O FRP

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

powstał w 1995 roku.
Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej.
Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka – fotografiką.
Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.

Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy “Zasłużony dla Fotografii Polskiej” oraz medale “Za fotograficzną twórczość”.
Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP.

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców uczestniczy również w wychowaniu przez sztukę, współpracując z Placówką Kultury Fotograficznej Fundacji “Fotografia dla Przyszłości”. Współpraca odbywa się w zakresie prowadzenia edukacji artystycznej w dziedzinie fotografii, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów, organizowanych na terenie Placówki, w tym także w Wyższym Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce.

Indywidualni twórcy zawodowi, stanowiący trzon Stowarzyszenia to ponad 250 fotografików. Do Fotoklubu RP należy również blisko 1500 miłośników sztuki fotograficznej. Fotoklub RP zrzesza, jako członków zbiorowych i wspierających, stowarzyszenia fotograficzne oraz firmy wspierające rozwój fotografii.

Prezesem Zarządu Krajowego Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców był jego założyciel Mieczysław Cybulski AFRP zdfp AFIAP, pełniący tę funkcję w latach 1995 – 2021. Funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców pełni od roku 2021 Małgorzata Dołowska AFRP.

[oprac. jmr 2011]

[akt. 2023]