OPŁATY

Nr rachunku  Fotoklubu RP:
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców
uL. Grójecka 75 
02-094 WARSZAWA
79 1020 1055 0000 9102 0015 8642

 OPŁATY I SKŁADKI  
Dla członków rzeczywistych:

 • Wpisowe – 100.00 zł
 • Składka członkowska za jeden rok – 120.00 zł
 • Legitymacja stała – 70.00 zł
 • Legitymacja okresowa – 20.00 zł
 • Znaczek metalowy – 15.00 zł
 • Dyplom kwalifikacji zawodowych (Na wniosek indywidualny – decyzja Komisji Kwalifikacji Zawodowych) – 900.00 zł
 • Dyplom – Plakietka metalowa – 350.00 zł

Dla członków nadzwyczajnych:

 • Wpisowe – 50.00 zł
 • Składka członkowska za jeden rok – 60.00 zł
 • Legitymacja stała – 50.00 zł
 • Legitymacja okresowa – 20.00 zł
 • Znaczek metalowy – 15.00 zł

Dla członków ZBIOROWYCH:
Składka członkowska za jeden rok – 150.00 zł (Składki od członków rzeczywistych i nadzwyczajnych od 01.01.2015 r. w mają wpływać do Fotoklubu RP w Warszawie) 
Składka roczna może zostać obniżona. Pisemne wnioski rozpatruje Zarząd.

 

Informacje na temat opłat przy składaniu wniosków o tytuły FIAP oraz Kartę Fotografa FIAP:

Opłaty na rzecz FIAP:
    – przy składaniu wniosku o tytuł – 50 € 
    – przy składaniu wniosku o wydanie Karty Fotografa FIAP
      po raz pierwszy – 50 € 

Opłata na rzecz FOTOKLUBU RP – 100,00 zł 
KONTO FIAP  FIAP
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862
BIC (Swift-Code): VOVBAT2B
Volksbank Vorarlberg, Autriche

 

FOTOKLUB RP, ul. Noakowskiego 10 m. 54, 00-666 Warszawa