Mieczysław Cybulski

Mieczysław Cybulski
AFRP, hon. zdfp
Warszawa
członek rzeczywisty – legitymacja nr 2
członek honorowy
„zasłużony dla fotografii polskiej”

 

KONTAKT:

TEL:
E-MAIL:
WWW:
  brak
fotomc@interia.pl
brak
Urodzony w 1933 roku w Oktawinie.

Jest założycielem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, w którym od jego powstania (1995) pełni funkcję Prezesa Zarządu i Sekretarza Kapituły Stowarzyszenia.
Jest założycielem (1990) i Prezesem Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”.

Był członkiem rzeczywistym i honorowym ZPAF, w którym pełnił przez 12 lat funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego, z którego wystąpił na znak protestu, gdy grupa interesu rozpoczęła uprawiać partykularyzm.

Mieczysław Cybulski działalność fotograficzną rozpoczął w roku 1953 w Polskim Towarzystwie Fotograficznym w Warszawie.
Był uczniem artystów fotografików i teoretyków sztuki fotograficznej: Mariana Szulca, Witolda Dederki, Jana Sunderlanda, Zbigniewa Dłubaka.
W roku 1970 r. otrzymał dyplom wyższego wykształcenia w dziedzinie filmu i fotografii.
Jest operatorem filmowym, fotografikiem i rzeczoznawcą do spraw fotografii, powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki.

Był organizatorem różnych form szkolenia fotograficznego m.in. Studium Form Fotograficznych, Wyższego Studium Fotografii MKiSz Foto-interpretacje.
Był założycielem grupy twórczej „FAKT”, autorem znanych działań i akcji poza galeryjnych m.in. „Polskie dziewczyny”, „Portret dla Ewy”, „Spojrzenie dziecka”, „Koncerty”, „Odkrywanie”, „Portret Warszawiaków”, „Jeden dzień Warszawy”, „Portret Warszawianki”, „Fotografia dla Przyszłości”, „Jeden dzień z życia Warszawy”, „Portret Rodzinny Warszawiaków” i inne.
Brał udział w wielu wystawach fotograficznych w kraju i za granicą.
Ma również na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych m.in.: „Barwografia l”, „Zbliżenia”, „Barwa i obraz”, „Perspektywa widzenia”, „Warszawki Wrzesień”, „Plamy błękitu cz. l”.
Był także autorem wystaw fotograficznych na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych eksponowanych w wielu krajach świata.
Jego prace znajdują się zbiorach muzealnych w kraju, za granicą.

Był inicjatorem powołania przez Ministra Kultury i Sztuki Wyższego Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce.
Był i jest nadal wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych, Studium Form Fotograficznych i Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania.
Od kilkunastu lat jest Jurorem konkursów fotograficznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Za swoją twórczą pracę otrzymał tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP).

Za działalność twórczą, pedagogiczną i organizacyjną otrzymał wyróżnienia i odznaczenia państwowe.

Kapituła Fotoklubu RP nadała Mieczysławowi Cybulskiemu godność członka honorowego – zasłużonego dla fotografii polskiej.

Nie ma dziedziny w sztuce fotograficznej, w której nie pogłębiałby swoich umiejętności. Wykonuje swoje prace we wszystkich technikach fotograficznych, szczególnie interesują go techniki specjalne, holografia, a tematy to akt, portret w krajobrazie, krajobraz i inne.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami wojennymi za czynny udział w Narodowych Siłach Zbrojnych, i Polskiej Organizacji Podziemnej „Wyzwolenie” w latach 1946 – 1955.

Otrzymane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niezłomnych, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Medal za Wolność i Niepodległość, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż Walki o Niepodległość, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, złota i srebrna odznaka honorowa Za Zasługi dla Warszawy, Zasłużony Działacz Kultury.

Relacje z wystaw:

  • 2009 – „5. Galeria zaproszonych”
    Galeria EXLIBRIS, Radom [»]