AV-AFIAP

Za 016/2017 E:
2.1 Tytuł „Artysta FIAP w dziedzinie audiowizualnej” (AV-AFIAP) jest pierwszym artystycznym wyróżnieniem, jakie można uzyskać. Jest przyznawane autorom, których walory artystyczne, technika i produkcja zostały docenione poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach audiowizualnych pod patronatem FIAP. 

2.2 Kandydat do tego wyróżnienia musi:
a. Uczestniczyć z sukcesem w międzynarodowych wydarzeniach pod patronatem FIAP przez co najmniej 1 rok, a więc jego pierwsza akceptacja FIAP musiała nastąpić co najmniej 1 rok wcześniej.
b. Brać udział z powodzeniem w co najmniej 6 międzynarodowych wydarzeniach pod patronatem FIAP w co najmniej 4 różnych krajach; konkursy objazdowe Circuit należy traktować jako pojedyncze wydarzenie.
c. Uzyskać co najmniej 12 akceptacji z co najmniej 5 różnymi sekwencjami AV w międzynarodowych wydarzeniach pod patronatem FIAP.

2.3 Kandydat do wyróżnienia AV-AFIAP musi złożyć:
a. Kompletny wniosek wykorzystujący formularze określone przez FIAP (które można pobrać ze strony internetowej FIAP).
b. Przekazać 2 swoje sekwencje audiowizualne do Serwisu Audiowizualnego w celu ich rozpowszechniania. Te prace muszą mieć akceptacje FIAP.

2.4 Należy postępować zgodnie z następującą procedurą:
a. Wysłać kompletny dokument (strony A, B i C), a także pliki cyfrowe utworów przez „WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP (fiapdistinctions@gmail.com)
b. Wysłać pocztą papierową kopię strony A (podpisaną przez osobę odpowiedzialną w federacji) i strony B (podpisaną przez kandydata) do Serwisu Wyróżnień FIAP.
c. Opłatę należy wnieść do Skarbnika FIAP.

2.5 Po przyznaniu wyróżnienia AV-AFIAP kandydat otrzyma dyplom i odznakę z zieloną emalią i literami AV.

2.6 Autor może wymienić inicjały tytułu „AV-AFIAP” po swoim nazwisku (ale nie „AFIAP”).

(tłumaczenie Dorota Kycia)