AV-MFIAP

Za 016/2017 E:

5.1 Kandydat na tytuł „Mistrz fotografii FIAP w dziedzinie audiowizualnej” (AV-MFIAP) powinien być nie tylko artystą w produkcji sekwencji i znakomitym technikiem, ale także osobą  kreatywną, pomysłową, także w dziedzinie komunikacji reprezentowanej przez media audiowizualne na ich obecnych etapach rozwoju. AV-MFIAP to trzeci etap po AV-AFIAP i AV-EFIAP w tytułach FIAP, przyznawanych za osobiste sukcesy w fotografii w dziedzinie audiowizualnej. Kandydat musi posiadać wyróżnienie AV-EFIAP przez co najmniej 3 lata licząc od daty na dyplomie.

5.2 Kandydat do tego tytułu musi złożyć:

a. Kompletny życiorys z wykorzystaniem formularzy zalecanych przez FIAP. Tekst powinien być napisany w jednym z oficjalnych języków FIAP.

b. Dwie sekwencje audiowizualne, z których jedna została wyprodukowana po przyznaniu wyróżnienia AV-EFIAP, a druga wyprodukowana specjalnie dla aplikacji o tytuł AV-MFIAP i nigdy wcześniej nie można jej było zobaczyć. Pracom tym będzie towarzyszyć karta identyfikacyjna FIAP. Prezentacja zostanie ostatecznie wykonana przy technicznej współpracy Serwisu Audiowizualnego.

c. Tekst wprowadzający, który opisuje temat i twórczą koncepcję autora. Tekst powinien być napisany w jednym z oficjalnych języków FIAP.

d. Podsumowanie tekstu, jeśli sekwencja go zawiera. To streszczenie powinno być napisane w co najmniej dwóch oficjalnych językach FIAP.

e. Opłatę należy wnieść do Skarbnika FIAP.

5.3 Lista akceptacji i nagród uzyskanych podczas międzynarodowych wydarzeń pod patronatem FIAP nie jest konieczna i nie będzie brana pod uwagę.

5.4 Wnioski o AV-MFIAP (dokumenty wymienione w 5.2.) oraz pliki cyfrowe tych dwóch prac należy przesłać do Serwisu Wyróżnień FIAP przez „WeTransfer” (fiapdistinctions@gmail.com).

5.5 Pocztą należy wysłać do Serwisu Wyróżnień FIAP papierową kopię strony A (podpisaną przez osobę odpowiedzialną w federacji) i strony B (podpisaną przez kandydata).

5.6 Kandydatura zostanie rozpatrzona na jednym ze zwyczajnych posiedzeń Zarządu FIAP. Zarząd FIAP może skorzystać z porady każdej wykwalifikowanej osoby. Zarząd FIAP przegląda przesłane prace wraz z jednym delegatem Serwisu Audiowizualnego lub ewentualnie z ekspertem  AV. Wyróżnienie AV-MFIAP przyznawane jest zwykłą większością głosów zebranych w tym celu osób.

5.7 Jeśli przyznane zostanie wyróżnienie, autor przekaże dwie sekwencje do Serwisu Audiowizualnego w celu ich rozpowszechniania.

5.8 Po przyznaniu wyróżnienia AV-MFIAP kandydat otrzyma dyplom i odznakę z żółtą emalią i literami AV.

5.9 Kandydat, któremu przyznano wyróżnienie, może wymieniać tytuł „AV-MFIAP” po swoim nazwisku (ale nie „MFIAP”).

(tłumaczenie Dorota Kycia)