VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna”

nadsyłanie prac do 6 października 2023 roku.
Celem konkursu jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej. Temat można interpretować szeroko: pejzaż wiejski i miejski, atrakcje przyrodnicze i zabytki, ludzie oraz interesujące wydarzenia.

ORGANIZATORZY

 • „Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego
 • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
 • Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

Patronat honorowy – starosta pszczyński, pani Barbara Bandoła

Patronat artystyczny – Fotoklub RP

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Fotograficznego „Przeciw Nicości”.
 3. Każdy autor może przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 5 prac (może być 1 cykl składający się z 3 do 5prac) na adres:

konkursojczysta@gmail.com

 

 1. Prace nie mogą być wygenerowane przez aplikację AI
 2. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymogi:
 • zapisane jako JPEG,
 • rozdzielczość 300dpi,
 • dłuższy bok 42cm.
 1. Każdy wysłany plik zdjęciowy winien być opisany w następującym formacie:

Nazwisko i imię autora _numer kolejny zdjęcia_miejscowość wykonania zdjęcia

W tym samym mailu należy przesłać dowód wpłaty za uczestnictwo w konkursie.

 1. W treści maila powinny znaleźć się dane kontaktowe autora:

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy

 1. Udział w konkursie jest płatny, opłata wynosi 40zł.
 2. Opłatę należy przesłać na konto:

„Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego:

PKO BP Oddział I w Czechowicach-Dziedzicach

45 1020 1390 0000 6902 0545 6811

 

 1. Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.
 2. Przesłanie zdjęcia bez wniesienia opłaty skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu.
 3. Wniesienie opłaty za udział w Konkursie bez wysłania zdjęć, skutkuje wykluczeniem uczestnika z Konkursu. Organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty.
 4. Zdjęcia nadesłane po terminie oznaczonym w terminarzu nie będą brane pod uwagę przez Jury. Wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi. Decyduje data i godzina z nagłówka maila.
 5. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie, potwierdza jednocześnie, że jest ich autorem.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego, niekomercyjnego wykorzystania przez Organizatora w celach reklamowych w publikacjach związanych z konkursem (media drukowane i elektroniczne) oraz na publikację nazwiska autora fotografii.
 7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

 1. 1. Jury:

Kazimierz Jastrzembski AFRP – przewodniczący

Josef Fridrich AFRP Jerzy Niedziela AFRP Lucyna Romańska AFRP

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć w katalogu wystawy oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji o konkursie.
 2. Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków regulaminu.
 3. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

 

TERMINARZ

 1. Nadsyłanie prac mailowo do 6 października (piątek) 2023 r. do godz. 24.oo.
 2. Rozstrzygnięcie i powiadomienie uczestników o jego wynikach – do 16 października 2023r.

Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie stowarzyszenia „Przeciw Nicości”

https://przeciwnicosci.pl

 1. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 4 listopada 2023 w holu uzdrowiska
  w Goczałkowicach-Zdroju o godz.16.00.
 2. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie www.przeciwnicosci.pl oraz na Facebooku
  Kontakt:

Kazimierz Jastrzembski macro18@wp.pl tel. +48 510 723 716

Lucyna Romańska missluta@gmail.com tel. +48 602 654 560

 

Nagrody:

I miejsce: Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1000 zł nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Przeciw Nicości” (+ album konkursowy) – łączna wartość 1100 zł

II miejsce: Srebrny medal Fotoklubu RP – nagroda ufundowana przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój – pobyt dla dwóch osób (jeden nocleg – solankowe SPA) – 460zł oraz nagroda Stowarzyszenia – wystawa autorska w Galerii „Weranda” w sezonie 2024 (przygotowanie wernisażu, druk plakatów, promocja w mediach – 400zł) (+album konkursowy) – łączna wartość – 960zł

III miejsce: Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz bon o wartości 500zł do wykorzystanie na noclegi w Krakowie ufundowany przez Square Apartments + kupony o wartości 100 zł do Filthy Fried Food w Krakowie (+ album konkursowy) łączna wartość 700zł

 

Wyróżnienia:

 • Pobyt w apartamencie Arthouse w Łodzi (dwa noclegi dla dwóch osób – 500zł
 • Nagroda FOTONET-u Tychy – usługa fotograficzna – wartość nagrody – 500zł
 • Akwarele Romualda Romańczyka – ufundowana przez autora – wartość nagrody 400zł
 • Nagroda Dyrektora GOK w Goczałkowicach-Zdroju – bon o wartości 300zł
 • Nagroda firmy „Grunt” – palarnia kawy – wartość nagrody 300zł
 • Pobyt w „Willi Zamek” w Lanckoronie – 2noclegi dla dwóch osób – wartość nagrody 280zł
 • Nagroda firmy Halisek – sklep ze zdrową żywnością – wartość nagrody 250zł
 • Nagroda firmy „Pasieka Pastucha” – wartość nagrody 200zł
 • FG Studio Grzegorz Kopeć – usługa fotograficzna – 200 zł
 • Nagroda firmy Spox Sox – bon prezentowy o wartości 150zł
 • Foto-S Gliwice – usługa fotograficzna – 150zł
 • 5 nagród rzeczowych – zestawy kosmetyków o wartości 75zł ufundowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Każdy wyróżniony autor otrzyma dyplom i album z nagrodzonymi pracami o wartości 100 zł.

 Część autorów zostanie uhonorowana umieszczeniem ich zdjęć na wystawie oraz w albumie konkursowym (album w wersji drukowanej nie będzie im dostarczony). Wyróżnieni w ten sposób autorzy otrzymają dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród lub pocztą elektroniczną. Album także będzie udostępniony na stronie www.przeciwnicosci.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.