Bezpłatny konkurs FIAP “Wildlife only”

Regulamin: 1) Konkurs jest organizowany pod patronatem FIAP w Luksemburgu, który jest oficjalną siedzibą FIAP. W związku z tym udział i nagrody w tym specjalnym konkursie będą kwalifikowały się do wyróżnień FIAP i spełnione zostaną wszystkie warunki  patronatu FIAP DOC018/2017.

2) Udział w tym konkursie jest bezpłatny.

3) Na konkurs można przesyłać kolorowe zdjęcia cyfrowe.

Zdjęcia w dwóch kategoriach:

  1. Zachowania zwierząt

Obrazy muszą przedstawiać interesujące, lub niezwykłe zachowania w świecie zwierząt.

  1. Zwierzę lub zwierzęta w ich otoczeniu.

Obrazy muszą pokazywać związek między zwierzęciem a miejscem, w którym ono żyje.

Zdjęcia muszą być zgodne z definicją dzikiej przyrody FIAP, dołączoną do niniejszego formularza.

4) Każdy fotograf może zgłosić do 4 zdjęć w każdej sekcji. Pliki cyfrowe powinny być w formacie JPEG, 8 bit, RGB, z najdłuższym bokiem 1920 pikseli, 300 dpi. Rozmiar każdego pliku nie powinien przekraczać 4 MB.

5) Każde zdjęcie musi mieć unikalny tytuł. Słowa takie jak „Bez tytułu” nie są akceptowane nawet w części tytułu obrazu, podobnie jak nazwy plików przechwytywania z aparatu. Zdjęcia ze znakami wodnymi nie są akceptowane.

6) Dzień otwarcia konkursu: 1 listopada 2021 i dzień zamknięcia: 1 lutego 2022.

7) Wyniki: 20 lutego 2022,

Zespół Jury :

Marjan Artnak EFIAP/p – Słowenia

Achim Koepf EFIAP/d3 – Niemcy

Pierluigi Rizzato MFIAP EFIAP/d3 – Włochy

Zgłoszenie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zgodne z regulaminem i warunkami konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

8) Ogłoszenie wyników: 15 marca 2022 r. Każdy uczestnik otrzyma mailem biuletyn z wynikami jego zdjęć. Wszystkie wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu.

9) FIAP opublikuje katalog w formacie PDF, który będzie można pobrać z Internetu.

10) W sumie przyznanych zostanie 37 nagród. Najlepszym Autorem będzie uczestnik z największą liczbą akceptacji. W przypadku remisu decyzja będzie nieodwołalna, z  uwzględnieniem przyznanych nagród. Nagrodą będzie zaproszenie na najbliższy Kongres FIAP lub Foto Meeting z opłaconymi kosztami przelotu, transportu i hotelu.

11) Zdjęcia należy wgrać na następującą stronę: https://fiapnature.fotogenius.es/

Wyłącznie przesyłając swoje zdjęcia lub pliki do salonu objętego patronatem FIAP, uczestnik akceptuje bez wyjątku i bez zastrzeżeń, że przesłane zdjęcia mogą zostać zbadane przez FIAP w celu ustalenia, czy są one zgodne z przepisami i definicjami FIAP, nawet jeśli uczestnik jest nie jest członkiem FIAP; że FIAP użyje wszelkich dostępnych środków w tym przedsięwzięciu; że jakakolwiek odmowa współpracy z FIAP lub jakakolwiek odmowa przesłania oryginalnych plików zarejestrowanych przez kamerę lub niedostarczenie wystarczających dowodów będzie sankcjonowana przez FIAP oraz że w przypadku sankcji wynikających z niezgodności z przepisami FIAP, uczestnik zostanie wydany w dowolnej formie przydatnej do poinformowania o naruszeniach.

NAGRODY:

Najlepszy Autor FIAP: zaproszenie na Kongres FIAP lub Spotkanie Fotograficzne (w tym koszty podróży i hotelu)

Złote/Srebrne/Brązowe Medale FIAP, 6 Wyróżnień FIAP (dla każdej sekcji)

Złote/Srebrne/Brązowe Medale FLPA, 6 Wyróżnień FLPA (dla każdej sekcji)

PATRONATY FIAP 2022/085 FLPA 201/22/01

 

KALENDARZ:

Zakończenie konkursu: 1 lutego 2022 r.

Obrady jury: 20 lutego 2022 r.

Powiadomienie o wynikach: 15 marca 2022 r.

Katalog: 15 kwietnia 2022 r.

Wystawa: 24 kwietnia 2022

Rozdanie nagród: 24 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin w wersji oryginalnej: INFO 202_2021_RULES WILDLIFE COMPETITION

Ten wpis został opublikowany w kategorii FIAP i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.