Jan Gomoła odznaczony medalem za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej

W dniu 6 września 2023 podczas trzeciej edycji festiwalu Tarnowianie organizowane przez Centrum Sztuki Mościce Pan Jan Gomoła odebrał z rąk Sekretarza Fotoklubu RP Tomasza Sobczaka medal za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej. Odznaczenie to zostało nadane decyzją Kapituły Fotoklubu RP w dniu 29 października 2022 roku.

Poniżej cytujemy biografię Pana Gomoły zamieszczoną w jubileuszowym katalogu Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, wydanym na świętowaną w 2022 roku rocznicę 90-lecia istnienia.

„Jan Gomoła
Urodził się̨ 4 września 1945 roku w Krakowie. W 1963 roku zdał maturę̨ w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1970 roku ukończył studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i otrzymał tytuł magistra techniki. Napisał i obronił pracę magisterską z dziedziny geometrii wykreślnej i w latach 1970–1976 pracował jako asystent w Zakładzie Geometrii Wykreślnej na Politechnice Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Polańskiego. W latach 1976–2013 pracował w Pałacu Młodzieży w Tarnowie jako nauczyciel instruktor fotografii. Ponadto uczył fotografii w MDK w Rzeszowie, a w Tarnowie w II Studium Nauczycielskim, w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego i w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.

Fotografii uczył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowie pod kierunkiem Andrzeja Rudnika, a następnie w ramach studiów w WSP w Rzeszowie, u wykładowców mgr. Zdzisława Postępskiego (AFIAP, ZPAF) i mgr. Jerzego Żaka (ZPAF). W latach 1967–1982 był członkiem i działaczem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego i uczestniczył w jego działalności szkoleniowej. W 1976 roku był jednym z inicjatorów powstania Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1977 jego członkiem i działaczem, pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa. Od roku 2008 jest członkiem honorowym TTF. Był uczestnikiem Seminariów Fotograficznych w Uniejowie. W roku 1984 uzyskał uprawnienia instruktora fotografii najwyższej kategorii. W latach 1986–88 był przewodniczącym klubu instruktorów fotografii przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie. Uczestniczył w kilkudziesięciu konkursach fotograficznych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując wyróżnienia, nagrody i medale. Zorganizował 6 wystaw indywidualnych. Za swoją działalność́ otrzymał kilka medali, odznak, dyplomów a także Brązowy Krzyż̇ Zasługi.”

 

Jest to już kolejne odznaczenie nadany Panu Janowi Gomole, poprzednie to:

  • Medal Za Zasługi dla Miasta Tarnowa (1986);
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1989);
  • Medal 150-lecia Fotografii (1989);
  • Srebrna Odznaka Honorowa Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce;
  • Odznaka Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego (1998);
  • Medal „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018) (2018)

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii FRP. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.