HonEFIAP

za DOC 011/2016:
7.1. Tytuł “Honorary Excellence FIAP” (HonEFIAP) jest najwyższym honorem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, jaki może zostać przyznany posiadaczowi tytułu ESFIAP. Liczba żyjących posiadaczy tego tytułu jest ograniczona do liczby określonej przez Radę Dyrektorów FIAP.

7.2. Tytuł HonEFIAP przyznawany jest przez Radę Dyrektorów FIAP. Wymagane jest jednogłośnie przyznanie kandydatowi tego tytułu przez członków Rady Dyrektorów FIAP.

7.3. Każdy nadzwyczajny wkład do rozwoju fotografii lub sztuki fotograficznej o charakterze międzynarodowym będzie brany pod uwagę, jak również każda wyjątkowa działalność, która przyczyniła się do rozwoju FIAP.

7.4 Wniosek o przyznanie tytułu HonEFIAP powinnien obejmować pełny życiorys oraz pełen opis działalności, która uzasadnia kandydaturę. Do zgłoszenia powinien być wykorzystany formularz opracowany przez FIAP. Aplikacja napisana w jednym z oficjalnych języków FIAP powinna być wysłana drogą elektroniczną do Serwisu Odznaczeń FIAP (fiapdistinctions@gmail.com)

7.5.  Wnioski o przyznanie tytułu HonEFIAP są wolne od opłat.

7.6. Wnioski o uzyskanie tytułów HonEFIAP są rozpatrywane na jednym ze zwyczajnych zabrań Rady Dyrektorów FIAP.

7.7. Gdy tytuł HonEFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z białą emalią.

   (tłumaczenie Dorota Kycia)