MFIAP

za DOC 011/2016:
5.1. Tytuł Mistrz Fotograf FIAP (MFIAP) przyznawany jest artyście fotografowi w uznaniu dla jego całego dorobku w dziedzinie fotografii artystycznej. MFIAP jest trzecim etapem, po AFIAP i EFIAP, w przyznawanych tytułach FIAP za osobiste sukcesy w fotografii. Kandydat musi być posiadaczem tytułu EFIAP od co najmniej 3 lat, licząc od daty na dyplomie.

5.2. Kandydat do tytułu MFIAP musi przedłożyć:

a) Kompletny życiorys na formularzu przewidzianym przez FIAP. Tekst powinien być napisany w jednym z oficjalnych języków FIAP.

b) Portfolio, złożone z 20 obrazów numerowanych od 1 do 20 (czarno-białych odbitek lub kolorowych). Wymagany jest styl prezentacji. Kolekcja musi być spójna, od koncepcji aż po jej realizację i prezentację. Odbitki lub podłoże muszą mieć wymiar 30 x 40 cm lub format A3. Waga całego portfolio nie powinna przekraczać 2 kg.

c) Tekst wprowadzający, opisujący temat i twórczą koncepcję artysty fotografa. Tekst musi być napisany w jednym z oficjalnych języków FIAP.

d) Opłata musi być wpłacona do Skarbnika FIAP.

5.3. Lista akceptacji i nagród otrzymanych na międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP nie jest konieczna i nie będzie brana pod uwagę.

5.4. Aplikacja na MFIAP ( dokumenty 5.2 ) musi być wysłana drogą e-mailową do Serwisu Wyróżnień FIAP ( fiapdistinctions@gmail.com ).

5.5. Prace na płycie CD – ROM ( z kolekcją w formie cyfrowej aby FIAP mógł reprodukować prace w ich oryginalnej jakości w przypadku pogorszenia się jakości oryginalnych zdjęć ) muszą być wysłane do osoby odpowiedzialnej za akta MFIAP razem z podpisanymi stronami A i B, oraz tekstem wprowadzającym.

5.6. Portfolio będzie rozpatrywane na jednym ze zwyczajnych zabrań Rady Dyrektorów FIAP. Rada Dyrektorów FIAP może poprosić o poradę jakąś wykwalifikowaną osobę. Tytuł MFIAP jest nadawany zwykłą większością głosów członków Rady Dyrektorów FIAP. Jeżeli tytuł MFIAP nie jest przyznany, kandydat otrzymuje pisemny powód odrzucenia wniosku.

5.7 Jeżeli portfolio autora zostanie zaakceptowane, staje się własnością FIAP. Kolekcja prac posiadacza tytułu MFIAP może być używana przez FIAP do wystaw, lub innych wydarzeń na rzecz FIAP. Fotografie posiadacza tytułu MFIAP  będą opublikowane na stronie internetowej FIAP. Musi być możliwe otworzenie tego pliku w programie Adobe Photoshop.

5.8. Gdy tytuł MFIAP zostanie przyznany, kandydat otrzyma dyplom i odznakę z żółtą emalią.

   (tłumaczenie Dorota Kycia)