Tytuły Fotograficzne FIAP

Fotografowie, którzy należą do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców mogą składać wnioski o wydanie Karty Fotografa FIAP, mogą również ubiegać się o tytuły artystyczne FIAP i tytuły honorowe FIAP.

O tytuły FIAP mogą ubiegać się fotografowie, którzy wcześniej założyli profil na: www.myfiap.net i posiadają Kartę Fotografa FIAP.

Karta Fotografa FIAP

Kartę Fotografa FIAP można założyć na panelu FIAP:

https://www.myfiap.net/user/register/fp

Opłata za wydanie Karty Fotografa FIAP wynosi 50 euro na konto FIAP.

Film instruktażowy „Jak założyć Kartę Fotografa FIAP”:

(https://youtu.be/imghsDi8UiQ)

Karta Fotografa FIAP uprawnia do ubiegania się o tytuły FIAP.

Karta Fotografa FIAP daje możliwość udziału w Kongresie FIAP i w Photomeetingu FIAP. 

Tytuły FIAP

FIAP nadaje tytuły artysty FIAP oraz tytuły honorowe FIAP fotografom, którzy spełniają odpowiednie warunki zapisane w regulaminie nadawania tytułów FIAP. O nadanie tytułu artysty FIAP można aplikować biorąc z sukcesem udział w konkursach pod Patronatem FIAP. Wykaz konkursów FIAP, które otrzymały Patronat FIAP znajduje się na panelu myfiap.net:

 https://www.myfiap.net/patronages

Dla fotografów znanych ze swojego dorobku twórczego FIAP nadaje tytuły:

Artist FIAP AFIAP
Excellence FIAP EFIAP
Excellence FIAP Bronze EFIAP/b
Excellence FIAP Silver EFIAP/s
Excellence FIAP Gold EFIAP/g
Excellence FIAP Platinum EFIAP/p
Excellence FIAP Diamond 1 EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2 EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3 EFIAP/d3
Master FIAP MFIAP

 

Fotografowie, którzy przyczynili się do rozwoju FIAP, mogą ubiegać się o tytuły honorowe FIAP.

Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
Honorary Excellence FIAP HonEFIAP

Wyróżnienie ESFIAP przyznawane jest osobom, które przez długi czas świadczyły wyjątkowe usługi na rzecz FIAP.

Wyróżnienie HonEFIAP jest najwyższym honorem we FIAP jaki może zostać przyznany posiadaczowi tytułu ESFIAP.

Składając wniosek o przyznanie tytułu artysty FIAP należy przesłać do Oficera Łącznikowego:

– potwierdzenie przynależności do Fotoklubu RP (jako członek rzeczywisty, nadzwyczajny, lub zbiorowy)

Informacje jak przystąpić do Fotoklubu RP są dostępne na stronie Fotoklubu RP:

https://fotoklubrp.org/przyjmowanie

– dokładnie wypełniony wniosek (wszystkie rubryki muszą być wypełnione)

– wybrane (zgodnie z zasadami regulaminu) i podpisane (zgodnie z zasadami regulaminu) zdjęcia do kolekcji FIAP

– potwierdzenie wpłat na konto FRP – 100 zł i na konto FIAP – 50 euro

– zdjęcie do nowej legitymacji

Wypełnione wnioski o tytuły FIAP należy składać drogą e-mailową od 1 lipca do 30 sierpnia każdego roku do Oficera Łącznikowego Doroty Kycia.

 Wszystkie aktualne dokumenty FIAP oraz wnioski można pobrać ze strony www.fiap.net     

We wszystkich sprawach związanych z FIAP należy kontaktować się z 

Oficerem Łącznikowym, Dorotą Kycia, EFIAP, ESFIAP, AFRP

e-mail: dkycia@poczta.onet.pl

Tel. 660 665 730

 

Wpłaty na konto FIAP:

FIAP IBAN : AT11 4571 0002 3100 3862 BIC/SWIFT-Code : VOVBAT2B

Volksbank Vorarlberg,  Kaiser Franz Josef Str. 6a AT-6845 Hohenems – Austria

Lub przez PAYPAL: h.gmeiner@fiap.net

 

Wpłaty na konto Fotoklubu RP:

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Ul. Grójecka 75

02-094 Warszawa

79 1020 1055 0000 9102 0015 8642 

 

za DOC 011/2016:

WAŻNE INFORMACJE

  1. Karta Fotografa FIAP

8.1. Każdy kandydat do tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.

Kiedy kandydat będzie występował później o tytuł artysty FIAP, Karta Fotografa FIAP zostanie bezpłatnie zastąpiona  na nową.

Na wniosku o uzyskanie tytułu FIAP, na stronie A  musi być podany numer Karty Fotografa FIAP.

8.2. Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennale pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

8.3. Prace “bez tytułu” nie będą akceptowane przez Serwis Odznaczeń do wniosków o tytuły FIAP.

8.4. Akceptacja serii zdjęć lub obrazów wyświetlanych jest brana pod uwagę jako 1 akceptacja.

8.5. Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP, akceptacje uzyskane na młodzieżowych salonach lub Biennale FIAP mogą stanowić co najwyżej 20% wymaganej liczby akceptacji na salonach pod patronatem FIAP, a pozostałe 80% wymaganych akceptacji na salonach pod patronatem FIAP powinny zostać uzyskane na zwykłych salonach otwartych dla każdego.

8.6. Narodowe federacje mają prawo dodać do tytułów AFIAP i EFIAP narodowe wymagania w rozsądnych granicach. Jeżeli osiągnięta jest wymagana ilość akceptacji, wniosek o uzyskanie tytułu musi być przekazany do FIAP, bez żadnej dodatkowej oceny prac.

8.7 Opłata za rozpatrzenie wniosku: Opłatę za rozpatrzenie wniosku o tytuł AFIAP, EFIAP, poziomy EFIAP, lub MFIAP należy wpłacić do Skarbnika FIAP. Kwota jest ustalana przez Radę Dyrektorów FIAP. Opłata ma pokryć koszty rozpatrzenia wniosku, a jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wysyłki dyplomu i odznaki. Wnioski będą rozpatrywane wyłącznie po otrzymaniu wpłaty przez Skarbnika FIAP.

8.8. Kiedy wniosek o nadanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi poczekać co najmniej rok zanim przedstawi nowy wniosek. Kiedy aplikacja o uzyskanie tytułu MFIAP zostanie odrzucona, kandydat może złożyć następny wniosek po upływie 3 lat. Kandydat musi wysłać zaktualizowaną dokumentację, a jeśli jest taka potrzeba, również nowe prace fotograficzne. W przypadku odrzucenia wniosku, musi on ponownie wnieść opłatę za złożenie nowego wniosku. Tylko 3 razy można wystąpić o nadanie tytułu MFIAP.

8.9. Do wszystkich prac fotograficznych zaprezentowanych przez kandydata do tytułów AFIAP, EFIAP i Poziomów EFIAP należy dołączyć wykaz zawierający akceptacje, medale i dyplomy uzyskane w salonach pod patronatem FIAP. (strona C dokumentacji).

Federacje narodowe mają obowiązek sprawdzenia wszystkich akceptacji.

8.10. Bez względu na to, czy tytuł zostanie nadany, czy nie, prace stają się własnością FIAP. Staną się one częścią artystycznego dziedzictwa FIAP. FIAP zastrzega sobie prawo do użytkowania lub do reprodukcji tych prac na swoją korzyść bez odszkodowania dla autora. Dla przykładu bez ograniczeń FIAP może użyć prac do kolekcji, publikacji, lub fotograficznych wydarzeń pod warunkiem, że imię i nazwisko autora będzie wymienione.

8.11 Fotografie muszą być przesłane jako pliki cyfrowe przez „WeTransfer” o następujących właściwościach: format JPEG, kompresja 10, co najmniej 3600 pikseli w dłuższą stronę.

8.12. Nazwy plików:

UN Kod Federacji FIAP (lub numer ILFIAP ) + podkreślenie + Imię + podkreślenie +  Nazwisko + podkreślenie + Tytuł pracy + .jpg.

Przykład: 616_Jan_Kowalski_Sunrise.jpg

  1. INFORMACJE PRAKTYCZNE

9.1. Formularze wniosków o uzyskanie tytułów FIAP są dostępne na stronie internetowej FIAP : www.fiap.net/docs_distinctions.php, w formacie Excel, który ułatwia pobieranie. Wnioskodawcy mogą  je pobrać przez „ Kopiuj / Wklej ”.

Umożliwi to również pobranie dokumentów bez błędów gdy pliki będą przesyłane drogą elektroniczną.

W tych formularzach federacje mogą zastąpić drugi język swoim językiem krajowym.

9.2. Federacje narodowe są proszone o zgrupowanie wszystkich aplikacji i zaprezentowanie ich FIAP tylko raz w roku. Aplikacje muszą dotrzeć do FIAP najpóźniej trzy miesiące przed terminem, w którym narodowa federacja życzy sobie otrzymać dyplomy i odznaki.

NIEKTÓRE DEFINICJE:

Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP:
każdy salon fotograficzny zorganizowany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach “Patronat FIAP”, któremu został przyznany patronat przez Serwis Patronatu FIAP  (należy podać numer Patronatu na formularzu)

Praca fotograficzna:
Czarno-białe lub kolorowe prace w formie zdjęć,  wyświetlanych obrazów (slajd, plik cyfrowy), lub seria zdjęć lub wyświetlanych obrazów.

Serie zdjęć lub wyświetlanych obrazów:
Seria zdjęć lub wyświetlanych obrazów, do oglądania w ustalonej kolejności i bez żadnych dźwięków, lub seria zdjęć lub wyświetlanych obrazów na jeden temat i tworząca całość.

Akceptacja:
Każda z prac fotograficznych, która została wybrana przez jury salonu w celu włączenia do wystawy lub prezentacji obrazów wyświetlanych lub do katalogu.

Nagroda:
Specjalne uznanie dla fotograficznej pracy przyznane przez jury salonu w formie nagrody, medalu, wyróżnienia i dyplomu.

(opracowanie i tłumaczenie: Dorota Kycia)