AV-EFIAP

Za 016/2017 E:

3.1 Wyróżnienie „Excellence FIAP w dziedzinie sztuk audiowizualnych” (AV-EFIAP) przyznawane jest autorom, którzy poza doskonałą techniką i bogatą produkcją często otrzymywali akceptacje na wielu międzynarodowych wydarzeniach audiowizualnych pod patronatem FIAP o światowej renomie.

3.2 Kandydat do tego wyróżnienia musi:
a. Być posiadaczem wyróżnienia AV-AFIAP przez co najmniej 1 rok; data dyplomu jest wiążąca.
b. Brać udział z powodzeniem w co najmniej 18 międzynarodowych wydarzeniach pod patronatem FIAP w co najmniej 6 różnych krajach; salon objazdowy Circuit należy traktować jako pojedyncze wydarzenie.
c. Uzyskać co najmniej 50 akceptacji z co najmniej 20 różnymi sekwencjami AV na międzynarodowych wydarzeniach pod patronatem FIAP.

3.3 Kandydat do tego wyróżnienia musi złożyć:
a. Kompletny wniosek wykorzystujący formularze określone przez FIAP (które można pobrać ze strony internetowej FIAP).
b. Autor musi przekazać swoje 2 sekwencje audiowizualne do Serwisu Audiowizualnego w celu ich rozpowszechniania. Te utwory muszą mieć akceptacje FIAP.

3.4 Należy postępować zgodnie z następującą procedurą:
a. Wysłać wypełniony dokument (strony A, B i C), a także pliki cyfrowe dzieł przez „WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP (fiapdistinctions@gmail.com).
b. Wysłać pocztą papierową kopię strony A (podpisanej przez osobę odpowiedzialną w federacji) i strony B (podpisanej przez kandydata) do FIAP Distinctions Service
c. Opłatę należy wnieść do Skarbnika FIAP. 

3.5 Po przyznaniu wyróżnienia AV-AFIAP kandydat otrzyma dyplom i odznakę z czerwoną emalią i literami AV.

3.6 Autor może wymienić inicjały tytułu „AV-EFIAP” po swoim nazwisku (ale nie „EFIAP”).

(tłumaczenie Dorota Kycia)