Przyjmwanie2

Kapituła FRP pracuje nad przygotowaniem trybu przyjmowania nowych członków. Niebawem opublikujemy te informacje.

Aktualizowano 25 sierpnia, 2021