Zarząd Fotoklubu RP obradował

Zarząd na ostatnim spotkaniu podjął szereg decyzji dotyczących funkcjonowania Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Mieczysław Cybulski wysłuchał propozycje zgłaszane przez poszczególnych członków zarządu. Ustalono, że wiceprezes Marcin Kwarta jest rzecznikiem prasowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, jak również, odpowiada za działanie biura prasowego zbierającego i umieszczającego informacje na stronie internetowej oraz profilu FB.

Ponadto jest odpowiedzialny za współpracę międzynarodową oraz koordynowanie Zjazdu Fotografów Europy. W jego kompetencjach leży również współpraca z członkami zbiorowymi. Jak ustalono wiceprezes Marcin Kwarta, jest również odpowiedzialny za organizowanie plenerów integracyjnych a także poszukiwanie sponsorów strategicznych. Wraz z Wiceprezesem Waldemarem Siatka zajmuje się inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z 25 leciem FRP.

Do kompetencji wiceprezesa Waldemara Siatka należy koordynowanie powstających grup twórczych w Polsce. Jego zadaniem jest również prowadzenie pod własnym kierownictwem wzorcowej grupy twórczej. Zajmuje się również organizacją wystaw.

Małgorzata Dołowska została powołana na funkcję skarbnika i nadzoruje gospodarkę finansową stowarzyszenia. Koordynuje nadawanie patronatów i rekomendacji FIAP. Odpowiedzialna została również za nadzór nad medalami konkursowymi, certyfikatami, dyplomami. Wchodzi w skład biura prasowego, zajmując się stroną internetową.

Grzegorz Strojny został powołany na stanowisko sekretarza. Do jego obowiązków należy korespondencja pomiędzy Fotoklubem a jego członkami. Nadzorowanie wydawania wkładek do legitymacji. Jest odpowiedzialny za protokołowanie posiedzeń zarządu, jak również za dokumenty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zajmuje się dyżurem w sekretariacie oraz obsługa techniczną spotkań autorskich.

Tomasz Sobczak jako członek zarządu wchodzi w skład biura prasowego i jest jego redaktorem naczelnym, podlega pod rzecznika prasowego FRP, obsługuje stronę internetową stowarzyszenia i portal FB. Do jego kompetencji należy również gromadzenie dokumentacji fotograficznej z działań FRP w kraju. Z ramienia zarządu wspiera działania oficera łącznikowego FIAP, Doroty Kycia.

Mirosław Chmiel jako członek zarządu odpowiedzialny jest za rekrutację i prezentację prac kandydatów na członków nadzwyczajnych organizowanie plenerów szkoleniowych. Dodatkowym obszarem jest propagowanie tematyki „Fotografii Ojczystej”.

Grzegorz Pawlak – członek zarządu odpowiedzialny jest za uzupełnianie/weryfikację danych dokumentacji dotyczących członków FRP.

Barbara Polakowska jest członkiem zarządu wpierającym działania zarządu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców.

Na posiedzeniu zarządu podjęto uchwałę dotycząca zaprojektowania i produkcji medali okolicznościowych związanych z 25 FRP, medale będą wręczane członkom na przełomie wrzesień/październik podczas wystawy jubileuszowej. Regulamin przyznawania medali będzie opublikowany w późniejszym terminie.

Podjęto decyzję o przygotowaniu wystawy jubileuszowej „Miniatury” podczas otwarcia, której zaplanowano wręczanie jubileuszowych medali. Wystawa prezentowana będzie w Warszawie (miejsce zostanie podane niezwłocznie po potwierdzeniu). Do wystawy zostaną dopuszczeni członkowie FRP z opłaconymi składkami członkowskimi po spełnieniu warunków regulaminu (w opracowaniu).

Dodatkowym działaniem związanym z obchodami 25-lecia Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacja centralnego międzynarodowego pleneru fotograficznego „Natura i Krajobraz” w Powiecie Radomszczańskim w dniach 11-14.06.2020, możliwość przyjazdu 10 czerwca, organizator Marcin Kwarta.

Planowane plenery:

W dniach 14-17 05. 2020 Plener Lasy Tomaszów organizator Mirosław Chmiel

W dniach 24-27 09.2020 w ramach obchodów 25- lecia FRP plener SOBIEPAN organizator Waldemar Siatka

W dniach 8-11 10 2020 plener fotograficzny „Kurpie” organizator OTF

Zachęcamy także członków FRP do nadsyłania aktualnych notatek o sobie celem uzupełnienie własnej informacji na stronie WWW Fotoklubu. 

W imieniu zarządu: wiceprezes Marcin Kwarta marcin.kwartaafrp@gmail.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.