TYTUŁY AV – arch

TYTUŁY FIAP (audio-wizualne)

NOWE zasady obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku
stare zasady obowiązujące w latach 2002-2010 [»]

 

 

UWAGA!

Formularze wniosków o przyznanie tytułów FIAP zostały przetłumaczone na język polski. Jednak w dalszym ciągu wymagane jest wypełnienie danych w języku angielskim lub francuskim. Formularze można pobrać ze strony FIAP: =>http://www.fiap.net/docs_distinctions.php–>

[tłumaczenie formularzy: 
Dorota Kycia – Oficer Łącznikowy FIAP]
FIAP PHOTOGRAPHER’S LIFE CARD

Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €, które należy przesłać na konto FIAP oraz 150 PLN, które należy przesłać na konto Fotoklubu RP.
W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
We wnioskach o odznaczenia, na stronie “A” formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

[tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]
W celu uhonorowania wybitnych osób znanych w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

Dla artystów uprawiających twórczość audio-wizualną:Artysta FIAP / Audio-VisualAV-AFIAPExcellence FIAP / Audio-VisualAV-EFIAPFIAP Master / Audio-VisualAV-MFIAP
Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:Excellence FIAP for Services RenderedESFIAPHonorary Excellence FIAPHonEFIAP

Tylko krajowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP.
Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP. Oficjalny przedstawiciel krajowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Wszystkie wnioski muszą być zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i muszą być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


 Tytuł Artysta FIAP / Audio-Visual (AV-AFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 Tytuł Excellence FIAP / Audio-Visual (AV-EFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 Tytuł FIAP Master / Audio-Visual (AV-MFIAP)  [ ROZWIŃ ]


[tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
[opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]
WAŻNE INFORMACJEJeżeli dwóch autorów współpracowało w realizacji sekwencji audio-wideo, punkty przyznanych akceptacji zostaną podzielone między dwóch autorów (współpraca więcej niż dwóch autorów nie jest akceptowana).

Jeżeli wniosek o przyznanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi czekać co najmniej rok przed złożeniem nowego wniosku. Kandydat musi wysłać aktualizację dokumentacji oraz, w razie potrzeby, inne prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za wniosek.

Ponieważ FIAP jest federacją fotograficzną, wszystkie sekwencje audio-wizualne wykonane w celu uzyskania tytułów FIAP, muszą dawać niepodważalne dowody fotograficznych kompetencji osoby ubiegającej się o tytuł. To kryterium będzie oceniane przez Audio-Visual Service.

Każda płyta CD wysłana do FIAP, musi być opisana.
– Imię, nazwisko i adres autora
– Tytuł pracy i rok realizacji
Wszystkie te dane muszą być napisane bardzo czytelnie.

Bez względu na to, czy tytuł FIAP zostanie przyznany czy nie, przesłane prace stają się własnością FIAP. Staną się one częścią dziedzictwa artystycznego FIAP i mogą być wykorzystane do utworzenia kolekcji.[tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
[opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]
NIEKTÓRE DEFINICJE

Międzynarodowa impreza pod patronatem FIAP:
każda audio-wizualna impreza organizowana we współpracy i zgodnie z zasadami regulaminu “Patronat FIAP” oraz “Uzupełnienia do imprez Audio-wizualnych” i ma przyznany patronat przez FIAP Patronage Service.

Audio-Visual Service:
serwis wyznaczony przez FIAP Directory Board

Sekwencja audio-wizualna (sekwencja AV lub diaporama):
seria statycznych cyfrowych obrazów, przygotowanych do projekcji (poprzez komputer, rzutnik multimedialny i nagłośnienie) w z góry ustalonej kolejności wraz z muzyką, tekstem i/lub dźwiękiem oraz efektami przenikań.

Karta identyfikacyjna:
zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne potrzebne do pokazu sekwencji (standardowy formularz z Audio-Visual Service).

Akceptacja:
każdy audio-wizualna sekwencja, która została wybrane do włączenia do publicznej prezentacji i potwierdzona przez jury imprezy

[tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
[opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]
O przyznanie tytułów FIAP
należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
:

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Mokotowska 9
00-640 Warszawa

Wszelkich informacji udziela:
Oficer łącznikowy FIAP – Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl