Patronaty i Auspicje FIAP

Organizatorzy konkursów fotograficznych należący do Fotoklubu RP, po otrzymaniu Patronatu FRP mogą ubiegać się o Patronat, lub Auspicje FIAP.

Aby wystąpić do FIAP o Patronat, należy przesłać drogą e-mailową akt nadania patronatu FRP, oraz regulamin konkursu (  w języku polskim i angielskim, do Oficera Łącznikowego FIAP, Doroty Kycia, który udzieli dalszych instrukcji oraz wszelkich informacji).

Tekst regulaminu konkursu musi być zgodny z regulaminem Patronatów Fotoklubu RP:

Regulamin Patronatów FIAP 040 2023 PL

 oraz z regulaminem Patronatów FIAP:

https://www.fiap.net/en/services/patronage-service/more

Regulamin konkursu musi brzmieć identycznie w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy wydarzeń fotograficznych, które nie spełniają warunków regulaminu przyznawania Patronatów FIAP, mogą ubiegać się o przyznanie Auspiców FIAP.

Wszystkie aktualne dokumenty FIAP oraz wnioski można pobrać ze strony www.fiap.net     

We wszystkich sprawach związanych z FIAP należy kontaktować się z 

Oficerem Łącznikowym, Dorotą Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP

e-mail: dkycia@poczta.onet.pl

Tel. 660 665 730