KONTAKT

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ASSOCIATION OF AUTORS
POLISH REPUBLIC’S PHOTOCLUB

ul. Noakowskiego 10 m. 54 (oficyna)
00-666 Warszawa
Poland 

tel. (48) 506 925 304

PREZES FOTOKLUBU RP:
PRESIDENT OF POLISH PHOTOCLUB: 
Małgorzata Dołowska malriel@wp.pl

VICE PREZES:
VICE PRESIDENT:
Marcin Kwarta marcin.kwartaafrp@gmail.com

VICE PREZES:
VICE PRESIDENT:
Waldemar Siatka waldemarsiatka@gmail.com

SKARBNIK
TREASURER:
Grzegorz Strojny tukan268@wp.pl

KONTAKT Z FIAP
FIAP LIAISON OFFICER:
Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl 

STRONA INTERNETOWA FRP
EDITOR IN CHIEF & WEBMASTER: 
Tomasz Sobczak mientowy@wp.pl

REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ FRP
WEBSITE EDITOR:
1. Alicja Przybyszowska alicjaprzybyszowska@interia.pl
2. Cezary Dubiel cezarydubiel@poczta.onet.pl
3.
4.
5.
Zasady publikowania nadesłanych materiałów na stronie FRP