EFIAP Level

za DOC 011/2016:
4.1 W celu uhonorowania artystów fotografów, którzy po otrzymaniu tytułu EFIAP, nadal aktywnie uczestniczą w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP i promują fotografię artystyczną poprzez swoje nowe artystyczne działania, Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP ustanowiła siedem  dodatkowych poziomów EFIAP.

4.2. Kandydat do tych tytułów “EFIAP Levels” musi:
a. Być posiadaczem tytułu EFIAP (lub poprzedniego tytułu Poziomu EFIAP) przez co najmniej 1 rok od daty na dyplomie za poprzedni tytuł.
b. Od daty na dyplomie uzyskać w salonach międzynarodowych pod patronatem FIAP przynajmniej:

Dla EFIAP/b 200 akceptacji, z 50 różnymi pracami w 5 różnych krajach

Dla EFIAP/s 300 akceptacji, z 100 różnymi pracami w 10 różnych krajach

Dla EFIAP/g 500 akceptacji, z 150 różnymi pracami w 15 różnych krajach

Dla EFIAP/p 700 akceptacji, z 250 różnymi pracami w 20 różnych krajach

Po dacie przyznania tytułu EFIAP/p lub od 1 stycznia 2015r., w zależności od tego, co nastąpi później, uzyskać:

Dla EFIAP/d1 50 nagród z 15 różnymi pracami w 5 różnych krajach

Dla EFIAP/d2 100 nagród z 30 różnymi pracami w 7 różnych krajach

Dla EFIAP/d3 200 nagród z 50 różnymi pracami w 10 różnych krajach

4.3. Kandydat do tytułu “POZIOM EFIAP” musi przedłożyć:
a. Kompletny wniosek na formularzu przewidzianym przez FIAP, który może być pobrany ze strony FIAP, patrz 9.1.).
b. Ilość fotografii, które otrzymały nagrody po dacie na dyplomie EFIAP:

EFIAP Brąz          – 4 fotografie nagrodzone    w 4 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Srebro       – 5 fotografii nagrodzonych w 5 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Złoto          – 6 fotografii nagrodzonych w 6 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Platyna      – 7 fotografii nagrodzonych w 7 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Diament 1  – 5 fotografii nagrodzonych w 5 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Diament 2  – 6 fotografii nagrodzonych w 6 różnych krajach i różnych konkursach

EFIAP Diament 3  – 7 fotografii nagrodzonych w 7 różnych krajach i różnych konkursach

Te fotografie muszą być różne, nie mogą przypominać ani być podobne do tych, które zostały przedłożone do innych tytułów. W tym przypadku salony objazdowe Circuit są uznawane za jeden konkurs.

4.4. Każdego roku może zostać przyznany tylko jeden ” Poziom EFIAP”, a każdy z tych tytułów musi być osiągnięty w określonej kolejności: Brąz, Srebro, Złoto, Platyna, Diament 1, Diament 2, Diament 3.

4.5.Tytuły „Poziomy FIAP” i MFIAP można łączyć. Autor, który posiada oba te tytuły może używać obu inicjałów tytułów po swoim nazwisku.

4.6. Poniższe procedury muszą być przestrzegane. Należy:
a. Przesłać wypełniony wniosek (stronę A, B i C) oraz cyfrowe pliki zdjęć przez “WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP ( fiapdistinctions@gmail.com).
b. Przesłać pocztą papierową kopię strony A ( podpisaną przez osobę odpowiedzialną w federacji) i stronę B (podpisaną przez kandydata) do Serwisu Wyróżnień FIAP.
c. Wnieść opłatę do Skarbnika FIAP.

4.7. Gdy tytuł EFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z czerwoną emalią w połączeniu z charakterystycznym dodatkowym kolorem: brązowy kolor EFIAP/b, srebrny kolor EFIAP/s, złoty kolor EFIAP/g oraz czarno-platynowy kolor EFIAP/p. Dla tytułów Poziomy EFIAP Diament przyznana będzie inna odznaka.

   (tłumaczenie Dorota Kycia)