Wystawa fotografii – Złożoność bytu – Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba

Zapraszamy do oglądania wystawy pt. “Złożoność bytu” 
Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby.
Wystawa czynna od 05.04. – 12.05.2024 r. 

w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49

ZŁOŻONOŚĆ BYTU – Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba

Medium fotograficzne, to szeroki obszar tworzenia obrazów o różnym charakterze, od fotografii dokumentalnej po eksperymentalna i kreacyjną. Fotografia jest obszarem, w którym mieszczą się nie tylko płaskie formy obrazu, to również obiekty i obrazy ruchome, w których zagadnienia np. ruchu wyznaczają ich sens i obecność. Bogata w warstwie znaczeniowej twórczość Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby, oscyluje wokół fotografii. Artystka ta tworzy kolaże fotograficzne, fotografie, obiekty fotograficzne, instalacje i obrazy ruchome, czyli krótkie filmy. Chcąc określić obszar treści, znaczeń w twórczości Leszczyńskiej-Kaszuby, można dość jednoznacznie powiedzieć, że artystka odnosi się do człowieka, jego natury i złożoności. Artystka głównie analizuje człowieka w kontekście bytu, przeżyć, doświadczeń, przemijania, sięga również po procesy pamięciowe, jakie tkwią w każdym z nas. W swych pracach eksponuje najczęściej własną twarz, która, mimo że jest wizerunkiem współczesnym, ma charakter postaci z przeszłości. Leszczyńska-Kaszuba wykorzystuje do budowania swych prac przedmioty stare, zużyte, zniszczone, po których wyraźnie widać upływ czasu. Naturalne elementy przyrody zestawia z własnymi podobiznami, pokazując nieuchronność przemijania, w jej fotografiach, kolażach i obiektach wyraźnie widać to, co naznaczone jest czasem. Przyglądając się jej pracom w wielu cyklach, wyraźnie widać, że sytuują się one poza obrębem jednoznacznie określonego czasu.. Artystka ta czerpie z teraźniejszości, z której głównie sięga po własną podobiznę w fotograficznych autoportretach, ale wykorzystuje również upływ czasu w postaci zniszczeń, starzenia się, i obumierania części natury. Czerpie także z destrukcji człowieka, który pozostawia po sobie w wielu miejscach odpady i resztki zaśmiecając naturę. Złożoność myśli i przeczuć, jakie zawarte są w pracach Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby, dotyka nie tylko jej egzystencji. Dotyka to złożoności każdego z nas, bo składamy się z wielu warstw emocjonalnych i pamięciowych, w których to, co przeżyliśmy prowadzi nas do procesów auto-poznawczych, czyli do nieustannej wiwisekcji, poprzez którą możemy się poznać i dowiedzieć , kim jesteśmy i jakie mamy relacje ze światem, z naturą, z drugim człowiekiem. Wystawa ,,Złożoność bytu” prezentuje kilka cykli prac fotograficznych Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby. Cykle ,,Rezonans”(2022), ,,Destrukty”(2022) i ,,Biofilia”(2023) układają się w złożony ciąg obrazów fotograficznych, w których autorka łączy teraźniejszość z przeszłością, którą widać poprzez zniszczenia, wybrakowania i upływ czasu. W fotograficznych obiektach, którymi są obrazy jej twarzy zatopione w szklanych naczyniach (słoikach), artystka stara się zatrzymać czas, bowiem obiekty te są przypominają kapsuły i klepsydry, w których upływ czasu mierzyć można tylko poprzez ingerencję i przestawienie przedmiotów. Wystawa w brzezińskim Muzeum Regionalnym prezentuje również krótkie filmy, które można określić jako obrazy ruchome. Prezentują one zbudowane przez autorkę obiekty w ruchu, analizowana jest w nich kinetyka, czyli badanie ruchu, w związku pomiędzy siłami działającymi na przedmiot a jego ruchem. Wystawa Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby stawia widza w zderzeniu czasów i w zawieszeniu czasowym, stawia też pytania o naturę człowieka i jego złożoność i procesy auto-poznawcze, które związane są z tytułową ,,złożonością bytu” każdego z nas.
dr Bartłomiej Jarmoliński / kurator wystawy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nowości, wystawy i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.