 2013, I nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Baletowej - Elbląg 2013, oraz I nagroda w I Ogólnopolskich konfrontacjach Baletowych Tańca Klasycznego i Tańca Współczesnego Szkół Prywatnych i Ośrodków Kultury - Kołobrzeg 2015. Finalistka w kategorii solowej Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Baletowej - Elbląg 2013. W 2015 r. otrzymała stypendium twórcze artystyczne Miasta Zielona Góra. Uczestniczka warsztatów baletowych min. Ballet Summer School Gdynia 2015.


Wernisaż odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Galerii "Kolegiacki Art" w Poznaniu na Placu Kolegiackim 5.

Wystawa odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stowarzyszeń artystycznych: Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Polskich Artystów Fotografików, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EkoArt, Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Wystawa prezentowana do 27 lipca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy.

Informacje:

=>http://baletnicawmiescie.wordpress.com/


oraz
=> https://besaofotografii.wordpress.com/

 


  INFORMACJA O WARSZTATACH I WYSTAWIE:
VII Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne ENERGIA 2017
     

Bełchatów
PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów
/dodano: 07.06.2017/


VII Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne ENERGIA 2017 trwają od 9-11 czerwca 2017 roku w których będą uczestniczyć fotograficy z Czech, Finlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Polski oraz laureaci konkursu "Energetyczny Kadr".

Pod Patronatem Honorowym Pana Henryka Baranowskiego Prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Zbigniewa Rau Wojewody Łódzkiego, Pani Marioli Czechowskiej i Waldemara Wyczachowskiego Starosty Bełchatowskiego. Prawie 60 fotografików będzie przez trzy dni nie tylko doskonalić techniki fotograficzne, wymieniać się doświadczeniami ale również poznawać region Bełchatowa i Bełchatowskie Giganty Energetyczne. W programie przewidziany zjazd do kopalni Bełchatów, zwiedzanie PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów, fotografia sportowa na skateparku z Adamem Łakomym, warsztaty z fotografii reportażowej z Tomaszem Tomaszewski, martwa natura z Małgorzatą Kozakowską, studio z Mariuszem Pałczyńskim będą konie, samochody terenowe wiele innych atrakcji. Wieczorami prezentacje multimedialne i dyskusje a jak nastanie ciemność "światłem malowane" zajęcia które poprowadzi Petr Vlasak z Pragi.

Impreza towarzysząca warsztatom to wystawa fotografii litewskiej.

Serdecznie zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Adama Sowuli "Miasto w niezwykłej tonacji"
 

Olkusz
Miejski Ośrodek Kultury, ul.Nullo 29


Patronat artystyczny 197/2017; Fotoklub RP
/dodano:28.05.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz autor serdecznie zapraszają w dniu 1 czrewca 2017 o godz. 18.30 na wernisaż wystawy fotografii Adama Sowuli "Miasto w niezwykłej tonacji".

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Kamili Krawczyk "Oczy szeroko zamknięte"
     

Zamość
GF Stylowy
/dodano: 28.05.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Towarzystwo Fotograficzne im. E.Osterloffa, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz autorka zapraszają na wystawę fotografii Kamili Krawczyk "Oczy szeroko zamknięte".

Wystawa obejmuje zdjęcia kobiet z zamkniętymi oczami. Dlaczego? Jaki to ma sens? Oczy przecież uznawane są za podstawowe źródło przekazywania emocji i podstawę dobrego portetu. Na tych zdjęciach nie widzimy oczu, a mimo to umiemy odczytać z ułożenia ciała, fryzury i grymasu twarzy, całą gamę uczuć: smutek, rozmarzenie, zamyślenie, zachwyt, przerażenie, tęsknotę, żal, rozkosz, miłosne uniesienia...Wachlarz uczuć tak intensywnych, że nie da się ich ukryć za zamkniętymi oczami. Czyż więc nie są to oczy szeroko zamknięte? Przekonajcie się Państwo sami poszukując tych wszystkich emocji na wystawie.


(...) "bo najciężej jest ruszyć.. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok.. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam..."
Wystawa jest wyrazem podziękowania dla wszystkich tych, dzięki którym "przygoda z portretem" była możliwa i była źródłęm inspiracji artystycznych , w tym dla: organizatorów warsztatów, Modelek, oraz tych wszystkich ludzi,których nie widać,a składają się na wynik końcowy zdjęcia - stylistów, makijażystów, fryzjerów a również tych "trzymających blendę";-) Bez tych wszystkich ludzi ta wystawa byłaby niemożliwa. Szczególne podziekowania dla Cezariusza i Iwony Belicy,którzy pomagali przy wyborze i efekcie końcowym zdjęć.Kamili Krawczyk to Członek Towarzystwa Fotograficznego im.Edmunda Osterloffa w Radomsku od 2011 roku, a od 2015 roku jego Sekretarz. Uczestnik i współorganizator wielu plenerów fotograficznych. Wystawy indywidualne : "Skoro świt" w 2014 roku , "Wehikuł czasu" w 2015 roku oraz wiele wystaw zbiorowych w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Częstochowie, Kroczycah k/Zawiercia, Zamościu i Lanckoronie. Fotografia to dla Autora pasja, odskocznia od codzienności i sposób patrzenia na świat. Pokazuje nie tylko piękno krajobrazu, który podziwia głównie o wschodzie i zachodzie słońca. Próbuje również poruszać odbiorcę do myślenia i emocji, fotografując ludzi w codziennych sytuacjach ale również kreując rzeczywistość na sesjach. Sesje fotograficzne to nie tylko szukanie dobrych fotografii,ale kontat z drugim człowiekiem i przeżycie,które nie da się porównać z żadnym, nawet najpiekniejszym wchodem słońca. Zapytana czym chciałaby,żeby była jej fotografia - odpowiada: tabliczką czekolady z odrobiną chili -może nie do końca doskonała,ale pełna smaku i emocji.

Wystawa czynna do 15.05.2017 do 15.06.2017.

Spotkanie z autorką w GS Stylowy w dniu 10.06.2017r. o godz.17.00.

Zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ:
Krzysztofa Jakubowskiego "Plakaty 1974 - 1987"
 

Gdańsk - Strzyża
Galeria GTF, Al. Wojska Polskiego 8/10

/dodano:28.05.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Galeria GTF oraz autor serdecznie zapraszają na wystawę Krzysztofa Jakubowskiego "Plakaty 1974 - 1987".

Wystawa w ramach 70-lecia Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Magdaleny Drac-Tatoń "Zapiski z podróży"
     

Bełchatów
Miejskie Centrum Kultury
/dodano: 28.05.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie oraz autorka zapraszają na wystawę fotografii Magdaleny Drac-Tatoń "Zapiski z podróży".

Magdalena Drac-Taton z wykształcenia chemik - ukończyła prestiżową Akademię Łomonosowa w Moskwie. Jest założycielem firmy MEGMAR, tworzącej chemię dla różnych sektorów przemysłowych. Mieszka nad morzem. Swoją pasję do tworzenia chemii, łączy z zamiłowaniem do sztuki. Uwielbia dobrą książkę, muzykę i teatr. Po spotkaniach z fotografikami z Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego powróciła i na nowo zaczęła w sobie rozwijać pasję do fotografii. Jest na początku długiej drogi poznawania tej trudnej sztuki jaką jest fotografowanie. W fotografii szuka perfekcji, piękna oraz możliwości pokazania swoich odczuć przy pomocy obrazu. Jest to jej pierwsza autorska wystawa i niech to motto będzie dla niej zachętą, aby nie zatrzymała się na tej długiej fotograficznej drodze.


(...) "bo najciężej jest ruszyć.. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok.. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam..."

Wiesław MyśliwskiZapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Wacława Turka "Poezja dźwięku"
 

Iwonicz Zdrój
Galeria Pasaż, Pijalnia Wód Mineralnych

/dodano:09.05.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Galeria Pasaż oraz autor serdecznie zapraszają od 10 maja do 15 czerwca 2017r. na wystawę fotografii Wacława Turka "Poezja dźwięku".

Czy można sfotografować muzykę? Tak, to możliwe. Dokonał tego Wacław Turek. Fotografował instrumentalistów w chwili, gdy wykonywali najwyższe dźwięki dyktowane sercami. Zatrzymywał ich emocje w apogeum – zatrzymywał w chwili najwyższego lotu (odlotu może?). Dzięki tym fotografiom mamy prawo przypuszczać, że muzycy zanurzali się w obłokach mistycznych. Możemy więc mówić, że to fotografia piękna. Piękna w chwili, gdy muzyka biegnie po promieniach światła. Piękna, gdy promienie układają się w klawiaturę, jasny strumień klawisza łączy się szczelnie z czernią – to klawisz cienia.
Wacław Turek jest prezesem Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, v-ce prezesem rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Posiada tytuł Artysty Fotografika Fotoklubu RP, którego jest członkiem, tytuł honorowego członka Związku Fotografów Słowackich. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotym Medalem Zasłużony dla Fotografii Polskiej.


Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Wacława Turka "Podkarpackie kapliczki"
     

Krosno
Kościół oo. Franciszkanów
/dodano: 28.05.2017/


Kościół oo. Franciszkanów w Krośnie oraz autor zapraszają w dniach 31.05 - 12.06.2017 do Kościoła oo. Franciszkanów na wystawę fotografii Wacława Turka "Podkarpackie kapliczki".

Wędrując przez Polskę spotykamy przydrożne kapliczki, drewniane bądź murowane, z gipsowymi lub rzeźbionymi w drewnie, a czasem kutymi w kamieniu figurkami. Cudowności te szczególnie często oglądać można w południowej części kraju. Zadziwiają swoim kształtem, tajemniczością, wrastając w nasz ojczysty krajobraz.
Z kapliczkami związane są liczne zwyczaje i praktyki, od wymierzania kary złodziejom i źle prowadzącym się dziewczętom, do rozpędzania dzwonkiem groźnych chmur i odganiania korowodu duchów.
Każdy takie obiekt ma swoją historię. Część z nich stanowią tzw. kapliczki ślubowane, zawdzięczające powstanie wywiązaniem się z obietnic. Stawiano je również w podzięką np. za powrót do zdrowia, powrót z wojny, uchronienie od zarazy. Kapliczki stały się dla ludu, dla wiernych miejscem kultu wizerunku różnych świętych, którzy mieli strzec od nieszczęść i niepowodzeń, zapewnić urodzaj i pomoc w potrzebie. Wrośnięte w pejzaż polskiej wsi i miasteczek przemawiają tajemnicą, pozostawioną przez naszych dziadków i ojców, stanowiąc cząstkę historii.Wacław Turek urodził się w 1947 roku w Krośnie – poeta, muzyk, fotografik . Od 1970 związany z pracą w kulturze, obecnie emeryt. Autor 6 tomików wierszy, kilkunastu wystaw fotograficznych. Wystawa fotograficzna „Podkarpackie kapliczki” w różnych zestawach przewędrowała m.in. przez Australię, Finlandię, Litwę, Słowację, Ukrainę i Węgry. Miejscami prezentacji były: Dom Polonii Rzeszów - 2002, Galeria Kina Żródło w Bardejowskich Kupelach na Słowacji - 2002, Galeria Krośnieńskiego Domu Kultury - 2002, Galeria Pasaż w Iwoniczu Zdroju – 2002, Fotogaleria NOVA w Koszycach na Słowacji - 2002, Biblioteka Miejska w Preszowie na Słowacji – 2003, Dom Sztuki Zalaegerszeg na Wegrzech – 2003, Muzeum Etnograficzne we Lwowie – 2003, Krośnieńska Biblioteka Publiczna – 2003, Ośrodek Parafialny w Tampere w Finlandii – 2004, Ambasada RP w Helsinkach – 2004, Dom Kultury Polskiej w Wilnie – 2004, Ośrodek Katolicki o. Franciszkanów w Perth w Australii – 2014, Dom Polski w Perth-Mayland w Australii – 2014, Kościół św. Augustyna i Kościół St. Marys w Adelajdzie w Australii – 2004, Kościół oo Franciszkanów w Krośnie - 2017


Zapraszamy.
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Andrzeja Kamińskiego "toruńskie portrety 1970-2000"
 

Toruń
Galeria Domu Muz , ul. Podmurna 1/3

/dodano:09.05.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Galeria Domu Muz serdecznie zapraszają 11 maja 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Kamińskiego "toruńskie portrety 1970-2000".

Wystawa czynna do 05.06.2017, wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Bogusława Lebiedzińskiego "Na skraju Puszczy"
     

Białystok
Centrum Kultury Prawosławnej ul. Św. Mikołaja 5
/dodano: 09.05.2017/


Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku zaprasza w dniu 25 maja o 17:00. do Centrum Kultury Prawosławnej ul. Św. Mikołaja 5 na wernisaż wystawy fotografii Bogusława Lebiedzińskiego "Na skraju Puszczy".

Wystawa czynna do końca czerwca 2017 w godz. 8.00 - 17.00.

Zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Tadeusza Myślińskiego - 70x70

 
Przasnysz
Muzeum Historyczne, ul. Rynek 1

/dodano: 17.04.2017/

Muzeum Historyczne w Przasnyszu oraz autor zapraszają na wystawę fotografii Tadeusza Myślińskiego - 70x70.

Otwarcie wystawy 22 kwietnia 2017 o godzinie 17.00.

Wystawa czynna do 31 maja 2017r.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZOWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
z okazji 70-lecia
Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego
     

Gdańsk
Dom Uphagena, ul Długa 12
/dodano: 10.04.2017/


Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w dniu 27 kwietnia o 18:00. do Domu Uphagena na ul Długa 12 w Gdańsku na wernisaż wystawy fotografii z okazji 70-lecia Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W 2017 roku Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne obchodzi 70 rocznicę swojego powstania. Ilość zorganizowanych w tym okresie wystaw jest trudna do policzenia, natomiast można ją oszacować na dziesiątki większych i kilkaset mniejszych wystaw zbiorowych oraz indywidualnych.

Ekspozycja jubileuszowa obejmuje 84 prace fotograficzne, zarówno archiwalne jak i wykonane przez aktualnych członków naszego stowarzyszenia – pasjonatów fotografii. Wszystkie eksponowane zdjęcia archiwalne, to oryginalne odbitki, z których znaczna część była w swoim czasie wielokrotnie pokazywana na międzynarodowych wystawach i konkursach fotograficznych, zdobywając tam liczne nagrody oraz wyróżnienia.

Zdjęcia współczesne świadczą o tym, że nasi członkowie, realizując się w wielu różnych tematykach fotograficznych, również starają się utrzymywać wysoki poziom estetyczny swoich prac, biorąc za dobry wzór dokonania i realizacje swoich poprzedników.

Obchody 70-lecia działalności Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego objęte zostały: - Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka - Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza - Patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański - Patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Patronatem Stowarzyszenia Archiwistów Społecznych i Ośrodka Karta

Kuratorami wystawy są Wojciech Jung i Adam Fleks.

Autorzy prac: Krystyna Andryszkiewicz, Witold Bianga, Beata Biernat, Zdzisław Błażejczyk, Wojsław Brydak, Barbara Chmielińska, Iwona Delegiewicz, Adam Dereszkiewicz , Erazm Felcyn, Sławomir Fiebig, Adam Fleks, Adam Gardziewicz, Juliusz Garztecki, Zbigniew Gąsior, Barbara Gierczak, Krzysztof Główczyk, Marek Gracz, Jerzy Hajdul, Jolanta Herbutowska, Leszek J. Pękalski, Anna Jakubowska, Krzysztof Jakubowski, Piotr Januszewski, Roman Joachimowski, Wojciech Jung, Stefan Kaczorowski, Krzysztof Kamiński, Michał M. Kamiński, Stefan Korona, Ewa Kosecka-Judin, Maciej Kostun, Andrzej Kraj, Stefan Kraszewski, Mirosław Kubacki, Dariusz Kula, Jerzy Kulczycki, Leszek Kułakowski, Jan Kups, Maciej Kwiek, Kazimierz Lelewicz, Grzegorz Lewandowski, Agnieszka Marcyniuk, Adam Matuszewski, Ryszard Meksiak, Elżbieta Mielcarzewicz, Wojciech Milewski, Zenon Mirota, Ewa Młodzianowska, Tercjan Multaniak, Ewa Nagadowska, Bogusław Nieznalski, Jaromir Nowak, Henryk Nowak, Adam Nowicki, Waldemar Nowy, Eugeniusz Nurzyński, Anna Okońska, Aleksander Orzechowski, Jarosław Pazio, Leszek Pękala, Janusz Piechota, Zbigniew Pieniak, Sławomir Pryc, Sławomir Pultyn, Piotr Rogalski, Maria Różańska, Grażyna Sadłoń, Jacek Sadłowski, Ryszard Siwiec, Stanisław Składanowski, Tadeusz Sobol, Arkadiusz Srebnik, Jan Stańczak, Florian Staszewski, Andrzej Tanewski, Eugeniusz Trojanowski, Mieczysław W. Wątorski, Joanna Wardyn-Wolanicka, Witold Węgrzyn, Mirosław Węsiora, Andrzej Wróblewski, Piotr Zabłocki, Zbigniew Zagórski, Edmund Zdanowski


Zapraszamy.

Informacje o wystawie: =>http://gtf.org.pl/2017/04/70-lecie-gtf-wystawa-jubileuszowa/
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
XX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2017"

 
Częstochowa
Regionalny Ośrodek Kultury Galeria "ART-FOTO", ul. Ogińskiego 13a.

/dodano: 10.04.2017/

Regionalny Ośrodek Kultury Galeria "ART-FOTO" w Częstochowie zaprasza na pokonkursową wystawę fotografii XX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2017".

Otwarcie wystawy 28 kwietnia 2017 o godzinie 19.00.

Wystawa towarzysząca - Ryszard Czernow "Martwe z natury"

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Grzegorza Ojrzyńskiego „Rozmowa z Górami”
     

Radomsko
Biblioteka Publiczna
/dodano: 10.04.2017/


TFR im. E. Osterloffa zaprasza w dniu 12.04.2017r. o godz. 18.15 na wernisaż wystawy fotografii Grzegorza Ojrzyńskiego "Rozmowa z Górami".

Grzegorz Ojrzyński "Rozmowa z Górami" - to zbiór fotografii o tematyce górskiej, efekt wieloletnich wypraw i wędrówek po Tatrach, Karkonoszach i Beskidach.Wystawa prezentuje piękno gór, ich ogrom, różnorodność i tajemniczość.

Grzegorz Ojrzyński urodził się i mieszka w Radomsku. Dzieciństwo i młodzieńcze lata spędził w Pławnie k/Radomska. Przygodę z fotografią analogową rozpoczął w 1978 roku. Wiedzę i doświadczenie zdobywał sam inspirowany ciekawością i potrzebą poznawczą. Nadal nie poprzestaje w poszukiwaniu doświadczeń i poszerzaniu wiedzy.

Pierwsze własnoręcznie wykonane i wywołane zdjęcia czarno-białe wyszły spod jego rąk w 1979r. a pierwsze odbitki kolorowe w 1981r. Fotografia cyfrowa zagościła w jego progach w 2005 roku po nabyciu pierwszego aparatu cyfrowego. W 2009 r. rozpoczął etap uczestnictwa w plenerach fotograficznych, nawiązywania kontaktów ze środowiskami i stowarzyszeniami fotograficznymi oraz prezentowania swoich fotografii na wystawach. Wiosną 2012 roku przyjął zaproszenie do grupy PICTORIAL TEAM, której został członkiem. Jesienią 2012 roku wspólnie z przyjaciółmi założył amatorską, nieformalną grupę FOTOPLENERY W grudniu 2012 roku został przyjęty do grona członków nadzwyczajnych STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a w listopadzie 2013 roku nominowany na członka rzeczywistego otrzymując tytuł „ Artysta Fotograf ” W kwietniu 2014 roku współtworzy OGÓLNOPOLSKĄ FOTOGRAFICZNĄ GRUPĘ TWÓRCZĄ „ART FOKUS 13” i zostaje wybrany na prezesa Stowarzyszenia.


Zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Marty Wrzask i Sławomira Sajkowskiego
"Oblicza Birmy"
 
Toruń
Fotogaleria Domu Muz, ul. Podmurna 1/3

/dodano:10.04.2017/

Fotoklub RP Region Kujawsko-Pomorski oraz autorzy serdecznie zapraszają do Fotogalerii Domu Muz w Toruniu na wystawę fotografii Marty Wrzask i Sławomira Sajkowskiego "Oblicza Birmy".

Oblicza Birmy to próba pokazania tego, co w Birmie najpiękniejsze, a zarazem ulotne i przemijające. Na fotografiach zobaczycie bajkowe krajobrazy Baganu, świątynie posadzone na skałach, twarze mnichów i oblicza Buddy z tajemniczym, wszystkowiedzącym uśmiechem. Autorzy starali się zapisać to, co nieuchronnie odchodzi i rozpada się. Świątynie zamieniają się w kupy gruzu i kamieni, piękne freski rozsypują jak obrazki usypane z piasku, a ludzie coraz częściej wybierają to, co nowe, globalne, porzucając tradycyjne stroje i styl życia. Ciągle jednak to jeszcze kraj mnichów, mistyki, wiary w numerologię, kraj chiromantów, wozów zaprzężonych w woły, kraj tysięcy oblicz Buddy. Ale także najnowocześniejszych samochodów, fast foodów, szklanych domów i wyluzowanych nastolatków, bardziej przypominających młodych Japończyków niż potwierdzających nasze wyobrażenia o Birmańczykach zrodzone z opisów serwowanych przez biura podróży oferujące komercyjne wycieczki do Birmy.

Zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Krzysztofa Strzody (AFRP, EFIAP)
w ramach 14 Rybnickiego Festiwalu Fotografii
 
Rybnik
Rybnicki Festiwal Fotografii

/dodano:24.03.2017/

W dniach od 24 do 26 marca odbędzie się 14 Rybnicki Festiwal Fotografii. Wśród spotkań autorskich, wystaw indywidualnych i zbiorowych będzie można obejrzeć również wystawę indywidualną członka Fotoklubu, Krzysztofa Strzody (AFRP, EFIAP). Zaprezentowane zostaną fotografie tatrzańskie wykonane w latach 2012-2014.

Zapraszamy

Pełna informacja o festiwalu:
=>http://festiwal.rybnik.pl/ 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Fotoklubu Zamek „Miedzy jawą a snem”
     

Szczecin
Zamek Książąt Pomorskich
/dodano: 24.03.2017/


Fotoklubu Zamek w Szczecinie zaprasza w dniu 07.04.2017r. o godz. 17.00 na wernisaż wystawy fotografii Fiotoklubu Zamek „Miedzy jawą a snem”.

Fotoklub „Zamek” jest klubową formą zainteresowań sztuką fotograficzną działającą przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Fotoklub „Zamek” jest kontynuatorem powstałego w 1961 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie Klubu działającego pod taką samą nazwą.

"Miedzy jawą a snem" to tytuł wystawy, którą mamy wielką przyjemność Państwu zaprezentować. Czas miedzy jawą a snem jest momentem bardzo różnym, jest to czas tuż przed zaśnięciem, bądź zaraz po obudzeniu się, czas w którym świat oniryczny nakłada się na świat rzeczywisty (bądź odwrotnie) rozmywając granice, mieszając jeden z drugim. Ludzie przeżywają ten czas bardzo różnie. U niektórych trwa on mgnienie oka, ledwie kilka sekund, u innych może przedłużać się do wielu godzin. Dla jednych ten czas "pomiędzy" jest czasem, w którym przywoływane są obrazy z przeszłości. Dla innych ludzi może być to czas, który trwa tylko chwilę i w którym rzeczywistość zaczyna się rozmywać, staje się nieostra, niejasna, mało klarowna i w efekcie zanika. Dla jeszcze innych ludzi czas pomiędzy jawą a snem może być wypełniony emocjami - nie ma tam obrazów, nie ma też wspomnień, natomiast ludzi zalewa fala emocji: zarówno tych niechcianych - lęk, smutek, czy strach, jak i pożądanych - radość, szczęście, spełnienie.

I tak jak ten czas może być różnie rozumiany, tak jest pokazany na naszej wystawie. Proszę pamiętać, że jest to wystawa przeglądowa, gdzie twórcami jest wiele osób. Każdy autor jest inny i ma prawo do odmiennego rozumienia czy odczuwania czasu między jawą a snem. Dlatego też zobaczycie Państwo różnego rodzaju prace. Są tu prace, które są wspomnieniem czegoś z przeszłości, są prace, które generują emocje, są też prace, na których świat przedstawiony jest jako nieostry.

To, czy udało nam się zrealizować temat leży w Państwa ocenie

Pozdrawiam

Andrzej Krupiński AFRP - Fotoklub Zamek Szczecin


Wystawa czynn od 8 do 30.04.2017r..

Wstęp wolny.

Zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA OTWARCIE WYSTAWY
OGÓLNOPOLSKIEJ FOTOGRAFICZNEJ GRUPY
TWÓRCZEJ "AF13"
 
Częstochowa
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a

/dodano:11.03.2017/

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza w dniu 17 marca 2017r. o godz. 18.00 do Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie na wernisaż wystawy ogólnopolskiej fotograficznej grupy twórczej "AF13".

AF13 to grupa fotografów i fotografików z różnych zakątków Polski, to artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej i wielu lokalnych towarzyszeniach.
Członkowie grupy wielokrotnie spotykali się na ogólnopolskich plenerach i wystawach fotograficznych, po których w ich sercach powoli rodził się plan stworzenia czegoś wyjątkowego, czegoś co połączy ich na dłużej niż dźwięk migawek ich aparatów.

Na 14-tej wystawie p.t. „Człowiek” członkowie Grupy pragną pokazać człowieka wielopostaciowego o wielu obliczach i w różnych sytuacjach życiowych. Autorzy podejmują próbę ukazania problemów człowieka, jego zmagania w poszukiwaniu celów życiowych i zagubienie w rzeczywistości, jego przeżycia, dramaty i kontrasty społeczne a także jego pracę i wypoczynek. Portrety pokazują ludzkie uczucia i przeżycia, pozwalają zajrzeć w głębię ich dusz. Portrety pokazują ludzkie uczucia i przeżycia, pozwalają zajrzeć w głębię ich dusz.
Fotografie starają się zatrzymać widza i dostrzec w nich Człowieka.


Zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Zbigniewa Ciborowskiego (AFRP) „Symetriale”
     

Łomża
Galeria Pod Arkadami
/dodano: 11.03.2017/


Galeria Pod Arkadami w Łomży oraz autor zapraszają na wystawę fotografii Zbigniewa Ciborowskiego (AFRP) „Symetriale”.

Wernisaż odbędzie się 17 marca 2017r, w Galerii Pod Arkadami w Łomży.

W „Symetrialach” chciałem przedstawić własną wizję rzeczywistości potraktowanej jako tworzywo kreujące jej inność i zachęcającą do spojrzenia na świat jako swoisty „ekran wyobraźni”. Inne zorientowanie przestrzenne i kierunkowe moich fotografii mają pomóc w takim właśnie uruchomieniu wyobraźni, co pozwoli zobaczyć ten „alternatywny” świat” jako jeden z nieskończonych jego wariantów. Ogólnie uważa się, że symetria w obrazie jest „przegadaniem” bo obie strony obrazu są tożsame. Chciałem jednak pokazać, że symetria utworzona w „naturalny sposób” -tj. jako odbicie w wodzie- potrafi stworzyć specyficzny obraz o niecodziennych walorach plastycznych, wystarczy tylko wyłączyć nawykowe poszukiwanie materialnej dosłowności (typowej w percepcji fotografii) i patrzeć tylko oczami własnej wyobraźni czyli ” tylko obraz i ja”. Mam nadzieję, że moje zdjęcia uruchomią Waszą wyobraźnię i oderwą od monotonii codziennej rzeczywistości.

Zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Tadeusza Myślińskiego (afrp) 70x70
     Przasnysz
Muzeum Historyczne,
ul.Rynek 1
/dodano: 01.03.2017/

 


 ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"Kobieta"
 

Toruń
Galeria Domu Muz , ul. Podmurna 1/3

/dodano:22.02.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Galeria Domu Muz serdecznie zapraszają 3 marca 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż ogólnopolskiej wystawy fotografii "Kobieta".

Na wystawie prezentujemy fotografie kobiet 28 autorów z całej Polski - profesjonalistów i amatorów. to prace nadesłane na propozycję wystawy "Kobieta" organizowanej w Galerii Domu Muz przez Region Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenie Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Domu Muz. Wizerunki kobiet w różnym wieku. Naturalne, upozowane, wykreowane. Ubrane, nagie - wśród przyriody, w domu, w atelier. Skromne i bogate. Portrety postaci kobiety - dziewczyny, kobiety dojrzałej i staruszki niewymagającej kreacji. Wywołujące emocje i skrajne refleksje - efekt różnorodności spojrzenia na młodość, wiek dojrzały i starość.


Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Eweliny Dziewońskiej-Chudy
     


Częstochowa
Galeria "Fotopobudka" Regionalny Ośrodek Kultury, ul.Ogińskiego 13a
/dodano: 01.03.2017/


Jurajski Fotoklub Częstochowa, Galeria "Fotopobudka" Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz autorka zapraszają 6 marca 2017r. o godz. 19.00 na wernisaż wystawy fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy, członka Jurajskiego fotoklubu Częstochowa.

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.


Zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"torunianki"
 

Toruń
Galeria Domu Muz , ul. Podmurna 1/3

/dodano:22.02.2017/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Galeria Domu Muz serdecznie zapraszają 2 marca 2017r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii "torunianki", czternastu autorów pokazuje portrety kobiet w różnym wieku, znanych i mniej znanych....

Więcej informacji na zdjęciu, po powiększeniu.

Wystawa czynna do 31.03.2017, wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Tadeusza Biłozora (afrp) "Stuły"
     

Jelenia Góra
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a
/dodano: 26.01.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz autor zapraszają 10 lutego 2017r. o godz. 16.00 do Muzeum Przyrodniczego w miejscowości Jelenia Góra na wernisaż wystawy Tadeusza Biłozora (afrp) "Stuły".

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Doroty Kyci (afrp) (efiap)"Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi"
     

Faaborg, Dania
Galerii Sztuki Levins Hus
/dodano: 26.01.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz autorka zapraszają 12 lutego 2017r. o godz. 15.00 do Galerii Sztuki Levins Hus w miejscowości Faaborg, Dania na wernisaż wystawy Doroty Kyci (afrp) (efiap)"Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi".

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Eli Waszczuk (afrp) (afiap)"Impresje portowe"
     

Kołobrzeg
Galeria SAN, ul. Kasprowicza 17
/dodano: 26.01.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Galeria SAN w Kołobrzegu zapraszają 28 stycznia 2017r. o godz. 11.00 na wernisaż wystawy Eli Waszczuk (afrp) (afiap)"Impresje portowe".

O swojej wystawie autorka mówi tak:
„...Jako obiekty kreacji od jakiegoś czasu fascynują mnie porty, w obrazie których mieści się cała kwintesencja morza. Oprócz portowych pejzaży, szczególnie fascynują mnie oglą¬dane z bliska elementy wyposażenia nabrzeży, falochronów, statków, kutrów rybackich, a także ich odbicia w wodzie. Takie obrazy znajdowałam w portach morskich Bułgarii, Tur¬cji, Tunezji, a także polskich portach w Ustce, Łebie, Kołobrzegu, Dźwirzynie...”Wystawa czynna codziennie do końca maja 2017.

Wstęp wolny.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII:
Krakowskiego Klubu Fotograficznego "O Nowej to Hucie..."
 

Kraków
Fotogaleria Nowohuckiego Centrum Kultury , ul. Jana Pawła II 232

/dodano:11.01.2017/

Nowohuckie Centrum Kultury oraz Krakowski Klubu Fotograficznego serdecznie zapraszają 12 stycznia o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego "O Nowej to Hucie...".

Wystawa czynna do 26 lutego 2017r.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Tomasza Kasprzyka (afrp) "Ad gloriam Tuam"
     

Krosno
Galeria Sztuki BWA, ul. Kolejowa 1
/dodano: 01.01.2017/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Galeria Sztuki BWA w Krośnie zapraszają 4 stycznia 2017r. o godz. 17.00 do Galerii na wernisaż wystawy Tomasza Kasprzyka (afrp) "Ad gloriam Tuam" (Na chwałę Twoją).

Autor zdjęć Tomasz Kasprzyk w sobie tylko znany sposób nie tylko dostał pozwolenie na wejście do strefy niedostępnej Zakonu Klauzurowego Sióstr Bernardynek w Zakliczynie ale również zaskarbił sobie ich zaufanie i przychylność. Jego pracy towarzyszyła myśl o poszukiwaniu i uchwyceniu Ducha Zakonu …


Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Joanny Stepaniuk "w odcieniach tanga"
 

Toruń
Galeria Domu Muz , ul. Podmurna 1/3

/dodano:07.12.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Galeria Domu Muz serdecznie zapraszają 12 stycznia o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Joanny Stepaniuk "w odcieniach tanga".

Joanna Stepaniuk - absolwentka NKJO oraz WNEiZ UMK w Toruniu pasjonatka tanga i wszelkich form tanecznych od ludowych poprzez towarzyskie, salsę, bachatę na tangu kończąc.
Biorąc udział w wielu wydarzeniach tangowych, próbowała je uwiecznić na zdjęciach. Jej fotografie spotkały się z pozytywnym odbiorem, co zachęciło ją do zgłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

W kwietniu 2016r. została oficjalnym fotografem podczas Tango Devoradores Marathon we Wrocławiu.


Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Członków TFR "Zostaw wszystko-Jedź w Bieszczady!"
     

Radomsko

/dodano: 01.01.2017/


Serdecznie zapraszamy dnia 4 stycznia 2017r. o godz. 18.15 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku na wernisaż wystawy zdjęć Członków TFR "Zostaw wszystko-Jedź w Bieszczady!" , z pleneru w Bieszczadach - organizowanych przez TFR w październiku 2016 roku.

Autorzy zdjęć: TFR Radomsko: Alicja Dzwonek-Bujacz, Czesław Bujacz, Mariusz Foltański, Mirosław Kercz, Krzysztof Kowalski,Joanna Sidorowicz, Kamila Krawczyk, Mariusz Kuczera, Alina Wilkoszewska, Joanna Kucharska, Paweł Lipiński, Wojciech Sterczewski.

FCztery Piotrków Trybunalski: Dariusz łaski, Artur STępień, Monika Troszok, Aleksandra Wojtania.

Będziecie mogli Państwo podziwiać bieszczadzkie widoki i choć na chwilę poczuć się z dala od cywilizacji, gdzie życie płynie wolniej, a ludzie mają większe Serca:-) .

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Alicji Przybyszewskiej "Maroko"
 

Krynica Zdrój
Galeria sztuki Siedlisko, ul. Piłsudskiego 19

/dodano:17.12.2016/

Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz Centrum Kultury w Krynicy Zdrój serdecznie zapraszają w dniu 13 stycznia 2017r. o godz. 16.00 do Galeria sztuki Siedlisko na wernisaż wystawy fotografii Alicji Przybyszewskiej "Maroko" z cyklu "Podróże Dalsze i Bliższe".

Wystawa indywidualna pt; „Maroko”, jest pokłosiem kilkutygodniowego pobytu autorki w tym kraju. Wybrany tytuł dla prezentowanej wystawy sugeruje szerokie spektrum spojrzenia na ten rejon świata: od architektury i krajobrazu po aspekty społeczne. W fotografiach zawarta jest również odmienność dominującego wyznania a co za tym idzie zachowań i obyczajów, jakże innych od tego w Europie.
Prace są materialnym urealnianiem pomysłów i ich realizacji, w których wyrażone są uczucia i własne widzenie świata autorki.
Autorka fotografią zajmuje się od ponad 20 lat, ma na koncie 8 wystaw indywidualnych i kilkanaście znaczących sukcesów w konkursach fotograficznych w kraju i zagranicą. Swoje prace prezentowała już w: Polsce Słowacji Serbii i Niemczech. Jest absolwentką PWSZ w Nowym Sączu, specjalność: Sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu.


Wystawa czynna od dnia 10.01.2017 do 05.02.2017

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
"MONTENEGRO"
     

Częstochowa
Galeria Fotografii "ART-FOTO", ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 01.01.2017/


Serdecznie zapraszamy dnia 13 stycznia 2017r. o godz. 18.00 do Galerii Fotografii "ART-FOTO" w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie na wernisaż poplenerowej wystawy "MONTENEGRO".

Zjawisko kulturowe jakim jest fotografia podróżnicza, nazywana często turystyczną, to aktualnie jedno z najważniejszych aktywnych procesów fotograficznych na świecie. Jest ona przejawem dystansu do rzeczywistości, refleksji, filozofii pasji poznawania, a także pragnieniem dzielenia się swoją wizją postrzegania świata w kontekście artystycznego przekazu. Kształtuje naszą wrażliwość analitycznie kreując świadomość odniesienia się do współczesności wzbogacając jednocześnie osobowość i percepcję. Aparat fotograficzny będąc w zasadzie martwym ale niezbędnym narzędziem stał się elementem aranżowania i poznawania świata gdzie wrażliwość tworzącego obrazy fotograficzne odgrywa kluczowa rolę. W roku 2016 plener fotograficzny odbył się w Czarnogórze. Ten kraj łączy w sobie najlepsze cechy Bałkanów i Morza Śródziemnego. Znakomitą bazą wypadową do zwiedzania Czarnogóry były okolice Budvy, skąd mieliśmy okazję pojechać do wszystkich najbardziej atrakcyjnych miejsc w Czarnogórze. Zwiedziliśmy i oczywiście sfotografowaliśmy Zatokę Kotorską, Perast, wyspę Św. Stefana, Budvę, Jezioro Szkoderskie, Ulcinj, Stary Bar i wiele innych fantastycznych miejsc w tym niewielkim bałkańskim kraju. Byliśmy także w przepięknym Dubrowniku. Miejsca te były znakomitą inspiracją dla fotografów, którzy plener traktują także jako podróż w głąb swojej artystycznej duszy, refleksji do otaczającego świata będącej uniwersalnym, artystycznym fotograficznym przekazem stanowiącym istotę fotografii

Sławomir Jodłowski - komisarz pleneru

Termin ekspozycji 13.01. - 03.02.2017r.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WRĘCZENIE NAGRÓD:
II Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
     

Wojnicz
Kino Wawel
/dodano: 09.12.2016/


Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne serdecznie zaprasza dnia 17 grudnia 2016r. o godz. 17.00 do Kina Wawel na ceremonię wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy fotografii II Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego.

Po ceremonii wręczenia nagród zaprezentowane zostaną fotografie najlepszych autorów konkursu w formie pokazu multimedialnego połączonego z koncertem muzyki instrumentalnej w wykonaniu Łukasza Wełny (gitara).

Wernisaż wystawy fotografii odbędzie się w galerii Findrówka Rynek 29 w Wojniczu bezpośrednio po zakończeniu ceremonii w kinie Wawel.

Pozdrawiamy i zapraszamy

Informacje o konkursie: =>http://fotum.org/pl/
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Eli Waszczuk (afrp) "METROPOLIS & NON OMNIS MORIAR"
 

Kołobrzeg
Galerii Sztuki Współczesnej , ul. Armii Krajowej (ratusz)

/dodano:07.12.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Galeria Sztuki Współczesnej serdecznie zapraszają w sobotę 10 grudnia o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Eli Waszczuk (afrp) "METROPOLIS & NON OMNIS MORIAR".

Założeniem tej wystawy jest inicjalizacja wzajemnej wymiany doświadczeń w postrzeganiu bliskich kulturowo i etnicznie stolic krajów Europy Środkowej: Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy.
Projekt ma także na celu pokazanie różnic i podobieństw metropolii pokazanych na fotografiach, proponując odkrywanie na nowo miejsc, które spowszedniały poprzez upływający czas. Nałożenie odpowiedniej malarskiej faktury na fotografie znanych powszechnie elementów miejskiego krajobrazu, jest celowym zabiegiem powodującym zmianę ich postrzegania i sięga do podświadomości widza, powodując intuicyjne dostrzeganie niezauważalnych do tej pory szczegółów oraz walorów estetycznych krajobrazu. Estetyzacja fotografii malarską fakturą jest zabiegiem zamierzonym, zainspirowanym przez obrazy malarzy, Norblina, Canaletta a także van Gogha i tworzy nowe obrazy stwarzające wrażenie trójwymiarowości.

Idea projektu zakłada poznanie odmienności kulturowych i lokalnych tradycji regionu, jak również możliwość zaznajomienia się z historią prezentowanych metropolii.


Wystawa potrwa do 6 stycznia 2017 r. i można ją oglądać codziennie w godz.10.00 do 17.00 oprócz niedziel i poniedziałków.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA DOROCZNĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
REGIONU RADOMSKIEGO
     

Radom
KŚT i G Łaźnia, ul. Żeromskiego 56
/dodano: 09.12.2016/


Serdecznie zapraszamy dnia 9 grudnia 2016r. o godz. 18.00 do KŚT i G Łaźnia w Radomiu na wernisaż wystawy dorocznej członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców Region Radomski.

Na wystawie zaprezentowanych będzie 40 prac 27 autorów. Fotografie łączy rok wykonania, ich tematyka odzwierciedla zainteresowania oraz punkty widzenia, którymi autorzy opisują otaczającą ich rzeczywistość. Zestaw prezentuje prace wykonane w różnych technikach fotograficznych: cyfrowych, foto – chemicznych oraz w technice szlachetnej (Guma).

Lista autorów fotografii: Przemysław Barański, Iwona Czubek, Michał Falkiewicz, Ewa Gołdzińska, Waldemar Gołdziński, Tomasz Grzyb, Leszek Jastrzębiowski, Sebastian Klochowicz, Anna Kos, Cezary Kowalczuk, Edward Kruk, Arkadiusz Kurowski, Szczepan Kurzeja, Krzysztof Kuzko, Iwona Nabzdyk, Piotr Pajestka, Barbara Polakowska, Wojciech Sochaj, Marian Strudziński, Franciszek Subocz, Aldona Sumińska, Robert Sumiński, Maciej Szwed, Wiesław Warchoł, Dorota Wólczyńska, Łukasz Wykrota, Krzysztof Zdanowicz.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Krzysztofa Wesołowskigo "linia Życia"
 

Toruń
Fotogaleria Domu Muz , ul. Podmurna 1/3

/dodano:02.12.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Fotogaleria Domu Muz serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Krzysztofa Wesołowskigo "linia Życia".

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Tomasza Kasprzyka (afrp) "Ad maiorem gloriam Tuam"
     

Rzeszów
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 maja 9
/dodano: 02.12.2016/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zapraszają 5 grudnia 2016r. o godz. 18.00 do Galerii Fotografii w Rzeszowie na ul. 3 maja 9 na wernisaż wystawy Tomasza Kasprzyka (afrp) "Ad maiorem gloriam Tuam" (Na większą chwałę Twoją).

Autor zdjęć Tomasz Kasprzyk w sobie tylko znany sposób nie tylko dostał pozwolenie na wejście do strefy niedostępnej Zakonu Klauzurowego Sióstr Bernardynek w Zakliczynie ale również zaskarbił sobie ich zaufanie i przychylność. Jego pracy towarzyszyła myśl o poszukiwaniu i uchwyceniu Ducha Zakonu …


Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Antoniego Ruta (Zdfp) (AFRP) "W sieci codzienności"
 

Poznań
Galeria Green Way, ul. 23 Lutego 11

/dodano:02.12.2016/

Wielkopolski Związek Artystów Plastyków oraz Galeria Green Way w Poznaniu serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Antoniego Ruta (Zdfp) (AFRP) "W sieci codzienności.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Czesława Bujacza "MADLOBA, GRUZJO!"
     

Radomsko
Miejska Biblioteka Publiczna
/dodano: 02.12.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku zaprasza do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku na wystawę fotografii Czesława Bujacza "MADLOBA, GRUZJO!".

Wystawę będzie można zobaczyć do 03.01.2017 roku.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Bogusława Lebiedzińskiego "Podlaskie Misterium Drewniane Świątynie"
 

Białystok
Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A

/dodano:02.11.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Bogusława Lebiedzińskiego "Podlaskie Misterium Drewniane Świątynie".

Wystawa czynna od 07.11.2016 do 02.12.2016. Godziny zwiedzania Pon.- Pt 9.00 - 15.00.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII POPLENEROWEJ:
ZDYNIA 2016 "CZAS ZATRZYMANY"
     

Radomsko
Galeria Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego
/dodano: 02.11.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku zaprasza 4 listopada 2016r. o godz. 18.00 do Galerii Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego na wernisaż wystawy poplenerowej Zdynia 2016 "Czas zatrzymany".

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTWĘ FOTOGRAFII
Krzysztofa Ciszewskiego (afrp) „CICHY ŚWIAT - ŚWIAT PAWŁA”
i Pawła Woszczyka „ŚWIAT PAWŁA”  
 
Bełchatów
Miejskie Centrum Kultury

/dodano:02.11.2016/

Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w dniu 04.11.2016 o godz. 18.00 do Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie na wystawę Krzysztofa Ciszewskiego (afrp) „CICHY ŚWIAT - ŚWIAT PAWŁA”
i Pawła Woszczyka „ŚWIAT PAWŁA”.

Pawła pasją jest makrofotografia w której specjalizuje się od wielu lat. Jego świat to owady i wszystko co dzieje się kilka centymetrów od fotografowanego obiektu. Kilkumilimetrowe mchy i porosty, niezauważalne przez zwykłego „zjadacza chleba”, a sfotografowane „magicznym okiem” Pawła zmieniają się w nierealne i tajemnicze światy z pogranicza jawy i snu. Jego fotograficzne scenografie buduje osobiście NATURA w której jest zakochany… i to z wzajemnością, co widać na Jego zdjęciach.

Krzysztof specjalizuje się w fotografii produktowej i artystycznej. Traktuje aparat jako narzędzie do tworzenia na równi z pędzlem, ołówkiem czy dłutem. Światło i cień, czerń i biel to jego farby, a aparat to Jego pędzel. Używając środków wyrazu takich jak ruch, rytm, barwa, kontrast, walor i różne ich wielkości i kompilacje....tworzy obrazy pozbawione cech ilustracyjności, nienaturalne… abstrakcyjne, tajemnicze i poruszające wyobraźnię widza.

Serdecznie zapraszam na Wernisaż Wystawy „CICHY ŚWIAT - ŚWIAT PAWŁA” aby się przekonać jak to wygląda na zdjęciach Krzysztofa Ciszewskiego i Pawła Woszczyka. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Krzysztofa Szlapy "Punkt widokowy"
     

Częstochowa
Regionalny Ośrodek Kultury Galeria Fotografii "ART-FOTO" ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 19.10.2016/


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza 4 listopada 2016r. o godz. 18.00 do Galerii Fotografii "ART-FOTO" ul. Ogińskiego 13a na wernisaż wystawy Krzysztofa Szlapy "Punkt widokowy".

Punktów widokowych nie należy szukać na mapach, ich kartografię tworzy się najpierw w myślach, odczuciach, skojarzeniach. Później następuje etap poszukiwań w przestrzeni natury. Nie jest to łatwe, ponieważ punkty te rozmieszczone w naszym otoczeniu dryfują swobodnie, pozostając nieuchwytnymi dla szybkiego spojrzenia. Dopiero gest rozłożenia statywu pozwala skoncentrować się i zamknąć punkt widokowy w ostatecznym kadrze.

W miejscach, które fotografuję, nie zwracam uwagi na geograficzne nazwy czy historyczne fakty, interesują mnie bardziej jako źródła energii, w których odnajduję archetypowe znaczenia. Dla ich lepszego odbioru wspomagam się również słownikiem symboli. Zatem góra to dla mnie pępek świata, morze – pochłaniająca wszystko głębina, chmura – nieświadomość, jaskinia – świat podziemny, dolina – łono kobiety, rzeka – przemożna potęga, las – ucieczka od ludzi, źródło – natchnienie, droga – tęsknota za przewodnikiem.

Tworząc tę serię zdjęć próbuję zrozumieć znaczenie krajobrazu, owładnięty jego walorem wizualnym, rekonstruuję archetypowy sens otaczających mnie przestrzeni. Płynę w nich wraz ze światłem, za którym wodzi mój wzrok. Patrzę i fotografuję ogarniający mnie widok, choć nie jestem mistrzem pejzażu i nie staram się ubierać w jego płaszcz. Znikam w mojej niewidocznej pelerynie, by mocniej odczuć i wyraźniej zobaczyć ukryte sedno punktu widokowego.Pozdrawiamy i zapraszamy

Informacje o autorze: =>krzysztofszlapa.katowice.pl.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTWĘ POKONKURSOWĄ XVII MĘDZYNARODOWEGO
NIEKONWENCJONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:  
„FOTO ODLOT”  
 
Rzeszów
Galeria WDK, ul. S. Okrzei 7

/dodano:27.06.2016/

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na wystawę pokonkursową XVII Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego FOTO ODLOT organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP (nr 2016/365) oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (nr 147/2016).

Konkurs FOTO ODLOT to jedna z najważniejszych imprez tego typu ciesząca się dużym uznaniem wśród wielu artystów fotografików zarówno w naszym kraju jak i na świecie. Konkurs kierowany jest do twórców odkrywających niezwykłe wymiary rzeczywistości i próbujących znaleźć wizualne odzwierciedlenie swoich artystycznych wizji przez dowolną niekonwencjonalną interpretację tematu „odlot”.

Fotografie konkursowe są doskonałym przykładem na ukazanie sztuki fotografii w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej oraz konfrontacją tradycyjnych technik fotograficznych z nowoczesnymi sposobami obrazowania.

Ekspozycja będzie czynna w dniach 15-31 października 2016 r. Wstęp wolny

Zapraszamy

Pełna informacja o konkursie oraz wyniki:
=>http://www.wdk.podkarpackie.pl/index.php/konkursy-2/wdk/34-foto-odlot

Zdjęcia z wernisażu wystawy pokonkursowej są dostępne na stronie:
=>https://www.facebook.com/wdkrzeszow/photos/?tab=album&album_id=1329229453776290
 
  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Bogusława Lebiedzińskiego "Drewniane świątynie Podlasia"
     

Lódź
X Ogólnopolska Konferencja "Kultura i turystyka"
/dodano: 19.10.2016/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz autor prac zapraszają w dniach 25-27 października 2016r. na wystawę fotografii Bogusława Lebiedzińskiego "Drewniane świątynie Podlasia" w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i turystyka".

Pozdrawiamy i zapraszamy,
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ:
"w pogoni za ulotną chwilą"
 

Toruń
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3

/dodano:19.10.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz autorzy prac zapraszają 20 października 2016r. o godzinie 18.00 do Fotogalerii Domu Muz, Toruń ul. Podmurna 1/3 na wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej członków Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Toruński.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Beaty Podwysockiej „nierzeczywistość rzeczy”
     

Olsztyn
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych , ul.Parkowa1
/dodano: 19.10.2016/


Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz autorka zapraszają 21 października 2016r. o godz. 18.00 do na wernisaż wystawy Beaty Podwysockiej „nierzeczywistość rzeczy”.

Wystawę można oglądać do 24 listopada.

Miło nam donieść, że amerykański magazyn Black & White, poświęcony artystycznej fotografii kolekcjonerskiej, opublikował zdjęcie Beaty Podwysockiej pt.: "Cyclist". Fotografia wygrała w kategorii Cityscape/ Street w konkursie Single Image 2016 i została wyróżniona nagrodą Spotlight dla najlepszego autora w kategorii.

Pozdrawiamy, zapraszamy i gratulujemy
 


 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Krzysztofa Muskalskiego (afrp) "Ogrodzieniec - Twierdza Mocy"
 
Częstochowa
Autorska Galeria Fotografii "Czas Podróży" ul. Piłsudskiego 19

/dodano:15.10.2016/

Autorska Galeria Fotografii "Czas Podróży" zaprasza na wystawę fotografii Krzysztofa Muskalskiego (afrp) "Ogrodzieniec - Twierdza Mocy" z cyklu „Kraj Jurajski”.

"OGRODZIENIEC – TWIERDZA MOCY: największy z Orlich Gniazd gotycki zamek w Ogrodzieńcu imponował swą mocą. Zwany „Małym Wawelem” stał się mocnym ogniwem w łańcuchu Orlich Gniazd – systemu zamków strzegących w średniowieczu granic Królestwa Polskiego. Zamków budowanych niczym orle gniazda na trudno dostępnych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zamek w Ogrodzieńcu majestatycznie rozpościera się na Górze Zamkowej - najwyższym wzniesieniu Jury – dając świadectwo potęgi Królestwa Polskiego.

Mury Zamku w Ogrodzieńcu są jak głosi legenda siedzibą mrocznych mocy. A ich źródłem stał się słynący z okrucieństwa kasztelan Stanisław Warszycki posądzany o konszachty z diabłem. Niekiedy jak powiadają miejscowi na murach zamkowych pojawia się ogromny czarny pies z płonącymi oczami ciągnący za sobą długi łańcuch. Jest w nim ponoć uwięziona dusza kasztelana Warszyckiego strzegąca bogactw ukrytych w podziemiach zamkowych.

Zamek w Ogrodzieńcu stał się tłem dla wielu wydarzeń kulturalnych - turniejów rycerskich, inscenizacji filmowych, m.in. „Janosika” i „Zemsty” a także nagrań heavymetalowego zespołu Iron Maiden. Niewątpliwie dodając im mocy…

Tak w jednym zdaniu należałoby opisać genezę naszego projektu autorskiego pn „Międzynarodowe, Plenerowe Spotkania Fotograficzne „Wschód - Zachód”, którego IX już edycja pod roboczym tytułem „Szlakiem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego - Sielpia 2016” odbyła się w dniach od 02 do 05 czerwca 2016 roku.

KRAJ JURAJSKI: mliony lat temu między Częstochową a Krakowem przelewały się wody morza górnojurajskiego. Dało ono początek unikalnym formacjom jurajskim i zjawiskom krasowym obfitującym w jaskinie i ostańce. Obszar ten nazwany Jurą Krakowsko-Częstochowską stał się ostoją wielu, często unikalnych przedstawicieli świata roślinnego i zwierzęcego. Przyrodnicy doliczyli się tu m.in. 1500 gatunków roślin naczyniowych, 3000 gatunków owadów, czy 19 gatunków nietoperzy. Z Jurą związany jest ciekawy kawałek polskiej historii, obfitującej w wiele barwnych legend, której charakterystycznym symbolem stał się Szlak Orlich Gniazd. Szlak, którego klamry stanowią zapisane złotymi zgłoskami w historii Polski i patriotycznej świadomości Polaków - Kraków i Częstochowa.

Bogactwo flory, fauny, historii, legend oprawionych w przepiękne ramy krajobrazu czyni ten swoisty Kraj Jurajski wspaniałym tłem zarówno dla Częstochowy jak i Krakowa. Tłem, które warto na co dzień dostrzec i docenić… Cykl wystaw fotograficznych prezentuje wybrane obrazy tego urodziwego i niezwykłego Kraju Jurajskiego.


Wystawa będzie czynna wrzesień – grudzień 2016 r.

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
prac uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
     

Częstochowa
Regionalny Ośrodek Kultury Galeria Fotografii "ART-FOTO" ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 15.10.2016/


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza 21 października 2016r. o godz. 18.00 do Galerii Fotografii "ART-FOTO" ul. Ogińskiego 13a na wernisaż wystawy prac uczniów kształcących się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie w zawodzie fototechnik, kończących edukację w roku szkolnym 2016/2017.

Fotografia jest jedną z najlepszych i najbardziej precyzyjnych form osobistej wypowiedzi artysty na temat otaczającego go świata. Tegoroczna wystawa prac uczniów świetnie ilustruje powyższą tezę. Młodzi ludzie prezentują prace z takich dziedzin jak: dokument oraz fotografia inscenizowana.

Mariusz Ligęza w cyklu trzech dokumentalnych fotografii, stara się uchwycić istotę życia polskiej wsi w kontekście dokonywanych wyborów życiowych jej bohaterów.

Fotografie Agnieszki Żurek stoją na pograniczu realizmu i inscenizacji. Ich autorka dotyka wrażliwej kwestii rozwoju dzieci w otoczeniu nowoczesnych technologii.

Agnieszka Młyńczyk natomiast, poszukuje w swoich pracach metafizyki zwykłego codziennego przedmiotu poprzez nadanie mu kontekstu fabularnego.

Najobszerniejszy cykl fotografii na wystawie prezentuje Klaudia Glińska. Jej prace w dość wyraźny sposób nawiązują do estetyki fotografii mody, a ich cel podporządkowany jest poszukiwaniu wysublimowanego, magicznego piękna pojedynczej chwili. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez autorkę unikatowej konfiguracji światła, kolorów i kompozycji - elementów zawartych w niezwykłej, plenerowej fotografii inscenizowanej.

Młodzież bez wątpienia posiada talent, ale do wykonania prac prezentowanych na wystawie niezbędne są umiejętności zdobywane i systematycznie rozwijane w ramach zajęć edukacyjnych.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


 ZAPROSZENIE NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Towarzystwa FCztery z Piotrkowa Trybunalskiego
 
Piotrków Trybunalski
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4

/dodano:15.10.2016/

TFR im. E. Osterloffa zaprasza na wystawę poplenerową zorganizowaną przez zaprzyjaźnione Towarzystwo FCztery z Piotrkowa Trybunalskiego.

Jako Uczestnicy pleneru będziemy również wśród osób wystawiających: Czesław Polcyn,Waldemar Siatka,Marta Krawczyk,Paweł Lipiński,Alina Wilkoszewska,Kamila Krawczyk.

"Jesienną porą 2006 roku w sposób dość spontaniczny w głowach dwóch fotografików Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery : Jacka Szewczyka i Dariusza Łaskiego zrodził się pomysł wspólnego fotografowania nie tylko w gronie krajowych fotografików ale w ramach współpracy Piotrkowa Trybunalskiego z miastami partnerskimi, zaproszenia do wspólnych działań fotografów z zagranicznych stowarzyszeń twórczych.

Tak w jednym zdaniu należałoby opisać genezę naszego projektu autorskiego pn „Międzynarodowe, Plenerowe Spotkania Fotograficzne „Wschód - Zachód”, którego IX już edycja pod roboczym tytułem „Szlakiem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego - Sielpia 2016” odbyła się w dniach od 02 do 05 czerwca 2016 roku.

Efekt pracy 35 fotografików z Białorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy i oczywiście z Polski, będzie zaprezentowany na wystawach poplenerowych. Pierwsza z nich, inauguracyjna wystawa w mieście organizatora tegorocznych spotkań będzie eksponowana w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.


Wernisaż wystawy 21.10.2016 godzina 18:00

Wystawa będzie czynna w dniach od 21.10.2016 do 08.11.2016

Serdecznie zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
„Okruchy światła”
     

Poznań
Galeria „Polan Sto” w Dom Kultury Os. Polan 100
/dodano: 15.10.2016/


Wystawa „Okruchy światła” odbywa się w ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki pod patronatem Fotoklubu RP.

Wystawa jest plonem konkursu fotograficznego „Przestrzeń wyobraźni – zdjęcie miesiąca”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W wystawie udział wzięli: Robert Anioł, Jarosław Bernatowicz, Zofia Bernatowicz, Zdzisława Czombik, Przemysław De­górski, Adam Drogomirecki, Jerzy Kubacki, Leszek Lesiczka, Władysław Nielipiński, Ewa J. Partyka, Antoni Rut, Stanisław Wojcieszak, Andrzej Ziemkowski.

I Nagroda i Złoty Medal Fotoklubu RP: Robert Anioł, II Nagroda i Srebrny Medal Fotoklubu RP: Andrzej Ziemkowski, III Nagroda i Brązowy Medal Fotoklubu RP: Ewa J. Partyka. Nagroda Specjalna: Robert Anioł.

Otwarcie w Domu Kultury w Galerii „Polan Sto” w Poznaniu 14.10.2016 r. o godz.18.00.

Wystawa czynna do 30.10.2016 r.

Kurator - Antoni Rut

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:  
Piotra Statkiewicza (afrp): "CIENIE"
 
Płock
Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144

/dodano:09.10.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Płockie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w dniu 14 października 2016r. do Galerii Wisła w Płocku przy ul. ul.Wyszogrodzkiej 144 na wernisaż wystawy fotografii Piotra Statkiewicza (afrp) "CIENIE".

Cienie są obszarami do których nie dociera światło w skutek obiektu, przeszkody - nieprzepuszczającej światła - stojącej na drodze światła. Spotykamy różne cienie w zależności od: źródła światła, miejsca, pory roku lub dnia, otoczenia. Cienie nie występują bez światła i przeszkód, ale mam wrażenie że żyją własnym życiem choć tak mocno powiązanym ze światłem i przeszkodą. Formy cieni są czasami bajeczne, zdeformowane, zupełnie niepodobne do obiektu lub obiektów które je tworzą. Gdy nie widzimy przedmiotu tworzącego cień, zdarza się że trudno jest nam odgadnąć co widzimy. Cienie otaczają nas przez cały czas nawet nocą - powstają od księżyca, świateł ulicznych lub przejeżdżających pojazdów. Szczególnie nocą mają wpływ na nasza wyobraźnię, tak że ogarnia nas lęk lub strach. Z jednej strony są płaskie, dwuwymiarowe jednak w połączniu z otoczeniem potrafią uzyskać trzeci wymiar.

Zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
ELI WASZCZUK (afrp)(zdfp)„METROPOLIS”
     

Świdnica
Wieża ratuszowa
/dodano: 14.10.2016/


Agencja Zegart, Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicka-Jaworskie, Świdnicki Ośrodek Kultury oraz autorka zapraszają na wystawę fotografii Eli Waszczuk (afrp)(zdfp) "Metropolis"

Założeniem tej wystawy jest inicjalizacja wzajemnej wymiany doświadczeń w postrzeganiu bliskich kulturowo i etnicznie stolic krajów Europy Środkowej: Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy.

Projekt ma także na celu pokazanie różnic i podobieństw metropolii pokazanych na fotografiach, proponując odkrywanie na nowo miejsc, które spowszedniały poprzez upływający czas. Nałożenie odpowiedniej malarskiej faktury na fotografie znanych powszechnie elementów miejskiego krajobrazu, jest celowym zabiegiem powodującym zmianę ich postrzegania. Sięgam w ten sposób do podświadomości widza, powodując tym samym intuicyjne dostrzeganie niezauważalnych do tej pory szczegółów oraz walorów estetycznych krajobrazu.. Estetyzacja malarską fakturą jest zabiegiem zamierzonym, zainspirowanym przez obrazy malarzy, Norblina, Canaletta a także van Gogha. Nałożona struktura malarska zmienia wymowę fotografii, tworząc nowy obraz, stwarzający wrażenie trójwymiarowości.

W konkluzji idea projektu zakłada wzajemny rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami nie tylko Węgier, Czech, Słowacji czy Polski, ale także innych krajów, co winno przekładać się na poznanie i szacunek dla odmienności kulturowej i lokalnych tradycji regionu, a także poznanie historycznego rysu prezentowanych metropolii w kontekście porównawczym.

Otwarcie wystawy dnia 14.10.2016 r. o godz.17.30.

Pozdrawiamy i zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE DO OBEJRZENIA WYSTAWY FOTOGRAFII
ANTONIEGO RUTA (afrp zdfp) 
„Czarne i białe”  
 
Koszuty
Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach

/dodano:09.10.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców zaprasza na wystawę „Czarne i białe” Antoniego Ruta, która odbywa się w ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Oficjalne otwarcie odbyło się w Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach w dniu 6.10.2016 r. o godz.18.00. Wystawa będzie czynna do dnia 30.10.2016 r.

Krytyk sztuki Leszek Lesiczka napisał o tej wystawie m.in.:

„…Zdjęcia czarno-białe wymagają czystości i autentyczności od fotografa. U Antoniego Ruta wydobywanie czerni i bieli to wywoływanie ciepła, światła, pewnej tajemnicy, to obcowanie z magią, z czymś nie do końca odkrytym, to poznawanie nowych światów i odkrywanie dobra i zła. Wszystko na tak i nie, a jednak z pewną otoczką, z pewnym miejscem pozostawionym na niedopowiedzenie. Dla niego prawda na równi z pięknem jest drogowskazem twórczości. W tym, co codzienne, stara się wykryć głębię. W jego przesyconych światłem obrazach wyczuwa się radość odprężenia, nastrój rajskiego, fotograficznego szczęścia. Jako główne motywy występują: czerń, cisza, tęsknota za pięknem. Jakby nie spojrzeć na czarno-białą fotografię Antoniego zaraz jawi się nam przed oczyma jego zaczarowany świat, tajemniczy, symboliczny, filozoficznie głęboki, a zarazem swojski, tchnący mądrością i przejmująco prosty…”

Serdecznie zapraszamy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
podsumowującej X OGÓLNOPOLSKIE PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW
– TATRY 2016       

Toruń
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ul. Koścuszki 41/47

Wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
/dodano: 30.08.2016/Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski oraz autorzy prac zapraszają 9 września 2016r. (piątek) o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy fotografii podsumowującą X Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików "TATRY 2016".

Prezentujemy wystawę podsumowującą X OGÓLNOPOLSKIE PLENEROWE SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW – TATRY 2016 w Zakopanem. Kolejny raz gościnny pensjonat „U BZYKA” był naszą bazą wypadową w góry oraz miejscem prezentacji autorskich, „Grilla Regionów”, winnych śródziemnomorskich klimatów przygotowanych przez „WINNICĘ-KRAKÓW” oraz codziennego wspaniałego wyżywienia. Tak jak w roku ubiegłym w organizację włączył się TATRZAŃSKI PARK NARODOWY pod kierownictwem Dyrektora Szymona Ziobrowskiego, dzięki któremu uczestnicy mieli bezpłatny wstęp na tereny TPN, możliwość parkowania samochodów na parkingu dyrekcji w Kuźnicach oraz wspaniałe wydawnictwa i materiały promocyjne. Pani Dyrektor Anna Wende-Surmiak z MUZEUM TATRZAŃSKIEGO w Zakopanem, udostępniła nieodpłatnie wstęp dla naszych uczestników do jedenastu obiektów na terenie Podhala, w których mieli merytoryczną opiekę kustoszy. POLSKIE KOLEJE LINOWE zastosowały ułatwienia dla uczestników na wjazd na Kasprowy Wierch. ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY - CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ oraz TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY zaopatrzyły plenerowiczów w materiały promujące Zakopane i powiat tatrzański.

To już czwarta wystawa, którą organizujemy w GALERII i OŚRODKU PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA w Toruniu i tu kolejne podziękowania dla Dyrektora Dariusza Delika za przychylność, a dla całej załogi za zaangażowanie i profesjonalizm. Dziesięć lat wspiera naszą działalność Prezes PRACOWNI SZTUK PLASTYCZNYCH w Toruniu Pan Sławomir Krankowski, dzięki któremu każda nasza wystawa wzbogacona jest o drukowane przez PSP katalogi i zaproszenia.

Właśnie dzięki takim osobom możemy tworzyć dla dobra kultury, propagować fotografię i piękno naszego kraju. Jest to już dziesiąta jubileuszowa wystawa, na której prezentujemy 96 prac, 24 autorów z różnych stron kraju.

Marek Grausz afrp

Wystawę można oglądać od 09.09 do 11.10.2016
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
fotoreportaż Zbigniewa Przybysza "Harmonijka i ..."        


Toruń
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3


/dodano: 01.09.2016/


Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski zaprasza serdecznie wystawę fotografii fotoreportaż Zbigniewa Przybysza "Harmonijka i ...".

Wystawa będzie trwać od 01.09.2016 do 17.09.2016.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY PORTRETU:  
Adama Polańskiego "Prosto w oczy"  
 
Toruń
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3

/dodano:01.09.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Kujawsko-Pomorski zaprasza serdecznie w dniu 22.09.2016 o godz. 18.00 na wernisaż wystawy portretu Adama Polańskiego "Prosto w oczy".

Wystawa czynna do 16.10.2016r. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Łukasza Resiaka pt. "Muraluksy".        


Białystok
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1Ekspozycja realizowana w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
/dodano: 01.09.2016/


Galeria Samorządowa Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych zapraszają na wystawę fotografii Łukasza Resiaka pt. "Muraluksy".

Wystawa będzie trwać do 19.09.2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:  
Doroty Kyci (afrp) (efiap)"Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi"  
 
Warszawa
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 27

Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej nr 167/2016, Biebrzański Park Narodowy, ProfiLab, Fundacja Fotografia dla Przyszłości
/dodano:01.09.2016/

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców zaprasza serdecznie do obejrzenia wystawy fotografi Doroty Kyci (afrp) (efiap)"Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi".

Wystawa "Przyroda na rozlewiskach Biebrzy i Narwi" przedstawia zdjęcia pięknej polskiej dzikiej przyrody w Biebrzańskim i Narwiańskim Parku Narodowym oraz okolicach.

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze tych terenów i różnorodność gatunkową, jest to ulubione, szczególne miejsce dla autorki zdjęć.

Zarówno w obu Parkach jak i w okolicznych wsiach występują rzadkie gatunki zwierząt, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Na wystawie fotografii Doroty Kycia zobaczymy nie tylko bociana i łosia, ale również rzadkie gatunki jak wodniczka czy batalion.

Przyroda widziana tzw. "gołym okiem" intryguje i zachwyca, ale gdy patrzymy przez obiektyw aparatu, z bliska, możemy zaobserwować więcej, poznać lepiej tajniki przyrody oraz życie zwierząt i uchwycić te chwile na fotografiach.


Wystawa czynna do 30.10.2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
"Znani i mniej znani fotografowie XX wieku"        


Jastrzębie-Zdrój,
Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17


/dodano: 03.08.2016/


Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza serdecznie wystawę fotografii "Znani i mniej znani fotografowie XX wieku" ze zbiorów własnych galerii.

Skąd pomysł tej wystawy? Staram się przypominać, że fotografia to nie tylko czasy współczesne, a od autorów tworzących jeszcze na materiałach srebrowych można się nadal wiele nauczyć. Zrobiłem kilka wystaw wczesnej fotografii, od dagerotypowych początków do czasów międzywojennych. Było to względnie łatwe,zbieram wszak stare zdjęcia od wielu lat. Ale przecież po wojnie też byli fotografowie wielcy i trzeba to, w miarę sił, pokazać. Tworzyli w XX wieku, niektórzy dalej tworzą, niektórzy już odeszli, ale nie całkiem - pamięć o nich i ich prace pozostały. Wielu z nich wpisało się w historię fotografii światowej (choćby Władysław Marynowicz, Włodzimierz Habel i David Hamilton) czy polskiej (Zofia Rydet, Paweł Pierściński), a wszyscy oni budowali fotograficzny obraz świata. Ekspozycja w galerii "Ciasnej" zawiera wyłącznie odbitki autorskie wykonane w wieku ubiegłym, ograniczyłem się do lat 1960-1980. Kilkadziesiąt prac znajdujących się na tej wystawie to zdjęcia przekazane mi dawniej przez Zofię i Jerzego Lubczyńskich oraz Juliusza Garzteckiego (za co jestem im niezwykle wdzięczny) oraz otrzymane bezpośrednio od autorów. Na wystawie nie mogło zabraknąć prac Zofii i Jerzego Lubczyńskich, artystów wielkiego kalibru, cenionych w Polsce i na świecie, dzięki którym nasze miasto było znane na wszystkich kontynentach, nie tylko w środowiskach fotograficznych. Nie zadbałem, niestety, we właściwym czasie o pozyskanie zdjęć członków JKF "Niezależni", którzy już odeszli, a znani byli nie tylko w Polsce. Tu tylko przypomnę choćby Juliusza Kleeberga, Ryszarda Brawańskiego,Cezarego Gajaka czy Tadeusza Brzozowskiego. Sporo ich prac znajdowało się w archiwum "Niezależnych" i mam nadzieję, że kiedyś klub będzie mógł przygotować wystawę zdjęć tych, którzy zapracowali na jego międzynarodową ongiś sławę.Otwarcie wystawy 18.08.2016 (czwartek) o godz. 18.00.

Wystawa będzie trwać od 18.08.2016 do 9.09.2016.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2016"

 
Katowice
Galeria KATOWICE ZPAF, ul. Świętego Jana 10.

/dodano: 03.08.2016/

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski zaprasza na wystawę fotografii XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2016".

Otwarcie wystawy 3 sierpnia 2016 o godzinie 18.30.

Wystawę można oglądać w środy, czwartki i piątki w godzinach 17.00 - 20.00

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Krzysztofa Strzody (afrp) "Tatrzańskie wariacje".        


Dolinia Roztoki,
Galeria Kadr Schronisko w Dolinie Roztoki.


/dodano: 03.08.2016/


Zapraszamy serdecznie wystawę fotografii Krzysztofa Strzody (afrp) "Tatrzańskie wariacje".

Gdyby ktoś się w wakacje wybierał w Tatry, a w szczególności w okolice Roztoki, Morskiego Oka lub Doliny 5 Stawów Polskich, to zapraszamy w magiczne miejsce, którym jest Galeria Kadr - usytuowana w Schronisku w Dolinie Roztoki. Może obecność w górach będzie okazją do zobaczenia fotografii, a może fotografie będą pretekstem do wyprawy w góry. Właśnie tam miłośnicy gór mogą oglądać moje prace wybrane do wystawy "Tatrzańskie wariacje".

Krzysztof Strzoda (afrp))

Wystawa czynna do 30 września 2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
Więcej o wystawie:
=>http://schroniskoroztoka.pl/nowa/co-slychac/123-tatrzanskie-wariacje
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Krzysztofa Zdanowicza (AFRP) 3xF

 
Radom
Galerii Fotografii 3XF ul. Żeromskiego 49

/dodano: 17.07.2016/

Galerii Fotografii 3xF, Awalon Studio oraz Fotoklub RP Region Radomski zapraszają na wystawę fotografii Krzysztofa Zdanowicza (AFRP) "wystawa 3 fotografii".

Wernisaż wystawy odbędzie się 20.07.2016 o godz. 17.00 w Studio Avalon, ul. Żeromskiego 49 w Radomiu.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Krzysztofa Muskalskiego (afrp)(zpaf) "Dusza Seulu".        


Rzeszów,
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9


/dodano: 17.07.2016/


Zapraszamy serdecznie wystawę fotografii Krzysztofa Muskalskiego "Dusza Seulu".

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 lipca 2016 o godz. 18.00 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9.

„Duszę miasta tworzą dusze ich mieszkańców. Ich umysły, ich pasje, ich emocje. Niewątpliwie mają one wpływ na krajobraz miasta, jego klimat i wizerunek. Różnorodność kultur, religii i tradycji buduje odmienny wizerunek wielu miast nadając mu indywidualną duszę. Taką właśnie indywidualną duszę można odkryć w Seulu – stolicy Korei Południowej. Dusza Seulu rodziła się od tysiącleci wraz z burzliwym rozwojem Korei – państwa doświadczonego przez zawirowania dziejów. Ten wyjątkowo jednorodny etnicznie naród mimo wielu prób zdominowania Półwyspu Koreańskiego przez agresorów z zewnątrz trwa przy swoich tradycjach. Trwa otwierając się na świat asymilując jego różnorodność i dzieląc się z nim swoim dziedzictwem. Dusza Seulu, niczym zwierciadło całego kraju, pełna jest pracowitości na co dzień, fantazji w wolnej chwili, rozpamiętywania historii, szacunku dla tradycji, ambicji na przyszłość. Zanurzając się w niej możemy chłonąć to bogactwo ale też i dzielić się z nią duszą miast z których przybywamy. A dusza Seulu zdaje się tylko na to czekać…

Krztsztof Muskalski (afrp)(zpaf)

Wystawa czynna: 18 lipca – 17 sierpnia 2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
"Jan Paweł II w Mogile"

 
Kraków
FOTO-GALERIA NCK

/dodano: 29.06.2016/

Zapraszamy 30 czerwca 2016 r. o godz. 18:00. do FOTO-GALERII NCK w Krakowie na wernisaż wystawy fotografii "Jan Paweł II w Mogile".

Wystawa obejmuje, w większości dotychczas niepublikowane, fotografie z wizyty papieża Jana Pawła II w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile w lipcu 1997 r. Otwarcie wystawy uświetni koncert Chóru Bazyliki OO. Cystersów pod kierunkiem Stanisława Kowalczyka.

Autorzy zdjęć: Stanisław Gawliński, Kazimierz Kipiel, Tomasz Józef Müller, Andrzej Wróbel, Jan Zych.

Wystawa została przygotowana przez Nowohuckie Centrum Kultury z okazji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Ekspozycja od 30 czerwca do 4 września2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ PLENEROWĄ FOTOGRAFII  
Krakowskiego Klubu Fotograficznego "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne".        


Kraków
Skwer przed NCK


/dodano: 29.06.2016/


Zapraszamy serdecznie na plenerową wystawę fotografii Krakowskiego Klubu Fotograficznego "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne".

Wernisaż wystawy odbędzie się 30.06.2016 o godz. 17.00 na Skwerze przed NCK w Krakowie.

„Bogu na chwałę, cierpiącym na pociechę, błądzącym jako drogowskaz” – słowa wypisane na krzyżu wystawionym w okresie millenijnym chrztu Polski na os. Kujawy w Nowej Hucie oddają lapidarnie zasadnicze przesłania, dla których te wyrosłe z ducha chrześcijańskiej Europy obiekty, od wieków, po czasy współczesne, sakralizują przestrzeń człowieczego bytowania, czyniąc ją – jak stwierdza Mircea Eliade – zintegrowaną w mistycznym odczuwaniu kosmosu. Kapliczki, figury przydrożne i krzyże są integralnie związane z polskim pejzażem kulturowym, upamiętniają ważne wydarzenia, towarzyszą nieodłącznie szlakom komunikacyjnym, kiedy indziej zaświadczają o istniejących kiedyś takich szlakach. Stanisław Dziedzic

/Fragment wstępu do publikacji towarzyszącej wystawie „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne”/

Wystawa czynna: 30 czerwca – 31 grudnia 2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Roberta Pranagala (afrp) "POWRÓT"

 
Lublin
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1.

/dodano: 27.06.2016/

Fotoklub RP oraz autor zapraszają 29 czerwca 2016 r. o godz. 18:00. do foyer Sali Operowej CSK, poziom +1 na wernisaż wystawy fotografii Roberta Pranagala (afrp) "POWRÓT"".

Land Art jest dla mnie sztuką, która powraca do korzeni. Do pierwotnych środków wyrazu, funkcji i znaczeń, materiałów i narzędzi. Podjąłem podobną próbę, dążąc do przekazania magii dzieł, energii ich Twórców i niesamowitej wręcz aury miejsc, poprzez zastosowanie XIX-wiecznej techniki gumy jednowarstwowej.

Żywica z drzewa akacji, czerń z winorośli, prosty papier, życiodajne światło słoneczne, woda, czas i cierpliwość złożyły się na obrazy jak najbardziej osobiste i niepowtarzalne. Odzyskałem jednocześnie bezpośredni kontakt z obrabianym materiałem, utracony w dobie współczesnego terroru technicznej doskonałości natychmiastowego obrazu.

POWRÓT stanowi część retrospektywnej wystawy fotografii SZTUKA ZIEMI, prezentującej wybrane realizacje Landart Festiwalu stworzone podczas pięciu edycji Landart Festiwalu.

Ekspozycja do 31 sierpnia 2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Więcej na: =>http://www.spotkaniakultur.com/aktualnosci 


  ZAPROSZENIE NA ZBIOROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
CZŁONKÓW TFR "Pod żaglami".        


Radomsko
Miejska Biblioteka Publiczna


/dodano: 27.06.2016/


Zapraszamy serdecznie na zbiorową wystawę fotografii Członków Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku.

Wernisaż wystawy odbędzie się 29.06.2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII:
Członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa "INDUSTRIAL FOTOARANŻACJA"        

Częstochowa
Galeria "FOTOPOBUDKA" Regionalny Ośrodek Kultury ul. Ogińskiego 13a
/dodano: 27.06.2016/


Z wielką przyjemnością zapraszamy na wystawę Członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa "INDUSTRIAL FOTOARANŻACJA /odsłona pierwsza/"

Termin ekspozycji 24.06.2016 - 20.09.2016
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Iwony Nabzdyk "wystawa 3 fotografii"

 
Radom
Studio Avalon, ul. Żeromskiego 49.

/dodano: 14.06.2016/

Fotoklub RP Region Radomski oraz Studio Avalon w Radomiu zapraszają 15 czerwca 2016 r. o godz. 18:00. na wernisaż wystawy Iwony Nabzdyk "wystawa 3 fotografii"".

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Arkadiusza Kikulskiego "Na skraju snu"

 
Toruń
Fotogaleria Domu Muz, ul. Podmurna 1/3.

/dodano: 20.05.2016/

Fotoklub RP Region Kujawsko-Pomorski oraz Fotogaleria Domu Muz zapraszają 16 czerwca 2016 r. o godz. 18:00 na wernisaż wystawy Arkadiusza Kikulskiego "Na skraju snu".

Wystawa czynna do 21.07.2016. Wstęp wolny.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Leonardusa Nyomana "Piękno wyspy Flores"

 
Toruń
Fotogaleria Domu Muz, ul. Podmurna 1/3.

/dodano: 20.05.2016/

Fotoklub RP Region Kujawsko-Pomorski oraz Fotogaleria Domu Muz zapraszają 20 maja 2016 r. o godz. 17:00. na wernisaż wystawy Leonardusa Nyomana "Piękno wyspy Flores".

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA PRZEGLĄDOWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego        


Radomsko
Miejska Biblioteka Publiczna


/dodano: 20.05.2016/


Zapraszamy serdecznie na wystawę przeglądową Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego zorganizowaną w ramach współpracy z Towarzystwem Fotograficznym w Radomsku.

Wernisaż wystawy odbędzie się 25.05.2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku

Pozdrawiamy i zapraszamy.
 
  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Aldony Sumińskiej (FRP) (RTF) "Wystawa 3 fotografii"        


Radom
Studio Avalon, ul. Żeromskiego 49


/dodano: 15.05.2016/


Avalon Studio, Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców REgion Radomski oraz autorka zapraszają 18 maja o 18.00 do Studio Avalon w Radomiu na wernisaż wystawy fotografii Aldony Sumińskiej (FRP) (RTF) "Wystawa 3 fotografii".

Całą wystawę wraz z otwarciem wystawy będzie można oglądać od 20 maja 2016r. na stronie www.fotoklubradom.strefa.pl w przycisku wystawy.

Serdecznie zapraszamy.
Więcej o wystawie:
=>https://www.fotoklubradom.strefa.pl
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
XIV Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

 
Rzeszów
Galerii WDK, ul. Okrzei 7.

/dodano: 12.05.2016/

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 18:00. na wernisaż wystawy XIV Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W wystawie uczestniczą koła, kluby i grupy fotograficzne działające w województwie podkarpackim a ich dorobek twórczy jest doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.

Ekspozycja będzie czynna do 31 maja 2016 r. w Galerii WDK, ul. Okrzei 7

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Agnieszki Tomiczek ( AFRP) i Lucyny Romańskiej (AFRP) "SIÓDMY LAS"        


Goczałkowice Zdrój
Galeria Fotografii Piktorialnej, ul. Uzdrowiskowa 54


/dodano: 11.05.2016/


Lucyna Romańska, Agnieszka Tomiczek, Mieczysław Wielomski zapraszają 12 maja o 19.15 do Galerii Fotografii Piktorialnej Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54 na wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Tomiczek ( AFRP) i Lucyny Romańskiej (AFRP) i Mieczysława Wielomskiego "SIÓDMY LAS".

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
VI Poznański Salon „Robinsonada”

 
Poznań
PBG Gallery Skalar Office , ul. Góreckiej 1.

/dodano: 11.05.2016/

Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków zaprasza na wernisaż VI Poznański Salon „Robinsonada” w poniedziałek 16 maja 2016 roku o godzinie 18:00 do PBG Gallery Skalar Office Center w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2016"

 
Częstochowa
Regionalny Ośrodek Kultury Galeria "ART-FOTO", ul. Ogińskiego 13a.

/dodano: 06.06.2016/

Regionalny Ośrodek Kultury Galeria "ART-FOTO" w Częstochowie zaprasza na pokonkursową wystawę fotografii XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2016".

Otwarcie wystawy 29 kwietnia 2016 o godzinie 18.00.

Termin ekspozycji 29.04. - 02.06.2016r.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Link do materiałów:

=>https://drive.google.com/open?id=0B4KszSQVy0dldHB2a0NPbGJOT2c 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Wacława Turka "Przeglądając chwile ..."        


Krosno
Muzeum Rzemiosła Wieża Farna, Al. Wojska Polskiego 37


/dodano: 06.05.2016/


Wacław Turek (AFRP) oraz Muzeum Rzemiosła W Krośnie zapraszają do Wierzy Farnej w celu obejrzenia wystawy fotografii Wacława Turka "Przeglądając chwile ...".

Wacław Turek, artysta fotografik, poeta, muzyk, w latach 70. współzałożyciel Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 2001-2015 prezes Fotoklubu przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Autor kilkunastu wystaw w kraju i za granicą. Jest członkiem Fotoklubu RP oraz Honorowym Członkiem Związku Fotografów.

Wystawa fotografii Wacława Turka Przeglądając chwile... to swoista relacja „z zapisków wędrowca”. Osobowość autora ma w sobie cechy wędrowca – obserwatora, który potrafi dostrzec i zatrzymać wyjątkową chwilę. Nadzwyczajność owych chwil bywa bardzo często nierozpoznawalna bądź nieuchwytna dla człowieka pochłoniętego wyłącznie pędem życia i pracy. Nie umiemy ich przeżyć, nie potrafimy zatrzymać się, aby poszukać tych właśnie chwil pośród swojej codzienności.

Wystawa czynna od 30.04 do 29.05.2016.

Finisaż wystawy 25 maja 2016 o godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy.
 


  WAŻNA INFORMACJA:  
Postanowienie Kapituły Fotoklubu RP

 
Warszawa
Fotoklub RP

/dodano: 06.05.2016/

Kapituła Fotoklubu R.P. przyznała Lubelskiemu Towarzystwu Fotograficznemu złoty medal "Zasłużony dla Fotografii Polskiej".

Pozdrawiamy i gratulujemy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Anety Konik "Pejzaże kropka pl"        


Jelenia Góra
Galeria "Focus", Al. Wojska Polskiego 37


/dodano: 06.05.2016/


Anety Konik (AFRP) oraz Galeria "Focus" zapraszają do obejrzenia wystawy fotografii "Pejzaże kropka pl".

Wernisaż wystawy miał miejsce w Galerii "Focus" w dniu 28.04.2016 o godz. 17.00.

Teksty pod zdjęciami na wystawie napisał Marek Gubała z Myślenic ( poeta i fotograf, członek rzeczywisty Fotoklubu RP).

Wystawę można oglądać do 28.05.2016r..

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Członków Fotoklubu RP Region Radomski "ABSTRAKCJA"

 
Radom
Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16.

/dodano: 06.06.2016/

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców Region Radomski oraz autorzy zapraszają na wystawę fotografii Członków Fotoklubu RP Region Radomski "ABSTRAKCJA".

Otwarcie wystawy 5 maja 2016 o godzinie 18.00.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ  
"Przyroda Nadbiebrzańskich Bagien"        


Tykocin/Pentowo
Galeria Bociana, Europejska Wieś Bociana


/dodano: 21.04.2016/


Dorocia Kycia (AFRP) (EFIAP) oraz Galeria Bociana zapraszają w dniu 28.04.2016r. do Europejskej Wsi Bociana w Tykocinie/Pentowo na otwarcie wystawy fotografii "Przyroda Nadbiebrzańskich Bagien".

Plenerowa wystawa przedstawia prace fotografów przyrody, artystów z Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Danii, Austrii, Serbii i Polski.

Wystawa Czynna w godzinach 9.00 - 18.00.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Piotra Krzyżaka "Cerkwie Grekokatolickie Polski Południowo-Wschodniej"

 
Szczecin
Galeria Libra, ul. Tarczyńskiego 1.

/dodano: 21.04.2016/

Jolanta Szabłowska (AFRP), Galeria Libra oraz autor zapraszają na wystawę fotografii Piotra Krzyżaka "Cerkwie Grekokatolickie Polski Południowo-Wschodniej" .

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 kwietnia 2016 o godzinie 18.00 w Galerii Libra, ul. Tarczyńskiego 1 w Szczecinie .

Wystawa będzie czynna do końca czerwca 2016 r w Galerii LIBRA mieszczącej się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Tarczyńskiego 1, w Szczecinie w godzinach otwarcia Biblioteki.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII   Iwony Belica "Psy i koty"        


Radomsko
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego


/dodano: 21.04.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku zaprasza w dniach 13.04 - 13.05.2016r. do Miejskiej Biblioteki w Radomsku na wystawę fotografii Iwony Belica "Psy i koty", która w niezwykły wręcz magiczny sposób pokazuje zachowania tych sympatycznych zwierząt, które czasami przed obiektywem zachowują się jak prawdziwi Modele.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Roberta Sumińskiego (AFRP)(RTF) "wystawa 3 fotografii"

 
Radom
Galerii Fotografii 3XF ul. Żeromskiego 49

/dodano: 19.04.2016/

Galerii Fotografii 3xF, Awalon Studio oraz Fotoklub RP Region Radomski zapraszają na wystawę fotografii Roberta Sumińskiego (AFRP)(RTF) "wystawa 3 fotografii" .

Wernisaż wystawy odbędzie się 20.04.2016 o godz. 18.00 w Studio Avalon ul. Żeromskiego 49 w Radomiu.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Całą wystawę można oglądać na stronie:

=>http://www.fotoklubradom.strefa.pl w przycisku Wystawy 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Bogdana Kizło "Nuda"        


Jastrzębie Zdrój
Galeria "Cisna" ul. Katowicka 17"


/dodano: 19.04.2016/


Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne oraz autor zapraszają do Galerii "Cisna ul. Katowicka 17" w Jastrzębiu Zdrój na wystawę fotograficzną Bogdana Kizło "Nuda".

Bogdan Kizło,ur. 06.09.1957. W latach 1972-1977 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, dział fotografii artystycznej. Jego nauczycielem i idolem był Roman Joachimowski i cała bardzo prężnie działająca grupa Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1980-1995 zajmował się działalnością gospodarczą niezwiązaną z fotografią, po roku 2000 na nowo zaczynam odkrywać fotografiętradycyjną i cyfrową i tak jest do dnia dzisiejszego.


Wystawa będzie trwać od 14.04.2016 do 13.05.2016.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Agnieszki Tomiczek (AFRP) "Zatraconych światów okruchy"

 
Goczałkowice Zdrój
Galerii Fotografii Piktorialnej "Weranda" ul. Uzdrowiskowa 54

/dodano: 08.04.2016/

Galerii Fotografii Piktorialnej "Weranda" oraz autorka zapraszają na wystawę fotografii Agnieszki Tomiczek (AFRP) "Zatraconych światów okruchy" .

Wernisaż wystawy odbędzie się 09.04.2016 o godz. 19.15 w Galerii Fotografii Piktorialnej "Weranda" w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54.

Tempus fugit… „Zatraconych światów okruchy” to wystawa dedykowana odchodzącemu w niebyt miejskiemu krajobrazowi Śląska, ale nie tego spod znaku wielkiego przemysłu; fabryk, kominów i szybów kopalnianych, ale ulic, podwórek i klatek schodowych w osiedlach familoków i kamienicach mieszczańskich. Jednym słowem autorka zabiera nas w podróż do śląskich miast, lecz nie do współczesnych centrów handlowych i osiedli, które wyglądają już identycznie w całej Polsce, lecz do miejsc wybudowanych w dziewiętnastym i w pierwszej połowie dwudziestego wieku. ...... Lucyna Romańska

Wystawa potrwa do końca kwietnia.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY  
Roberta Pawłowskiego
„W stronę piktorializmu – fotografie w XIX wiecznej technice oleju;        


Radomsko
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego


/dodano: 02.04.2016/


Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku oraz Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Roberta Pawłowskiego „W stronę piktorializmu – fotografie w XIX wiecznej technice oleju”, w dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek), godz. 18.00, Galeria Muzeum, ul. Narutowicza 1.

Robert Pawłowski, rocznik 1971, technikami szlachetnymi zainteresował się w Wyższym Studium Fotografii. Od roku 2010 zajmuje się techniką oleju, która w jego opinii jest wyjątkowa, a uzyskane efekty niejednokrotnie odbiegają od standardów tradycyjnej fotografii. Nieostre, rozmyte, mgliste portrety i fotografie miast choć wykonane współcześnie, często przywodzą na myśl piktorialne tradycje.


Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Marcina Święcickiego "W przedsionkach ciszy".

 
Toruń
Fotogaleria Domu Muz ul.Podmurna 1/3

/dodano: 02.04.2016/

Domu Muz w Toruniu oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Region Kujawsko-Pomorski zapraszają na wystawę fotografii Marcina Święcickiego "W przedsionkach ciszy".

Wernisaż wystawy odbędzie się 07.04.2016 (czwartek) o godz. 18.00 w Fotogalerii Domu Muz, Toruń ul.Podmurna 1/3

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY  
Bogusława Siwko (AFRP) „Koszalińskie krajobrazy - imaginacje 3.odsłona”        


Karlin Karliński Ośrodek Kultury, Plac Parkowy 1

/dodano: 30.03.2016/


Karlińskim Ośrodku Kultury oraz autor zapraszają 8 kwietnia 2016 r o godzinie 17:00 na wernisaż wystawy Bogusława Siwko (AFRP) „Koszalińskie krajobrazy - imaginacje 3.odsłona”.

Wystawa będzie czynna do 5 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Pawła Matyki (afrp)"FOTOGRAFIA AKTU".

 
Dzików
Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega - Zamek Tarnowskich


Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
/dodano: 30.03.2016/

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega - Zamek Tarnowskich w Dzikowie, Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają na wystawę fotografii Pawła Matyki "FOTOGRAFIA AKTU".

Wernisaż wystawy odbędzie się 10.04.2016r w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega - Zamek Tarnowskich w Dzikowie ul. Sandomierska 27.


"Akt, od łacińskiego actus, to przedstawienie nagiego ciała ludzkiego, jeden z najczęściej występujących motywów w dziejach sztuki. Dla starożytnych Greków ciało było czymś co łączy ludzi z bogami. Wprowadzenie przez nich zasady antropomorfizmu do religii, stanowiło rewolucję w poszukiwaniu ideału piękna ludzkiego ciała.Tym tropem poszło również chrześcijaństwo, definiując ostatecznie ciało jako świątynię ducha, zaś przybranie przez Syna Bożego ludzkiego ciała, nadało temu ostatniemu charakter sacrum. Prezentowane prace, autorstwa Pawła Matyki, tarnobrzeskiego artysty - fotografika, wpisują się w klasyczny nurt artystycznego aktu, ukazując w sposób niezwykle subtelny ludzkie (kobiece) ciało. Patrząc na nie widzimy to, co wydaje się w akcie najważniejsze; pomimo nagości ciało nie zostało odarte (jak ma to miejsce w pornografii) z tajemnicy".
Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega - dr hab. Tadeusz Zych.


Pozdrawiamy i zapraszamy.

Wystawa czynna w dniach: 01.04.- 01.05.2016r. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII TFR  
z okazji 750 lecia lokacji Miasta Radomsko.        


Radomsko Galeria MDK

/dodano: 30.03.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku zapraszają na wystawę fotografii z okazji 750 lecia lokacji Miasta Radomsko.

Wystawa obejmuje zdjęcia czarno-białe i monochromatyczne Członków Towarzystwa, również tych nieżyjących - w tym. Karola Walaszczyka, Jakuba Lechowskiego,Stanisława Janiszewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje zdjęcie-reprodukcja naszego Patrona - Edmunda Osterloffa, udostępnione z zasobów rodzinnych dzięki uprzejmości Pani Barbary Osterloff, za co serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy również na spotkanie z autorami zdjęć 9 kwietnia 2016 r o godzinie 17:00 w galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Wojciecha Wesołowskiego (afrp)"Okolice Canal Grande" z cyklu Moja Wenecja.

 
Zamość
Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"

/dodano: 30.03.2016/

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają na wystawę fotografii Wojciecha Wesołowskiego (afrp)"Okolice Canal Grande" z cyklu Moja Wenecja.

Wernisaż wystawy odbędzie się 04.04.2016r o godz. 17.00 w Galerii Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"


“Nad sestiere di Cannareggio, w samym sercu laguny, wisiała lekka, ledwo dostrzegalna mgła. W blaskach lipcowego słońca przecedzanych przez ten najsubtelniejszy z woali drzemały senne wody Canal Grande, a w nich, jak wyczarowane z bajki, nieprawdopodobnie piękne przeglądały się pałace, wille, domy i kościoły. I widziało się wszystko niby miraż złocisty, powołany do życia przez przepyszną fantazję, niby obraz senny utkany z marzeń artysty w chwilę dziwnej, twórczej szczodroty. Tylko fala przybrzeżna z cichym chlupotem roztrącająca stopnie schodów, tylko piosenka gondoliera, co przejechał mimo w żałobnej swej łodzi, budziły z zadumy olśnienia i kazały stwierdzać ten ponad wszystko radosny fakt, że jestem naprawdę w Wenecji…”
Stefan Grabiński – Opowieść wenecka


Pozdrawiamy i zapraszamy.

Fotografie z cyklu Moja Wenecja obejrzysz na: =>http://fotoklubrpregiontorun.pl/wirtualna-galeria-pawie-oko.html 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY  
Antoniego Ruta (AFRP) (ZDFP) "„Wierzbowanie”"        


Szreniawa Muzeum Narodowe Rolnictwa


Wystawa pod patronatem Fotoklubu RP.
/dodano: 17.03.2016/


Muzeum Narodowe Rolnictwa oraz autor zapraszają 17 marca 2016 r o godzinie 14:00 do Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie na wernisaż wystawy „Wierzbowanie” Antoniego Ruta.

Wystawa to nie tylko pokaz fotografii i foto-grafik ale również obrazów olejnych.


„Świat obrazów tkany jest z motywów skoncentrowanych wokół przyrody. Obezwładnia autora wdzięk wierzb, tworzony przez wiatr, glebę i wodę, zawartą w chmurach i szemrzących strumieniach. Same chmury są dla niego kwiatami nieba. Patrząc na uschnięte osty i ciernie, potrafi zobaczyć róże. Jest zauroczony nawet najlichszym źdźbłem trawy, bo wie, że najmniejsza kałuża odbija niebo. W Naturze, aby coś zrozumieć i pojąć, trzeba coś ofiarować. Oddaje więc swoją najlepszą cząstkę, i tak jak sól jest obecna we łzie i w oceanie, tak on istnieje w słowie i w obrazie. Jego wierzby śpiewają, tańczą, wyciągają ramiona do nieba, kłaniają się kwiatom i na palecie łąk szumią melodyjnie, unosząc tęczę nad swoje konary. Można zamknąć oczy, a światło, które było słowem i obrazem, nie gaśnie w nas”.
Leszek LesiczkaWystawa będzie czynna do 5 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Piotra Bieńka (afrp) „Zima”

 
Kraków
Fort "Krzesławice", os. Na Stoku 27

/dodano: 17.03.2016/

Serdecznie zapraszamy 18 marca 2016r. o godz. 18.30 do Fortu "Krzesławice" w Krakowie (os. Na Stoku 27b) na wernisaż wystawy Piotra Bieńka (afrp) „Zima”

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY  
Antoniego Ruta (AFRP) (ZDFP) "Meandry przestrzeni"        


Międzychód Galeria Muzeum Regionalnego ul. 17 stycznia 100

/dodano: 14.03.2016/


Wielkopolski Związek Artystów Plastyków zaprasza we wtorek 15 marca 2016 r o godzinie 18:00 do Muzeum Regionalnego w Międzychodzie na wernisaż wystawy „Meandry przestrzeni” Antoniego Ruta.

Serdecznie zapraszamy.


Więcej o wystawie:
=>https://www.youtube.com/watch?v=t7H4tqUFzv0
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Przemysława Niepokój-Hepnara (afrp), Tomasza Okoniewskiego (afrp)
oraz Wacława Turka (afrp) „NA STYKU KULTUR”

 
Krosno
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza ul. Kolejowa 1

/dodano: 01.03.2016/

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oraz autorzy zapraszają 10 marca 2016r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Przemysława Niepokój-Hepnara(afrp), Tomasza Okoniewskiego(afrp) oraz Wacława Turka(afrp) „NA STYKU KULTUR”

Autorzy wystawy są członkami Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz Fotoklubu RP.

Żyją obok nas, na tym samym świecie, ale swoim, jakże innym. Dla jednych są Romami dla innych Cyganami. Wielu uważa, że nie są to terminy równorzędne, niosą ze sobą inną treść, choć wiele elementów się pokrywa. Zwracają jednak uwagę, że to część społeczności cygańskiej zabiega o zamianę słowa Cyganie i całkowite zastąpienie go słowem Romowie. Ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów, miał dylemat do rozwiązania „na najwyższym szczeblu". - Kiedyś papież Jan Paweł II pytał go, jak ma przemawiać: Rom czy Cygan. Otrzymał wówczas dyplomatyczną odpowiedź, że tak jak mówi, na przemian, jest dobrze.

Ekspozycja czynna od 10 marca do 30 kwietnia

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
"Zwierzyniec - Zamość"        


Radomsko Galeria Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego

/dodano: 01.03.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im.Edmunda Osterloffa w Radomsku zaprasza do Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego na wystawę poplenerową "Zwierzyniec - Zamość".

Otwarcie wystawy odbędzie się 4 marca 2016 r. o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy.
 
  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Ludmiły Voidy pt. "Fotografia"        


Strommen Norwegia Miejska Biblioteka Skedsmo

/dodano: 01.03.2016/


Towarzystwo Fotograficzne im.Edmunda Osterloffa w Radomsku zaprasza do Strommen w Norwegii na wystawę naszego Członka - Ludmiły Voidy pt. "Fotografia".

Otwarcie wystawy odbędzie się 1 marca 2016 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Skedsmo.

Espozycja będzie trwała do 31 marca 2015r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Anny Schubring „Gdzie niebo spotyka sie z ziemią - Szmaragdowa Wyspa”


 
Toruń
Fotogaleria Domu Muz ul. Podmurna 1/3

/dodano: 01.03.2016/

Fotogaleria Domu Muz, Fotoklub R.P. Region Kujawsko-Pomorski oraz autorka zapraszają 3 marca 2016r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Anny Schubring „Gdzie niebo spotyka sie z ziemią - Szmaragdowa Wyspa”.


Anna Schubring studiowała na UMK w Toruniu. Ukończyła Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku, dyplom w 2013 r. (cykl fotografii „Asymetryczne symetrie”). Dodatkowo ukończyła kursy indywidualne związane z fotografią.
Mieszkałam m. in. w Toruniu, w Gdańsku, daleko za oceanem w Michigan a także kilka lat w Irlandii, która jest tematem prezentowanej wystawy. Jestem fotografką z pasją, często podróżuję i czuję się w swoim żywiole odkrywając miejsca oraz zatrzymując je w kadrze. Natomiast zawodowo, z wielką przyjemnością fotografuję dzieci, przyszłe mamy i rodziny. Uwielbiam piękno natury...to ona daje siłę a zarazem uspokaja. Irlandia nie bez powodu nazywana jest „szmaragdową wyspą" - urzekła mnie swoją malowniczością, a piękno jej miejsc przepełnia serce radością. Przedstawiając tę zaledwie garstkę wybranych zdjęć, chciałabym przybliżyć Wam niepowtarzalne, różnorodne piękno tej mistycznej wyspy, która dla mnie jest tym miejscem „gdzie niebo spotyka się z ziemią"...
Anna Schubring


Wstęp wolny

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Waleriana Kiezika (afrp) pt. "Bartoszyce zapisane w fotografii"        

Bartoszyce
Bartoszycki Dom Kultury ul. Bohaterów Warszawy 11

/dodano: 18.02.2016/


Bartoszycki Dom Kultury oraz autor zapraszają do obejrzenia wystawy fotografii Waleriana Kiezika (afrp) pt. "Bartoszyce zapisane w fotografii".

Wernisaż wystawy odbył się 17 lutego 2016r. o godzinie 17.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Fotografie Waleriana Kiezika przedstawiają jak miasto Bartoszyce wyglądało w dawnych latach.>

Wystawa będzie czynna do 5 marca 2016r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Edyty Smędzik pt. "Spacerkiem wzdłuż wybrzeża.."        

Radomsko
Miejska Biblioteka Publiczna

/dodano: 11.02.2016/


TFR im. E.Osterloffa zaprasza na malowniczą i nastrojową wystawę naszego Członka-Edyty Smędzik.

"Spacerkiem wzdłuż wybrzeża.." - to cykl zdjęć z Morza Bałtyckiego,które zachwyca swoją zmiennością i niepowtarzalnym nastrojem.

Edyta jest kilkuletnim naszym Członkiem, wrażliwym Fotografem, który z dużą wrażliwością potrafi przekazać otaczającą rzeczywistość.


Spotkanie z autorką odbędzie się 2 marca 2016 r. o godz. 18.15 w Małej Galerii Fotografii MBP w Radomsku. Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
podsumowującą 10 letnią działalność członków
Myślenickiej Grupy Fotograficznej
pod wspólnym tytułem "Być człowiekiem"


 
Myślenice
Muzeum Regionalnego DOM GRECKI

/dodano: 11.02.2016/

To już 10 lat działalności członków Myślenickiej Grupy Fotograficznej. 10 lat przygody z fotografią. Dziesiątki spotkań, wielodniowe wypady plenerowe, ogólnopolskie konkursy fotograficzne, wystawy fotografii. Czas na małe podsumowanie.

Zapraszamy 12 lutego 2016 r. o godz. 18:00 do myślenickiego Muzeum Regionalnego DOM GRECKI, gdzie zaprezentujemy fotograficzny album z okazji 10 lecia, przedstawimy wystawę naszych fotografii pod wspólnym tytułem "Być człowiekiem"

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Łukasza Resiaka pt. "Muraluksy"        

Łomża
Galeria N, Al. Legionów 133

/dodano: 11.02.2016/


Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga, Galeria N, Klub Wojskowy oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży serdecznie zaprasza na wystawę fotografii Łukasza Resiaka pt. "Muraluksy".

Łukasz RESIAK (1986 r.) - magister sztuki. Fotografuje od ok. 2000 roku, na początku wyłącznie na materiałach analogowych. Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 2004) oraz Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego (2011). Dwukrotny (2008, 2009) stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2015 r. otrzymał tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Swoje prace prezentował na przeszło osiemdziesięciu wystawach i salonach fotograficznych w kraju i zagranicą (Bułgaria, Chiny, Cypr, Grecja, Indie, Iran, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, USA, Włochy). Autor publikacji w prasie oraz magazynach branżowych. Prowadzi prelekcje, bierze udział w pracach jury konkursów fotograficznych, organizator wystaw. Laureat wielu konkursów fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Muraluksy - już sam tytuł wystawy streszcza materię, która jest środkiem wyrazu dla moich estetycznych poszukiwań. Światło (łac. lux) będące istotą fotografii, zostaje odbite od chłodnej płaszczyzny muru, by finalnie mogło zostać zarejestrowane przez oko odbiorcy. Światło jest więc dla mnie tworzywem, zaś strukturę i kolor powierzchni traktuję jedynie jako przekaźnik między mną, a widzem. Kontekst, czas i miejsce są tu nieistotne. Przy takim założeniu materia schodzi na plan dalszy, a głównym tematem staje się samo "oddziaływanie" (afekt). To ono jest głównym impulsem skłaniającym mnie do zatrzymania się i wykonania zdjęcia. Prezentowane prace nie powstawały bowiem w wyniku planowanych działań, poszukiwań. Kolejne fotografie wykonywałem niejako przy okazji. Jakaś plama, jakiś detal przykuwały moją uwagę i nie pozwalały przejść obojętnie. Z pozoru banalne wycinki rzeczywistości przenosiły mnie w inny, nierealny świat... stymulowały wyobraźnię. Jak nietrudno się domyślić, przy większości takich zdarzeń nie miałem przy sobie aparatu, skutkiem czego cykl powstawał długo, bo przez kilka lat. Faktury, kolory i kształty u każdego z odbiorców mogą wywoływać przeciwstawne skojarzenia i emocje. Zarejestrowanymi wizjami chciałbym wprowadzić widza w stan głębokiej refleksji nad obserwowanym zdjęciem, skłonić go do intelektualnego wysiłku, poruszyć jego wrażliwość. Ta namowa do kontemplacji świata przedstawionego jest także moim osobistym protestem przeciwko współczesnemu sprowadzaniu fotografii do roli "obrazków", które są pokazywane, oglądane i oceniane w pośpiechu, zbyt pochopnie, bez głębszej refleksji, bez pokory dla tego wspaniałego medium. Niniejszy cykl odnosi się poniekąd do fotografii subiektywnej, czyli prądu zapoczątkowanego po II Wojnie Światowej przez Otto Steinerta. Wskazywał on na intelektualny, a niekiedy wręcz mistyczny wymiar zdjęcia. Szczególnie istotne wydają się być słowa tworzącego w tym nurcie amerykańskiego fotografa Minora White'a, który mawiał, że prawdziwe znaczenie fotografii sytuuje się między obrazem, a widzem. Można zatem powiedzieć, że moje zdjęcia są warte tyle, ile czasu pozostaną w pamięci odbiorcy. Mam nadzieję, że wśród prezentowanych prac znajdzie się przynajmniej jedna, którą będzie trudniej zapomnieć... czego sobie z całego serca życzę.
AutorWernisaż odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Galerii N, Al. Legionów 133 (klub wojskowy) w Łomży. Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII
podsumowującą działalność Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
im. Edwarda Hartwiga członków w roku 2015


 
Lublin
Galerii LTF Pałac Parysów


Patronat honorowy: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
/dodano: 11.02.2016/

Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwiga zaprasza na WYSTAWĘ DOROCZNĄ podsumowującą działalność swoich członków w roku 2015. Wystawa wpisuje się w obchody 80-cio lecia Towarzystwa obchodzone w tym roku.

Wernisaż odbędzie się 19 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Galerii LTF Pałac Parysów, ul. Przechodnia 4 (II piętro).

Autorzy Fotografii: Andrzej Bojarski, Ewa Brodziak, Alicja Buczek, Mieczysław Cybulski (hon.), Piotr Gołębiowski, Piotr Jaruga, Cezary Kowalczuk, Stanisław Kusiak, Krzysztof Kuzko (hon.), Karol Malec, Mariusz Mazur, Marcin Michałowski, Witold Nowakowski, Waldemar Nowiński, Grzegorz Pawlak, Ewa Pietras, Andrzej Polakowski (hon.), Dariusz Prażmo, Łukasz Resiak, Mieczysław Sachadyn, Barbara Wilczyńska, Małgorzata Chomont, Agata Kaszuba, Anna Klinkosz, Jakub Mizuła, Rafał Nawojczyk, Mikołaj Socha, Zuzanna Szczepaniak, Małgorzata Szura-Piwnik, Marta Walla, Michał Wallo.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 
  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Andrzeja Borowca (afrp) i Tomasza Grzyba (afrp) "Czarne i Białe"        

Szczecin
Galeria LIBRA, ul. Tarczyńskiego 1

/dodano: 11.02.2016/


W imieniu organizatora i kuratora Jolanty Szabłowskiej (afrp)zapraszamy do Galeria LIBRA na wystawę fotografii Andrzeja Borowca (afrp) i Tomasza Grzyba (afrp) "Czarne i Białe".

, Andrzej Borowiec (AFRP) z Lublina oraz Tomasz Grzyb (AFRP) z Radomia to autorzy wystaw indywidualnych, uczestnicy wielu wystaw zbiorowych i grupowych. Zdobywcy licznych nagród w konkursach krajowych i zagranicznych.

„Czarne i Białe” jest kwintesencją ich artystycznych zainteresowań i wzorem, od którego możemy spokojnie brać lekcje z zakresu kompozycji i roli światła w fotografii. Białe to prace Andrzeja Borowca, Czarne Tomasza Grzyba. Wspólnie stworzyły opowieść o pejzażu w konwencji nawiązującej do Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Delikatność i cisza krajobrazów w bieli współgra z ekspresją rozświetlonej czerni. Fotografie wzajemnie się uzupełniają, dając równowagę wystawie. Moc jest zarówno w bezkresie białej ciszy jak i w muśniętej światłem czerni.


Wystawa będzie czynna do końca marca 2016 r w Galerii LIBRA mieszczącej się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Tarczyńskiego 1, w Szczecinie w godzinach otwarcia Biblioteki..

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Mirosława Kercza "Kinetyka w bursztynie"


 
Zamość
Galeria "Stylowy"

/dodano: 11.02.2016/

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz TFR im. E.Osterloffa zapraszają 12 marca 2016r. o godz. 17.00 do Galerii "Stylowy" na wernisaż wystawy Mirosława Kercza "Kinetyka w bursztynie".

Ruch zastygły w mgnieniu oka, z pogłosem tego, co było (oraz antycypacją tego, co będzie), prawdziwszy okazuje się nawet niż postrzegany w naturalnej ciągłości. Schwytany w jedną klatkę opowiada własną historię. Uwypuklone w ten sposób sceniczne układy i struktury z niewielkiej cząstki całości stają się niezależnym bytem zyskującym własne sensy.
Wystawa obejmuje zdjęcia z kilku przedstawień teatralnych , w których emocje są wyrażane poprzez ciało ukazując nam magię, zwiewność i ulotność chwil w tańcu w taki sposób,że widz może się poczuć ich faktycznych uczestnikiem. Ten ruch uwieczniony w aparacie wydaje się jak zastygły w bursztynie. Polecamy Państwu tę wystawę , a szczególnie tym z Państwa, którzy kochają teatr i taniec.


Mirosław Kercz jest wieloletnim aktywnym członkiem Towarzystwa Fotograficznego im.Edmunda Osterloffa w Radomsku . Jako miłośnik teatru, uczestnik wielu imprez teatralnych , nie tylko dokumentuje te wydarzenia, ale na swoich fotografiach oddaje wiernie klimat, emocje, grę świateł. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. "Kartoteka", "Teatr w obiektywie", oraz licznych wystaw z cyklicznej imprezy organizowanej w Radomsku "Różewicz Open Festiwal". Zainteresowany jest również fotografią studyjną , w tym szczególnie fotografią aktu artystycznego, pokazując piękno ludzkiego ciała m.in. na wystawie "Nietakt".

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA PRZEGLĄDOWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII
członków TFR im. E.Osterloffa "NASZE NAJ"


 
Bełchatów
MCK PGE Giganty Mocy ul. Narutowicza 3

/dodano: 11.02.2016/

TFR im. E.Osterloffa oraz Prezes Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego Andrzej Juchniewicz zapraszają 12 lutego 2016 r. o godz. 18.00 do MCK PGE Giganty Mocy ul. Narutowicza 3 na wernisaż wystawy członków TFR im. E.Osterloffa "NASZE NAJ".

Pierwsza edycja tej wystawy miała miejsce w kwietniu'2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim na zaproszenie Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego "FCztery Wystawę można było zobaczyć w kilku miastach Polski, w tym: Zamość, Kroczyce k/Zawiercia, a także w Radomsku. W każdej kolejnej edycji można znaleźć perełki fotograficzne, których nie było na poprzednich wystawach.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Po wernisażu - spotkanie integracyjne o fotografii. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII  
Grupy 22 fotografów "Fotografia Ojczysta - wiek XXI"        

Rydułtowy
Galeria Sztuki Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS

/dodano: 03.02.2016/


W imieniu grupy 22 fotografów (w składzie są członkinie Fotoklubu RP : Agnieszka Tomiczek i Lucyna Romańska) zapraszamy na wernisaż wystawy "Fotografia Ojczysta - wiek XXI".


Idea „fotografii ojczystej” narodziła się niemal sto lat temu. Jej pomysłodawcą i niestrudzonym propagatorem był ojciec fotografii polskiej – Jan Bułhak. Fotografowanie ojczystego kraju; krajobrazu i ludzi, tego co zwyczajne i unikalne, w latach tuż po odzyskaniu niepodległości stało się dla niego wyrazem miłości do Ojczyzny. Po niemal stu latach sięgamy po ten cudowny w swojej prostocie pomysł, aby w fotografii artystycznej utrwalić piękno różnych zakątków Polski.


Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w znanej Galerii Sztuki Rydułtowskiego Centrum Kultury FENIKS w Rydułtowach ul, Strzelców Bytomskich 9a w dniu 12 lutego o godz. 18.oo. Wstęp wolny.

Wystawa będzie czynna do 10 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Piotra Krzyżaka
"Cerkwie Greko-Katolickie Polski Południowo-Wschodniej"


 
Toruń
FOTOGALERIA DOMU MUZ,ul. Podmurna 1/3

/dodano: 27.01.2016/

Fotogaleria Domu Muz, Fotoklub R.P. Region Kujawsko-Pomorski oraz autor zapraszają 4 lutego 2016r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Piotra Krzyżaka "Cerkwie Greko-Katolickie Polski Południowo-Wschodniej".

Informacje o autorze i wystawie znajdują się na powiększeniu obrazka.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Michaliny Śrubkowskiej "Fotografia"        

Toruń
Galeria "Omega" ul. Podzamcze 12

/dodano: 29.01.2016/


Galeria "Omega" w Toruniu oraz autorka zapraszają do obejrzenia wystawy Michaliny Śrubkowskiej zatytułowanej "Fotografia". W czwartek 28 stycznia 2016 r. o godzinie 18:00 do "Omega" odbył się wernisaż tej wystawy.

Michlina Śrubkowska uczęszcza do trzeciej klasy o profilu artystyczno-humanistycznym w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Fotografia jest jej pasją, która pomimo młodego wieku autorki towarzyszy jej od lat. Na swoich fotografiach ukazana jest głównie natura, krajobrazy a także ludzie. Od ponad roku wykonuje również reportaże.

Wystawa będzie czynna od 28 stycznia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Krzysztofa Muskalskiego "Yosemite - śladami Ansela Adamsa"


 
Częstochowa
AUTORSKA GALERIA FOTOGRAFII „CZAS PODRÓŻY”,ul. Piłsudskiego 19

/dodano: 27.01.2016/

Autorska Galeria Fotografii „CZAS PODRÓŻY” oraz autor zapraszają do obejrzenia wystawy Muskalskiego "Yosemite - śladami Ansela Adamsa".
Ansel Adams – jeden z dawnych mistrzów fotografii, twórca amerykańskiej fotografii krajoznawczej i krajobrazowej otworzył oczy świata na piękno natury USA. Szczególnie w jego ukochanym Parku Narodowym Yosemite rozpościerającym się w górach Sierra Nevada w Kalifornii. Jego życie odmienił w młodości prezent w postaci aparatu fotograficznego i wycieczki do Yosemite.
Park Narodowy Yosemite wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO został założony w 1890 roku. Wciąż zachwyca granitowymi masywami, imponującymi wodospadami, krystalicznymi potokami i gigantycznymi sekwojami. Ten unikalny spektakl natury nieustannie inspiruje. Inspiruje obrazami natury ale też fotografiami i słowami jego największego rzecznika – Ansela Adamsa. I warto poddać się tym inspiracjom natury wsłuchując się w fotografie mistrza Adamsa…


Galeria czynna codziennie 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00, niedziele i święta – nieczynna

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAW FOTOGRAFII  
Członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa
"Jurajskim szlakiem do Wieliczki i Krakowa"        

Częstochowa
Galeria Fotopobudka ul. Ogińskiego 13a

/dodano: 26.01.2016/


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza we poniedziałek 1 lutego 2016 r. o godzinie 19:00 do Galerii Fotopobudka ul. Ogińskiego 13a na wernisaż wystawy członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa p.t. "Jurajskim szlakiem do Wieliczki i Krakowa".

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna od 1 stycznia do 7 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy.
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Czesława Polcyna "Birma"


 
Radomska
Miejska Biblioteka Publiczna

/dodano: 23.01.2016/

Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Fotograficzne Im. Osterloffa w Radomsku oraz autor zapraszają w dniu 27 stycznia 2016 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku na spotkanie z autorem i obejrzenie wystawy Czesława Polcyna "Birma"

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAW FOTOGRAFII  
Antoniego Ruta (AFRP,ZDFP) „Meandry przestrzeni”        

Poznań
Galeria Miejska Arsenał przy Starym Rynku 6


Wystawa pod patronatem Fotoklubu RP 143/2016.
/dodano: 23.01.2016/


Zapraszamy we wtorek 2 lutego 2016 r. o godzinie 18:00 do Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu przy Starym Rynku 6 na wernisaż wystawy Antoniego Ruta (AFRP,ZDFP) „Meandry przestrzeni”

Wystawa to nie tylko pokaz dwuwymiarowych fotografii i fotografik ale również fotografii 3D w Fotoplastykonie Poznańskim.

Fragment tekstu: „We wstępie do katalogu tej wystawy krytyk sztuki Leszek Lesiczka napisał m.in.: „Patrząc na jego obrazy, fotografie, foto-grafiki zauważamy, że mamy do czynienia z czystą wyobraźnią pozwalającą udanie odtwarzać mechanizmy podświadomości, snu, kolejnych fal i impulsów rzeczywistości, zdumiewających wizji. Jest w tych barwnych zapisach pewna tajemnica, której rozwikłać nie można. W tej twórczości wszystko jest odkrywaniem i wszystko jest poszukiwaniem. Wydaje się, że kluczem do tych zdarzeń fotograficznych jest znajomość świata, jego umiłowanie zderzone z wyobraźnią, przeżycie, które przekształca się we wzruszenie. Autor przekazuje nam prawdę o otaczającym nas świecie i prawdę o sobie, odbitą i zwielokrotnioną w wielu obrazach.
W nowych, śmiałych formach wypowiada szczere przeżycia artystyczne. Wyzwolony z rutyny i schematyzmu dąży do swobody wyrazu. Jego uduchowiona, wizjonerska, ekstatyczna fotografia wyrasta ponad różne doktryny. Ma jakiś urok świeżego przeżycia, czystości kolorytu, jaki oko fotografika zdobywa w zetknięciu ze światem rzeczywistym. Twórczość Antoniego Ruta, jego fotografowanie to wędrowanie ku oddalonemu horyzontowi przez trudny do rozpoznania krajobraz, to droga ku nieznanemu”.Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna do 13 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII
Bogusława Siwko "Koszalińskie krajobrazy-imaginacje"


 
Sławno
Galeria "W Ratuszu" Urzędu Miejskiego

/dodano: 23.01.2016/

W imieniu Burmistrza Miasta Sławno, Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin - Słupsk oraz autora zapraszam na wystawę Bogusława Siwko "Koszalińskie krajobrazy-imaginacje".

Wernisaż miał miejsce 14 stycznia w Galerii "W Ratuszu" Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Wystawa czynna od 14.01 do 05.02.2016r. 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAW FOTOGRAFII  
„Fotosynteza” Kamila Myszkowskiego i „Ustąp mi słońca” Krzysztofa Szlapy        

Sosnowiec
Galeria Łakomscy ul. Wysoka 1a

/dodano: 23.01.2016/


Galeria Łakomscy oraz autorzy mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystaw fotograficznych „Fotosynteza” Kamila Myszkowskiego i „Ustąp mi słońca” Krzysztofa Szlapy.

Dwie wypowiedzi autorskie zaprezentowane w jednej przestrzeni, korespondują ze sobą, poruszając wspólny temat, jakim jest Słońce.

Otwarcie wystaw i spotkanie z autorami odbędzie się 9 lutego, o godzinie 18.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Serdecznie zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Tadeusza Biłozora "Fotografia"


 
Piechowice
Sala widowiskowa Piechowickiego Ośrodka Kultury ul. Żymierskiego 53

/dodano: 17.01.2016/

W imieniu Piechowickiego Ośrodka Kultury oraz autora zapraszam na wystawę Tadeusza Biłozora "Fotografia".

Wernisaż będzie miał miejsce 22 stycznia o godz. 17.oo w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury ul. Żymierskiego 53.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Wystawa czynna od 22.01 do 12.02.2016r. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Zygmunta Trylańskiego (afrp) "ZŁOTE GODZINY"        

Szklarska Poręba
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 listopada 23

/dodano: 09.01.2016/


Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków fotografii na otwarcie wystawy fotografii Zygmunta Trylańskiego "ZŁOTE GODZINY".

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 15.01.2016, o godzinie 17.00, w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów, zlokalizowanej w Szklarskiej Porębie, przy ulicy 11 listopada 23.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna od 15.01 do 15.02.2016

Serdecznie zapraszamy
 
  ZAPROSZENIE NA POPLENEROWĄ WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
"MALTA 2015".        

Częstochowa
Galeria Fotografii "ART-FOTO"
Ogińskiego 13a

/dodano: 09.01.2016/


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Galeria Fotografii "ART-FOTO" zapraszają wszystkich sympatyków fotografii na otwarcie poplenerowej wystawy fotografii "MALTA 2015".

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 15.01.2016, o godzinie 18.00, w Galeria Fotografii "ART-FOTO", zlokalizowanej w Częstochowie, przy ulicy Ogińskiego 13a.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna od 15.01 do 15.02.2016

Serdecznie zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII
Pictorial Teamu inspirowanej twórczością Bruno Schulza  
"Na krawędziach rzeczywistości... "


 
Katowice Nikiszowiec
Galerii Szybu WILSON ul. Oswobodzenia 1

/dodano: 09.01.2016/

W imieniu Pictorial Teamu (w składzie są członkinie Fotoklubu RP : Agnieszka Tomiczek i Lucyna Romańska) zapraszam na wystawę inspirowaną twórczością Bruno Schulza : Na krawędziach rzeczywistości... w znanej Galerii Szybu WILSON w Katowicach Nikiszowcu na ul. Oswobodzenia 1.

Wernisaż będzie miał miejsce 14 stycznia o godz. 18.oo.

W poszukiwaniu inspiracji fotograficznych trafiliśmy do krainy Brunona Schulza, do krainy „zdegradowanej rzeczywistości” - jak nazwał ją Artur Sandauer. „Schulzowskie przeciwstawienie prawdziwego piękna i tandety, mitu i zdegradowanej rzeczywistość objawia się więc w ostatniej instancji jako antyteza dwu stuleci.” Przemyślenia mistrza z Drohobycza wciąż porażają swoja trafnością jak chociażby wizja człowieka - manekina, który z podmiotu stał się przedmiotem egzystencji. Schultz jest boleśnie trafny w swoich wizjach. Degradacja cywilizacji, negowanie wartości, panoszenie się tandety są znamienne także dla naszego stulecia.

W naszej fotografii nie interesuje nas ilustrowanie tekstów lub biografii artysty, nie odwiedzamy Drohobycza w poszukiwaniu tego genius loci, które przeniosło to miasto do sfery mitu i legendy. Pochylamy się z zachwytem nad tekstem mistrza i patrzymy na tak zwaną rzeczywistość w poszukiwaniu Schulzowskich klimatów. Jakie te klimaty są? Oniryczne, tajemnicze, wręcz surrealistyczne, na granicy jawy i snu, mitu i rzeczywistości, prawdy i zmyślenia. Szukamy tej „krawędzi rzeczywistości”, w której świat Schultza przemawia do nas wciąż mocnym głosem. Mamy nadzieję, że w naszych pracach odnajdziecie Państwo chociaż echo wizji pisarza i zaczniecie patrzeć na świat Schultzem.


Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Łukasza Breitenbacha, pod tytułem "NOSTALGIA MIASTA".        

Toruń
Fotogaleria Dom Muz
Podmurna 1/3

/dodano: 09.01.2016/


Zapraszam wszystkich sympatyków fotografii na wystawę fotografii Łukasza Breitenbacha, pod tytułem "NOSTALGIA MIASTA".

Wernisaż wystawy odbył się w dniu 7.01.2016, o godzinie 18.00, w Fotogalerii Dom Muz, zlokalizowanej w Toruniu, przy ulicy Podmurnej 1/3.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna do 31.01.2016

Serdecznie zapraszamy
 


  ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY SOLARIGRAFII
Jakuba Kaszuby i Krzysztofa Sowy  
"JAWORZNO OD ŚWITU DO ZMIERZCHU"


 
Jastrzębie-Zdrój
Galeria "Ciasna" ul. Katowicka 17

/dodano: 06.01.2016/

Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju ul. Katowicka 17 zaprasza na wystawę solarigrafii Jakuba Kaszuby i Krzysztofa Sowy "JAWORZNO OD ŚWITU DO ZMIERZCHU"

Wernisaż i spotkanie autorskie 14.01.2016 (czwartek) o godz. 18.00.

Prezentowane na wystawie prace to druga część, realizowanego przez autorów od roku 2010 projektu, noszącego nazwę „Jaworzno od Świtu do Zmierzchu”, którego założeniem była rejestracja wędrówki Słońca nad miastem w którym obaj mieszkają. Do projektu wykorzystali jednakowe aparaty otworkowe wykonane z jakże prozaicznych przedmiotów, jakimi są puszki po napoju. Aparaty stały się jednocześnie przykładem świadomego recyklingu, kolejnym dowodem na to, że nawet pozornie bezwartościowy przedmiot może być sensownie wykorzystany.

Jakub Kaszuba i Krzysztof Sowa obaj są mieszkańcami Jaworzna i wiernymi członkami jaworznickiej Szkoły Widzenia, grupy amatorów prowadzonej przez prof. Jakuba Byrczka przy tamtejszym MCKiSie. Obaj są również członkami Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego i wielokrotnymi uczestnikami warsztatów fotograficznych w Broniszowie. Zawodowo niezwiązani z fotografią, poświęcają jej znaczną część swojego wolnego czasu. Dla wspólnych działań i projektów tworzą tandem fotograficzny „Kaszuby”, którego nazwa narodziła się właśnie na broniszowskich warsztatach i pod tym szyldem mają na swoim koncie dwa wspólne projekty.

Wystawa będzie trwać od 14.01.2016 do 12.02.2016.

Pozdrawiamy i zapraszamy. 


  ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ FOTOGRAFII  
Jarosława Kurzawy, pod tytułem "CHORWACJA".        

Lublin
galeria fotografii Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
Pałacu Parysów /II piętro/, przy ulicy Przechodnia 4

/dodano: 06.01.2016/


Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza wszystkich sympatyków fotografii na wernisaż wystawy fotografii Jarosława Kurzawy /Siedlce/, pod tytułem "CHORWACJA".

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 8.01.2016, o godzinie 18.00, w galerii fotografii Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego, zlokalizowanej w Pałacu Parysów /II piętro/, przy ulicy Przechodnia 4.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Wystawa będzie czynna w dniach 8.01.2016 - 28.01.2016

Serdecznie zapraszamy
 


WYSTAWY
członków oraz pod patronatem Fotoklubu RP

[1]
POLECAMY

O Internetowej Galerii Zaproszonych


Wirtualna Galeria Fotografii NASZE OKO


| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska