VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna”


Zapraszamy do udziału w konkursie:
VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Polska jest piękna”
15 sierpień – 30 września 2022 roku.

Celem konkursu jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej. Temat można interpretować szeroko: pejzaż wiejski i miejski, atrakcje przyrodnicze
i zabytki, ludzie  oraz interesujące wydarzenia.

ORGANIZATORZY

 • „Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego
 • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
 • Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

Patronat honorowy – starosta pszczyński, pani Barbara Bandoła

Patronat artystyczny – Fotoklub RP

WARUNKI UCZESTNICTWA    

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
 2. Każdy autor może przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 5 prac (może być 1 cykl) na adres:

konkursojczysta@gmail.com

 1. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi:
 • zapisane jako JPEG,
 • rozdzielczość 300dpi,
 • dłuższy bok 42cm.
 1. Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany w następującym formacie:

Nazwisko i imię autora _numer kolejny zdjęcia_miejscowość wykonania zdjęcia

 W tym samym mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.

 1. W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe autora:

 imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy

 1. Udział w konkursie jest płatny, opłata wynosi 40zł.
 2. Opłatę należy przesłać na konto:

„Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego:

PKO BP Oddział I w Czechowicach-Dziedzicach

45 1020 1390 0000 6902 0545 6811

 1. Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.
 2. Przesłanie zdjęcia bez wniesienia opłaty skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
 3. Wniesienie opłaty za udział w Konkursie bez wysłania zdjęć, skutkuje wykluczeniem uczestnika
  z Konkursu. Organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty.
 4. Zdjęcia nadesłane po terminie oznaczonym w Terminarzu nie będą brane pod uwagę przez Jury. Wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Decyduje data i godzina z nagłówka maila.
 5. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Organizatora w celach reklamowych
  w publikacjach związanych z konkursem (media drukowane i elektroniczne) oraz na publikację nazwiska autora fotografii.
 7. Prace należy przesłać mailowo na adres: konkursojczysta@gmail.com
 8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

  PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

 1. 1. Jury:

Kazimierz Jastrzembski AFRP  – przewodniczący

Jerzy Niedziela AFRP 

Lucyna Romańska AFRP

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w katalogu wystawy oraz
  w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie.
 2. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.
 3. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

TERMINARZ      

 1. Nadsyłanie prac mailowo do 30 września (piątek) 2022 r. do godz. 24.oo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o jego wynikach – do 9 października 2022r.

Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie stowarzyszenia „Przeciw Nicości”

https://przeciwnicosci.pl

 1. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 5 listopada 2022 w holu uzdrowiska
  w Goczałkowicach-Zdroju.
  Jeśli nastąpią nadzwyczajne okoliczności takie jak zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, nagrody zostaną przesłane pocztą do końca listopada 2022.
 2. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie www.przeciwnicosci.pl oraz na Facebooku

Kontakt:

Kazimierz Jastrzembski macro18@wp.pl  tel. +48 510 723 716

Lucyna Romańska missluta@gmail.com tel. +48 602 654 560

 Nagrody:

I miejsce:  Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1000 zł nagroda ufundowana przez  Stowarzyszenie Fotograficzne „Przeciw Nicości” (+ album konkursowy) –  łączna wartość 1100 zł

II  miejsce:  Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz bon o wartości 500zł do wykorzystanie na noclegi
w Krakowie ufundowany przez Square Apartments  + kupony o wartości 100 zł do Filthy Fried Food  
w Krakowie (+ album konkursowy) łączna wartość 700zł

 III miejsce: Brązowy medal Fotoklubu RP oraz pobyt w apartamencie  Arthouse w Łodzi (dwa noclegi dla dwóch osób – 400zł (+ album konkursowy) łączna wartość 500 zł

 Wyróżnienia:

 • Nagroda FOTONET-u – usługa fotograficzna – wartość nagrody – 500zł
 • Akwarele Romualda Romańczyka – ufundowana przez autora – wartość nagrody  400zł
 • Nagroda Dyrektora GOK w Goczałkowicach-Zdroju – bon o wartości 300zł
 • Nagroda firmy „Grunt” – palarnia kawy – wartość nagrody 300zł
 • Pobyt w „Willi Zamek” w Lanckoronie – 2noclegi dla dwóch osób – wartość nagrody 240zł
 • Nagroda firmy Halisek – sklep ze zdrową zywnością – wartość nagrody 200zł
 • Foto-S Gliwice – usługa fotograficzna – 150zł
 • Nagroda firmy Spox Sox – bon prezentowy o wartości 100zł
 • 5 nagród rzeczowych – zestawy kosmetyków każdy o wartości 75zł ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Każdy  wyróżniony autor otrzyma dyplom i album z nagrodzonymi pracami o wartości 100 zł.

Część autorów zostanie uhonorowana umieszczeniem ich zdjęć w  albumie konkursowym (album w wersji drukowanej nie będzie im dostarczony). Wyróżnieni w ten sposób autorzy otrzymają dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród lub pocztą elektroniczną. Album także będzie udostępniony na stronie www.przeciwnicosci.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.