Stanisław Marian Orłowski – Woda w krajobrazie – wystawa

„Obcowanie z naturą, będące jednym z głównych motywów mojego fotografowania, pozwala mi niekiedy zbliżyć się do jej małych fragmentów, często do detalu. Dostrzegam w nich rzeczywistość, często znaną, ale niezauważalną w naszych tradycyjnych wędrówkach po krajoznawczych ścieżkach. W znanych obrazach natury odkrywam nowe wartości, przeżywam je na nowo i staram się uwiecznić na kliszy”.

Stanisław Marian Orłowski – urodził się i mieszka w Zamościu, tu też ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego. Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Życie zawodowe poświęcił budownictwu i zabytkom Zamojszczyzny. Obecnie na emeryturze. Artysta fotografik Członek Rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek honorowy „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” Fotoklubu RP, Związku Polskich Fotografów Przyrody, a także Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa w Radomsku. Członek Zamojskiej Grupy Fotograficznej GT. 1960-1985 przewodniczący podkomisji fotografii krajoznawczej PTTK Zamość, w roku 1961 inicjator powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego prezesem pozostawał przez 50 lat (od 2012 prezes honorowy).

W roku 1968 inicjuje organizację przez ZTF Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Zabytki”, w 1988 roku inicjuje powołanie do życia Galerii Fotografii „Ratusz”, autor i uczestnik wielu wystaw fotografii na terenie kraju, a także spotkań autorskich, prelekcji, warsztatów i plenerów fotograficznych.

Autor albumów fotograficznych: „Mój Zamość 1961-1980” (Zamość 1916)

i „Dwie dekady 1980-2000” (Zamość 2018).

Autor ponad 100 wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych. W 2018 r. otrzymał medal Za Zasługi dla Fotografii Polskiej.

Uprawia głównie fotografię rodzajową i pejzażową, a szczególnym obszarem jego zainteresowań fotograficznych jest miasto Zamość.

Otwarcie wystawy: 12.01.2023 w Hotelu Zamojskim, ul. Hugona Kołłątaja 2/4/6.

Wystawa czynna do 09.01.2023 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii wystawy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.