Zmarł Mieczysław Cybulski – Prezes FRP

28 kwietnia 2021 zmarł nasz Prezes! O uroczystościach pogrzebowych będziemy informowali niebawem.

 

Urodzony w 1933 roku w Oktawinie. Zmarł 28 kwietnia 2021 w Warszawie.

Był założycielem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, w którym od jego powstania (1995) pełni funkcję Prezesa Zarządu i Sekretarza Kapituły Stowarzyszenia. Był założycielem (1990) i Prezesem Fundacji “Fotografia dla Przyszłości”.

Był członkiem rzeczywistym i honorowym ZPAF, w którym pełnił przez 12 lat funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego, z którego wystąpił na znak protestu, gdy grupa interesu rozpoczęła uprawiać partykularyzm.

Mieczysław Cybulski działalność fotograficzną rozpoczął w roku 1953 w Polskim Towarzystwie Fotograficznym w Warszawie. Był uczniem artystów fotografików i teoretyków sztuki fotograficznej: Mariana Szulca, Witolda Dederki, Jana Sunderlanda, Zbigniewa Dłubaka. W roku 1970 r. otrzymał dyplom wyższego wykształcenia w dziedzinie filmu i fotografii. Był operatorem filmowym, fotografikiem i rzeczoznawcą do spraw fotografii, powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki.

Był organizatorem różnych form szkolenia fotograficznego m.in. Studium Form Fotograficznych, Wyższego Studium Fotografii MKiSz Foto-interpretacje.
Był założycielem grupy twórczej “FAKT”, autorem znanych działań i akcji poza galeryjnych m.in. “Polskie dziewczyny”, “Portret dla Ewy”, “Spojrzenie dziecka”, “Koncerty”, “Odkrywanie”, “Portret Warszawiaków”, “Jeden dzień Warszawy”, “Portret Warszawianki”, “Fotografia dla Przyszłości”, “Jeden dzień z życia Warszawy”, “Portret Rodzinny Warszawiaków” i inne. Brał udział w wielu wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Ma również na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych m.in.: “Barwografia l”, “Zbliżenia”, “Barwa i obraz”, “Perspektywa widzenia”, “Warszawki Wrzesień”, “Plamy błękitu cz. l”. Był także autorem wystaw fotograficznych na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych eksponowanych w wielu krajach świata.
Jego prace znajdują się zbiorach muzealnych w kraju, za granicą.

Był inicjatorem powołania przez Ministra Kultury i Sztuki Wyższego Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce. Był wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych, Studium Form Fotograficznych i Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania. Był Jurorem konkursów fotograficznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Za swoją twórczą pracę otrzymał tytuł Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP).

Za działalność twórczą, pedagogiczną i organizacyjną otrzymał wyróżnienia i odznaczenia państwowe.

Kapituła Fotoklubu RP nadała Mieczysławowi Cybulskiemu godność członka honorowego – zasłużonego dla fotografii polskiej.

Nie ma dziedziny w sztuce fotograficznej, w której nie pogłębiałby swoich umiejętności. Wykonuje swoje prace we wszystkich technikach fotograficznych, szczególnie interesują go techniki specjalne, holografia, a tematy to akt, portret w krajobrazie, krajobraz i inne.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami wojennymi za czynny udział w Narodowych Siłach Zbrojnych, i Polskiej Organizacji Podziemnej “Wyzwolenie” w latach 1946 – 1955.

Otrzymane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niezłomnych, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Medal za Wolność i Niepodległość, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż Walki o Niepodległość, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, złota i srebrna odznaka honorowa Za Zasługi dla Warszawy, Zasłużony Działacz Kultury.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.