POZIOMY AV-EFIAP

Za 016/2017 E:

4.1. Aby uhonorować artystów fotografów, którzy po otrzymaniu wyróżnienia AV-EFIAP, nadal aktywnie uczestniczą w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP i dzięki nowej produkcji artystycznej pomagają promować fotograficzne utwory audio-wizualne, FIAP wprowadził 4 dodatkowe wyróżnienia, Poziomy AV- EFIAP.

4.2 Kandydat do wyróżnienia „Poziomy AV-EFIAP” musi:

a. Być posiadaczem Wyróżnienia AV-EFIAP (lub poprzedniego Wyróżnienia Poziomu AV-EFIAP) przez co najmniej rok, w oparciu o datę dyplomu dla poprzedniego wyróżnienia.

b. Od daty na dyplomie wnioskodawcy o wyróżnienie AV-EFIAP uzyskać w sumie w salonach międzynarodowych pod patronatem FIAP, przynajmniej:

AV-EFIAP/b  20 akceptacji, z  4 różnymi pracami w 3 różnych krajach

AV-EFIAP/s  30 akceptacji, z  5 różnymi pracami w 4 różnych krajach

AV-EFIAP/g  50 akceptacji, z 10 różnymi pracami w 5 różnych krajach

AV-EFIAP/p  80 akceptacji, z 14 różnymi pracami  w 6różnych krajach 
  
 4.3 Kandydat do wyróżnienia „Poziom AV-EFIAP” musi:

a. Złożyć wypełniony wniosek wykorzystujący formularze określone przez FIAP (które można pobrać ze strony internetowej FIAP).

b. Przesłać odpowiednią ilość utworów audiowizualnych, które uzyskały: 

–    AV-EFIAP/b  4 nagrody AV w 3 różnych krajach i na różnych konkursach

  • AV-EFIAP/s 5 nagród  AV w 4 różnych krajach i na różnych konkursach
  • AV-EFIAP/g 6 nagród  AV w 5 różnych krajach i na różnych konkursach
  • AV-EFIAP/p 7 nagród  AV w 6 różnych krajach i na różnych konkursach

Te prace AV muszą różnić się od prac nadesłanych dla innych tytułów. Salony objazdowe Circuit  uważa się za jeden salon.

4.4 Każdego roku można aplikować tylko o jeden poziom AV-EFIAP.

Tytuły te muszą być osiągane w następującej kolejności: Brąz, Srebro, Złoto i Platyna.

4.5 Tytuły „Poziomy AV-EFIAP” i „AV-MFIAP” kumulują się. Autor, który posiada te dwa wyróżnienia, może używać inicjałów obu wyróżnień po swoim nazwisku.

4.6 Należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

a. Wysłać wypełniony dokument (strony A, B i C), a także pliki cyfrowe utworów przez „WeTransfer” do Serwisu Wyróżnień FIAP (fiapdistinctions@gmail.com).

b. Wysłać pocztą papierową kopię strony A (podpisaną przez osobę odpowiedzialną w federacji) i strony B (podpisaną przez kandydata) do Serwisu Wyróżnień FIAP.

c. Opłatę należy wnieść do Skarbnika FIAP.

4.7 Po przyznaniu Poziomu AV-EFIAP kandydat otrzyma dyplom i odznakę z czerwoną emalią oraz literami AV z charakterystycznym dodatkiem dla każdego poziomu: kolor brązowy dla AV-EFIAP / b, srebrny kolor dla AV-EFIAP / s, kolor złoty dla AV-EFIAP / g i czarny-platyna dla AV-EFIAP / s.

(tłumaczenie Dorota Kycia)