AFIAP

za DOC 011/2016:
2.1 Tytuł “Artysta FIAP” (AFIAP) jest pierwszym artystycznym wyróżnieniem, jakie można uzyskać. Jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac, technika i umiejętności zostały potwierdzone dzięki udziałowi w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.

2.2. Kandydat do tego tytułu musi:

a) Wziąć udział z powodzeniem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP przez co najmniej 1 rok; tzn. jego pierwsza akceptacja uznana przez FIAP musiała mieć miejsce co najmniej rok wcześniej.

b) Wziąć udział z powodzeniem w co najmniej 15 międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP w co najmniej 8 różnych krajach. Pod tym względem konkursy objazdowe (Circuit) są traktowane jako jeden salon.

c) Uzyskać co najmniej 40 akceptacji przy co najmniej 15 różnych pracach w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.

d) Posiadać wśród swoich prac co najmniej 4 różne zdjęcia, z których każde otrzymało przynajmniej jedną akceptację w konkursach fotograficznych w formie papierowej.

 

2.3. Kandydat do tytułu AFIAP musi przedłożyć:

a) Wypełniony wniosek używając formularza FIAP ( który może być pobrany ze strony FIAP patrz 9.1. ).

b) Pięć prac fotograficznych kandydata w formie plików cyfrowych.

Wszystkie załączone prace muszą mieć przyznane wcześniej 3 akceptacje FIAP w różnych salonach. Pod tym względem konkursy objazdowe (Circuit) uważa się za pojedynczy salon.

 

2.4. Należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 

a) Przesłać wypełniony wniosek (stronę A, B i C), a także pliki cyfrowe utworów przez “WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP (fiapdistinctions@gmail.com)

b) Przesłać pocztą papierową kopię strony A (podpisaną przez osobę odpowiedzialną w narodowej federacji) i stronę B (podpisaną przez kandydata) do Serwisu Wyróżnień FIAP.

c) Wnieść opłatę do skarbnika FIAP.

 

2.5 Gdy tytuł AFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z zieloną emalią.

    (tłumaczenie Dorota Kycia)