O FIAP

FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) jest międzynarodową federacją, której członkami są krajowe stowarzyszenia fotograficzne.

Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO.

Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich i reprezentuje interesy prawie miliona fotografów.

FIAP została założona przez belgijskiego lekarza dr. M. Van de Wijera, który począwszy od 1946 roku, nawiązywał łączność i współpracę pomiędzy różnymi lokalnymi, krajowymi stowarzyszeniami fotograficznymi na świecie. Pierwszy Kongres, oficjalny akt utworzenia FIAP, odbył się w Bernie (Szwajcaria) w 1950 r., z udziałem delegatów z dziesięciu krajów. Od tamtej pory co dwa lata odbywa się Kongres FIAP, który jest władzą ustawodawczą Federacji. Na każdym zjeździe zostają wybrane nowe władze wykonawcze oraz omawiane jest sprawozdanie ustępującego zarządu i inne sprawy proceduralne.

Celem FIAP jest promocja sztuki fotografii we wszystkich jej aspektach oraz wspieranie wszelkiego rodzaju imprez fotograficznych.

FIAP jest współorganizatorem konkursów fotograficznych odbywających się w różnych miejscach na świecie. Organizatorzy takich przedsięwzięć muszą spełniać pewne normy określone w regulaminie FIAP. Spełnienie tych wymogów gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu konkursów i pewność, że ocena prac będzie przeprowadzona w sposób obiektywny.
Oficjalnymi językami FIAP są: j. francuski, j. angielski, j. hiszpański i j. niemiecki.

 

* * * * *

 

Organizacje fotograficzne na całym świecie mogą ubiegać się o członkostwo we FIAP (ILFIAP lub IRFIAP). Jednak każdy z krajów może mieć tylko jednego reprezentanta (członka operacyjnego) we FIAP.

W Polsce reprezentantem FIAP (członkiem operacyjnym) jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobą, której powierzone są wszelkie sprawy związane z kontaktami z FIAP jest członek Fotoklubu RP, Oficer Łącznikowy FIAP (FIAP Liaison Officer)

Dorota Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP,

STRONA OFICJALNA FIAP – https://www.fiap.net

 

 

 

[tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]