KONKURS FOTOGRAFICZNY FIAP “ZOSTAJEMY W DOMU”

Covid-19 poważnie atakuje zdrowie publiczne. Granice są zamykane, rządy proszą ludzi, żeby pozostali w domu, aby zapobiec ekspansji wirusa. Jest to niewątpliwie nieznana nam dotychczas sytuacja, która ma wiele skutków społecznych. Chociaż pozostanie w domu przez dzień lub dwa wydaje się latwe, może jednak stać się trudne, jeśli więcej osób będzie musiało pozostać w domu przez kilka tygodni lub dłużej. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich okoliczności i nawet ignorujemy zalecenia, jak spędzać nasz „wolny” czas.

FIAP aktywnie uczestniczy w kampanii „Zostajemy w domu”. Z tego powodu FIAP ogłasza międzynarodowy konkurs fotograficzny otwarty dla wszystkich fotografów na całym świecie; konkurs obejmuje zdjęcia wykonane w domu, w tym trudnym dla nas czasie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zamiast tego za każdego fotografa biorącego udział w tym specjalnym konkursie, FIAP przekaże pewną sumę pieniędzy światowej organizacji specjalizującej się w walce z koronawirusem (według zaleceń – Światowej Organizacji Zdrowia).

Zasady tego konkursu są następujące:
1) Brak opłat za udział
2) Jedna (mieszana) sekcja z fotografiami cyfrowymi w kolorze i czarno-białymi
3) Dowolny temat, pod warunkiem, że zdjęcia zostaną wykonane w miejscu, w którym fotografowie się znajdują po 15 marca 2020 r.
4) Każdy fotograf może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia. Pliki cyfrowe muszą być w formacie JPEG, 8 bitów, RGB, z dłuższym bokiem 1920 pikseli, 300 dpi. Rozmiar każdego pliku nie powinien przekraczać 4 MB.
5) Każde zdjęcie musi mieć unikalny tytuł. Sformułowania takie jak „Bez tytułu” są niedopuszczalne nawet jako część tytułu zdjęcia, podobnie jak nazwy plików przechwyconych bezpośrednio z aparatu. Zdjęcia ze znakami wodnymi nie są akceptowane.
6) Fotografie można przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. (zmiana terminu na 31 maja 2020).
7) Obrady jurorów: 8 maja 2020 r.
Fotografie będą oceniane przez Radę Dyrektorów FIAP. Zgłoszenie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zgodne z Regulaminem Konkursu.
8) Wyniki: 13 maja 2020 r.
Każdy uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną kartę zgłoszenia z wynikami przesłanych zdjęć. Wszystkie wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.
9) FIAP opracuje katalog PDF do pobrania z Internetu.
FIAP może również rozważyć opublikowanie fotoksiążki, dla upamiętnienia tego trudnego dla zdrowia publicznego okresu na całym świecie, jeśli przesłane zdjęcia zostaną uznane za odpowiednie. W takim przypadku autorzy mogą zostać poproszeni o przesłanie swoich plików w wyższej rozdzielczości.
10) FIAP przyzna 10 nagród specjalnych. Nagroda główna obejmuje opłatę za uczestnictwo (dla jednej osoby, nie wliczając kosztów transportu) w następnym Foto Spotkaniu FIAP.
11) Konkurs odbywa się pod Auspicjami FIAP, a nie pod Patronatem FIAP. Dlatego udział i nagrody w tym specjalnym konkursie nie kwalifikują się do tytułów artysty FIAP.
12) Zdjęcia należy przesłać na: www.fiap-westayhome.net

PRAWA AUTORSKIE – WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII – DANE OSOBOWE

Wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia będą przechowywane w archiwum FIAP. FIAP będzie mieć prawo do wykorzystania tych zdjęć w celach promocyjnych (niehandlowych) z imieniem i nazwiskiem Fotografa, przy czym opłata za prawa autorskie nie zostanie zapłacona właścicielowi fotografii. O ile autor nie wyrazi innej woli, dozwolone jest powielanie prac i ich wykorzystanie zarówno w albumie drukowanym, jak i cyfrowym. Autorzy powinni mieć wszelkie ewentualnie niezbędne zezwolenia dla osób lub gruntów przedstawionych w swoich pracach. Wszelkie spory wynikające z wykorzystania zdjęć (z nazwiskiem Fotografa) w mediach drukowanych lub elektronicznych (sieć, e-maile) w ten sposób będą odpowiedzialnością wyłącznie Uczestnika konkursu. Biorąc udział w konkursie, autorzy lub ich rodzice, opiekunowie prawni dla uczestników w wieku poniżej 18 lat potwierdzają, że posiadają zgodę od każdej z możliwych do zidentyfikowania osób na swoich zdjęciach (a jeśli nie mają ukończonych 18 lat, podpisaną przez ich rodzica lub opiekuna ) kiedykolwiek i gdziekolwiek będzie to wymagane, oraz że mogą dostarczyć kopie tych zgód na żądanie. Przesłane zdjęcia muszą być całkowicie dziełem fotografa. Obrazy złożone z wielu zdjęć są dozwolone pod warunkiem, że wszystkie komponenty obrazu spełniają to wymaganie. Aby uniknąć wątpliwości, zabronione jest korzystanie z obrazów z innego źródła, w tym między innymi z banków obrazów wolnych od opłat oraz z clipart. Modyfikowanie obrazu i generacja komputerowa: obrazy mogą być zmieniane cyfrowo lub w inny sposób przez uczestnika. Obrazy nie mogą być w całości wykonane przy użyciu komputera, a wszystkie elementy fotograficzne muszą być sfotografowane przez uczestnika, który jest właścicielem praw autorskich do wszystkich przesłanych elementow. Poprzez przesłanie zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że jest autorem wszystkich prac (pseudonimy nie są dozwolone) i zezwala FIAP na bezpłatną reprodukcję całości lub części zgłoszonego materiału do publikacji i / lub wyświetlania w mediach związanych z Konkursem. Może to obejmować publikowanie w niskiej rozdzielczości na stronie internetowej. FIAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie praw autorskich. Biorąc udział w konkursie, autorzy, ich rodzice, lub opiekunowie prawni uczestników w wieku poniżej 18 lat wyraźnie wyrażają zgodę na przekazane przez nich dane osobowe, w tym adresy e-mail, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora do celów związanych z jakimikolwiek działaniami FIAP. Przyjmują również do wiadomości i akceptują, że udział w konkursie oznacza, że zdjęcia i listy z nazwiskami autorów mogą być publiczne i ogłaszane na stronach internetowych oraz w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook. Te zasady i przepisy obowiązują po przesłaniu zdjęcia uczestnika do tego konkursu. Uważa się, że biorąc udział w tym konkursie, uczestnik przeczytał i zaakceptował wszystkie zasady konkursu. Uczestnicy nie mają prawa do sprzeciwu wobec jakichkolwiek zasad po wzięciu udziału w tym konkursie. Biorąc udział w konkursie, autorzy lub ich rodzice lub opiekunowie prawni autorów, którzy mają poniżej 18 lat oświadczają i potwierdzają, że ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za dowolne z przesłanych zdjęć, oraz że zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić bezpieczeństwo FIAP od jakiejkolwiek i wszelkiej odpowiedzialności stron trzecich za wszelkie narażenia, straty, roszczenia, działania, żądania lub szkody wszelkiego rodzaju, wynikające z lub w związku z tym konkursem, w tym, bez ograniczeń, wszelkie roszczenia stron trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub naruszenia praw osobistych lub zniesławienia lub prawa do prywatności i / lub reklamy.

[tlumaczenie Dorota Kycia]

Ten wpis został opublikowany w kategorii FIAP i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.