VI PRZEGLĄD FOTOGRAFII ZAMOJSKIEJ

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ
I FOTOKLUBU RP – STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW

VI Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.


VI Przegląd odbywa się pod hasłem „Fotografia łączy” i nie jest ograniczony tematycznie.  Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamojszczyzny.
Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną Grupę Twórczą działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.
   Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia.

   Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący.
 2. Osoby niepełnoletnie są dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone
  w 1 zestaw.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.pl
  Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG. Plik powinien być przygotowany do druku w formacie 30 x 45 cm. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB i rozdzielczość 300 DPI. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.
 6. Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: – jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie (należy przesłać skan oświadczenia) również dla celów określonych w regulaminie Konkursu.

Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1000, 1669) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne publikacje i przejęcie do archiwum ZDK zdjęć zaakceptowanych na wystawę oraz prezentowania ich na innych wystawach i w celach promocyjnych Przeglądów Fotografii Zamojskiej.

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe.

 Wszyscy autorzy prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa  i katalog wystawy VI Przeglądu Fotografii Zamojskiej.

 1. Terminy:
  – termin nadsyłania prac 31.03.2020
  – termin wystawy 13.05.2020, godz. 17.00 Książnica Zamojska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.