EFIAP

za DOC 011/2016:

3.1 Tytuł “Excellence FIAP” (EFIAP) jest przyznawany artystom fotografom, którzy oprócz doskonałej techniki i   umiejętności posiadają znaczącą liczbę prac często akceptowanych w wielu międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.

 3.2 Kandydat do tego tytułu musi:

 

  1. a) Być posiadaczem tytułu AFIAP. O uzyskanie tytułu EFIAP można ubiegać się co najmniej 1 rok po otrzymaniu tytułu AFIAP; data dyplomu jest wiążąca.
  2. b) Wziąć udział z powodzeniem w co najmniej 30 międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP w co najmniej 20 różnych krajach; salony objazdowe (Circuit) są traktowane jako jeden salon.
  3. c) Uzyskać co najmniej 250 akceptacji przy co najmniej 50 różnych pracach na międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
  4. d) Uwzględnić w swoich pracach co najmniej 12 prac, z których każda otrzymała co najmniej jedną akceptację w konkursach w formie papierowej.

 

3.3 Kandydat do tytułu EFIAP musi przedłożyć:

 

  1. a) Wypełniony wniosek na formularzu przewidzianym przez FIAP ( który może być pobrany ze strony FIAP, patrz 9.1.).
  2. b) Pięć prac fotograficznych kandydata w formie plików cyfrowych. Te prace muszą być rożne i nie mogą przypominać ani być podobne do prac załączonych do uzyskania tytułu AFIAP. Wszystkie załączone prace muszą mieć przyznane wcześniej 3 akceptacje FIAP w różnych konkursach i co najmniej 2 prace muszą być nagrodzone w dwóch różnych krajach, a salony objazdowe Circuit uważane są za jeden konkurs.

 

3.4 Poniższe procedury muszą być przestrzegane. Należy:

  1. a) Przesłać wypełniony wniosek (stronę A, B i C), a także pliki cyfrowe zdjęć przez “WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP (fiapdistinctions@gmail.com).

 

  1. b) Przesłać pocztą papierową kopię strony A (podpisaną przez osobę odpowiedzialną w narodowej federacji) i papierową kopię strony B (podpisaną przez kandydata) do Serwisu Wyróżnień FIAP.
  2. c) Wnieść opłatę do Skarbnika FIAP.

3.5 Gdy tytuł EFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i znaczek z czerwoną emalią.

   (tłumaczenie Dorota Kycia)