PRZYJMOWANIE

TRYB PRZYJMOWANIA członków rzeczywistych, nadzwyczajnych i zbiorowych

Kandydaci na członków RZECZYWISTYCH /aktualizacja: 16.11.2022/

Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem składają:

  • ankietę członkowską: word lub pdf
  • dwa zdjęcia do legitymacji (dodatkowo w wersji cyfrowej)
  • opis dotychczasowego dorobku twórczego (cv artystyczne): wzór 
  • portfolio, które powinno zawierać dwa zestawy 10-15 prac w formacie 20×30 cm (rozmiar zalecany) do wglądu Kapituły
  • nośnik elektroniczny w formie pendriva zawierający:

opis dorobku twórczego oraz reprodukcje fotografii zawartych w portfolio (każde zdjęcie powinno być w osobnym pliku w formacie JPG: dłuższy bok w rozmiarze 1920pix, rozdzielczość 72dpi, przestrzeń kolorów sRGB, opisany imieniem, nazwiskiem i tytułem fotografii)

Dokumenty powinny być złożone w wersji drukowanej w siedzibie:

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

ul. Noakowskiego 10 m.54

00-666 Warszawa

 

Konsultacji w sprawie portfolio przed złożeniem dokumentów można dokonać drogą elektroniczną:

Kapituła zbiera się dwa razy w roku. Na wniosek Zarządu, po obradach Kapituły kandydaci spełniający wyżej wymienione warunki zostają przyjęci na członka rzeczywistego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i otrzymają tytuł: artysty fotografa (fotografika) w skrócie „AFRP”.

Informacja ta zostanie opublikowana w ciągu 2 tygodni od daty obrad Kapituły na stronie internetowej. Następnie zostaną poinformowani drogą mailową o nadaniu numeru członkowskiego, wydaniu legitymacji i dokonania innych formalności.

W przypadku ujemnej oceny kandydata Kapituła określa sposób ponownego ubiegania się o członkostwo Fotoklubie RP.

Portfolio, po obradach Kapituły, można odebrać wyłącznie osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z członkami kapituły.

 

Kandydaci na członków NADZWYCZAJNYCH

Członkiem nadzwyczajnym może być każdy miłośnik fotografii.

Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem składają:

  • ankietę członkowską: word pdf
  • dwa zdjęcia do legitymacji (dodatkowo w wersji cyfrowej)

 

Kandydaci na członków ZBIOROWYCH

Zgodnie ze statutem Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, członkiem zbiorowym Fotoklubu RP może zostać każde stowarzyszenie fotograficzne (klub, grupa fotograficzna), które posiada osobowość prawną lub działa przy instytucji, która go reprezentuje (np. Dom Kultury). Zarząd Krajowy Fotoklubu RP zaprasza stowarzyszenia spełniające powyższe warunki, do przystąpienia do Fotoklubu RP jako członka zbiorowego. Kandydaci po zapoznaniu się ze statutem, składają: ankietę członkowską [wersja pdf] [wersja doc]

Składka członkowska dla członków zbiorowych wynosi 150.00 zł za jeden rok. (Składki od członków rzeczywistych i nadzwyczajnych od 01.01.2015 r. w powinny wpływać do Fotoklubu RP w Warszawie). Składka roczna może zostać obniżona. Pisemne wnioski rozpatruje Zarząd.

Kompletne wnioski należy składać w siedzibie stowarzyszenia.