Ryszard Stelmachowicz

Ryszard Stelmachowicz EFIAP
członek nadzwyczajny legitymacja nr: 1276
członek Fèderation Internationale de I`Art. Photographique (FIAP)

www.stelmachowicz.com.pl

Fotografią świadomie zajmuję się od połowy lat 80-tych. Wówczas to otrzymałem od dziadka pierwszy „poważny” aparat fotograficzny, dodatkowy obiektyw szerokokątny do niego i wyposażenie ciemni. W okresie uczęszczania do liceum będąc już zaznajomionym z technicznymi aspektami tworzenia zdjęć i należąc do koła fotograficznego rejestrowałem wydarzenia z życia szkoły.

Następnym etapem była przynależność do klubu fotograficznego w Dąbrowie Górniczej (AKF Zagłębie). Wówczas to zacząłem prezentować publicznie swoje prace na wystawach zbiorowych w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W tym okresie przyszły również pierwsze sukcesy w konkursach fotograficznych.

Kolejnym zauważalnym osiągnięciem – albowiem na skalę międzynarodową – było otrzymanie przeze mnie wyróżnienia w konkursie IPA (International Photography Awards) w roku 2016.

Następnie przyszedł okres w którym zacząłem brać udział w konkursach i salonach fotograficznych pod patronatem takich organizacji jak FIAP, PSA, MoL co przyczyniło się do przyznania mi w 2018 roku tytułu Artiste FIAP (AFIAP), w 2019 roku cMoL a w roku 2020 tytułu Excellence FIAP (EFIAP).

Obecnie zajmuję się głównie fotografią przyrodniczą i fotografią miejsc – w szerokim sposobie rozumienia tego słowa (pejzaż, otoczenie człowieka, budowle, zabytki które ulegają przemianom chociaż wydawało by się, że nie powinny…) skłaniając się bardziej ku sztuce kontekstualnej niż konceptualnej.