ESFIAP

za DOC 011/2016:
6.1. Tytuł “Excellence for Services Rendered”  (ESFIAP) jest przyznawany tym osobom, które w długim okresie czasu dokonały wyjątkowych działań na rzecz FIAP.

6.2 Posiadacze fotograficznych tytułów AFIAP, EFIAP i MFIAP mogą być również nominowani do tytułu ESFIAP, jeżeli spełniają wymagane kryteria.

6.3 Wniosek o tytuł ESFIAP musi zawierać pełną dokumentację z życiorysem i szczegółowym opisem działalności wykonywanej przez kandydata. Wniosek powinien być złożony na formularzu określonym przez FIAP. Tekst musi być napisany w jednym z oficjalnych języków FIAP. Wniosek musi być wysłany do Serwisu Odznaczeń FIAP i do Sekretarza Generalnego FIAP drogą elektroniczną (fiapdistinctions@gmail.com).

6.4 Wnioski o uzyskanie tytułów ESFIAP są wolne od opłat.

6.5 Wnioski o uzyskanie tytułów ESFIAP są rozpatrywane na jednym ze zwyczajnych zabrań Rady Dyrektorów FIAP.

6.6. Gdy tytuł ESFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z czarną emalią.

   (tłumaczenie Dorota Kycia)