Wystawa fotografii INTROSPEKCJA – Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz
wernisaż 5.01.2023 godz. 18.00
czas trwania wystawy – 05.01.2023 – 28.01.2023

Introspekcja, to obserwacja i analiza własnych stanów psychicznych, własnych myśli i przeżyć, które są subiektywne. Procesem tym jest przyglądanie się sobie i poznawanie samego/ samej siebie. Do tej problematyki odnoszą się fotografie i obiekty fotograficzne Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby. Prezentowane na Jej wystawie indywidualnej ,,Introspekcja” prace, łączy obszar odniesień którym jest zaglądanie do własnego wnętrza oraz obraz fotograficzny w znaczeniu poszerzania granic, jakie określają technikę fotografii. Fotografie Leszczyńskiej-Kaszuby są zarówno kreacją, obrazowaniem samej siebie, jak też są zapisem stanów i przemian, jakim poddana jest autorka i jakie się w niej dokonują. Doświadczenia artystki powstały na bazie niełatwych historii, jakie przeżyła, dotykają również refleksji nad upływem czasu. W cyklu czarno-białych fotografii ,,Przeciwczas” z 2020 roku, nie zobaczymy wyraźnej ani statycznej twarzy autorki, przeciwnie, jej postać jest pełna ekspresji, ruchu, krzyku o zatrzymanie czasu, którego symbolem jest tu klepsydra. Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba eksperymentuje z obrazem fotograficznym, tworząc autorskie rozwiązania techniczne, czego przykładem jest cykl prac ,,Faces” (2022). Fotografie te są polaroidami transferowymi, oderwaną emulsją przeniesioną na pleksi. Polaroidy, które w wielu cyklach i w różnych konfiguracjach znajdziemy w twórczości tej artystki, nakładane są na papiery akwarelowe, papiery techniczne, stają się niekiedy najważniejszą częścią jej obiektów fotograficznych. Swoje autoportrety Leszczyńska-Kaszuba poddaje procesowi niszczenia, uszkodzenia i deformacji, poprzez gniecenie, naddarcia, umieszcza je w słoikach, w butelkach, w których zdeformowane twarze autorki, zdają się tkwić w dyskomforcie, bez dostępu do powietrza, do przestrzeni, do życia. Przedstawienia te tworzą prace z cyklu ,,Konserwatorium” oraz ,,Destrukty” (2022). Prace z tych cykli, przywodzą na myśl obiekty z serii ,,Zakonserwowany czas” Andrzeja Dudka Durera z 1974 roku. Dudek Durer umieszczał czarno-białe kadry fotograficzne zbliżeń twarzy wraz z dłońmi i nieczęsto ze stopami, w szklanych słoikach. Były to twarze różnych osób. W odróżnieniu od niego, Leszczyńska-Kaszuba umieszcza we wszystkich słoikach swoje autoportrety, tworząc obiekty fotograficzne, jakie obrazują złożoność jej osoby, jej potrzeb, fascynacji, obaw i lęków, w kontekście czysto ludzkim, egzystencjalnym. Natomiast ,,Destrukty” mogą być kojarzone z ekspresyjnymi wizerunkami twarzy Natalii LL, która w swej bogatej twórczości wielokrotnie eksponowała własne ciało i twarz, w konceptualno-krytycznym charakterze. Był to głos znanej artystki, przeciwko uprzedmiotowieniu kobiety w kontekście społecznym i płciowym. Pracą prezentowaną na wystawie, która składa się z kilku elementów, jest instalacja ,,Ostatni raz” (2022), w której zestawiony został fotograficzny autoportret Leszczyńskiej-Kaszuby, ze starymi, zużytymi, naznaczonymi upływem czasu resztkami nieistniejącego już pokoju, w którym znalazło się krzesło, stolik i resztki obsypującej się ściany mieszkania.  Fotograficzny autoportret, będący kluczową częścią tej pracy, przedstawia artystkę, jako kobietę z czasu przełomu XIX i XX wieku. Jej podobizna, oprawiona w starą ramę, umieszczona została nad stolikiem, we fragmencie przestrzeni przypominającej istniejące kiedyś mieszkanie. Praca ta odnosi odbiorcę w czasie, do niedookreślonych, niedopowiedzianych historii, w których przeplatały się ludzkie losy, w tym i los kobiety,…której wizerunek może być nam już znany, jeśli tylko przyjrzymy się dokładnie rysom twarzy widocznym w innych fotografiach tej artystki. Jest to odniesienie do życia, które już było, by unaocznić, jak na każdego z nas, silny wpływ ma przeszłość. Jest to przeszłość, bez której nie byłoby teraźniejszości. Bez historii, bez pamięci, bez przeżyć, nie byłoby możliwe budowanie samoświadomości, do której odnosi się we wszystkich prezentowanych na wystawie w olkuskiej Galerii BWA pracach Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba.

                                                                                        kurator wystawy Bartłomiej Jarmoliński

Ten wpis został opublikowany w kategorii wystawy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.